روستاهاي ايران


اماکن سیاحتی استان مرکزی - رودهای فراهان


- سه شنبه، 11 بهمن ماه ، 1390 19:54:10
 موضوع مطلب: رودهای فراهان


رودهای فراهان

رودخانه‌هاي جاري در سطح منطقه داراي ميزان آبدهي متفاوت و متغير در طول سال مي‌باشند و سالانه آبدهي آنها در حدود 2 ميليارد متر مكعب در سطح استان برآورد شده است.

1) قره‌چاي: شاخة اصلي آن از سرابهاي هفته و عمارت و پنجه‌علي در منطقة سربند سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از شرق شهرستان ساوه به قم ‌رود مي‌پيوندد و به مسيله مي‌ريزد. طول اين رودخانه 450 كيلومتر است. اين رودخانه به نام‌هاي قره‌سو، زرين‌رود، شراء و چراء ناميده مي‌شود و داراي شعبات مختلفي است كه يكي از مهمترين شعبات آن:

الف) شعبة روخانة آستانه كه از مركز كوههاي سربند سرچشمه مي‌گيرد، از ظهيرآباد گذشته و به سمت آستانه جريان مي‌يابد و با شاخة ديگري كه از كوههاي شرقي راسوند سرچشمه مي‌گيرد پيش از رسيدن به دربند آستانه به هم مي‌پيوندند.

ب) شعبة ديگر اين رودخانه از سراب عمارت سرچشمه مي‌گيرد و پس از مشروب كردن روستاهاي هفته و عمارت و قراء سوراند، بازنه، قلعه، حصار و قدمگاه از شمال شازند گذشته و به رشتة قبلي مي‌پيوندد.

ج) شعبة توره كه از كوههاي جنوبي كزاز سرچشمه گرفته و پس از پيوستن به سراب، پنجه‌علي به سوي پُل دوآب سرازير مي‌شود و بندهايي از قبيل بند نهرآميان و بند فر بر آن بسته شده كه تعدادي روستا را مشروب نموده و از به هم پيوستن اين شعبات، رودخانة بسيار بزرگ قره ـ چاي يا شرّا را پديد مي‌آورد. اين رودخانه پس از مشروب كردن قراء‌شرّا غرب فراهان را طي كرده وارد دهستان قراكوزلو همدان شده و با پيوستن شاخه اي به نام آبشمينه به آن و با دور زدن كناره‌هاي جبال و كنس در شمال فراهان پس از دريافت شعبه تلخاب آروزمند و شعبه ارتگل از وسط كوهستان رودبار گذشته و از شمال تفرش، شاخة گدار را دريافت كرده، از كوههاي نوبران، شاخة ؟؟؟؟؟ را دريافت كرده، پس از 20 كليومتر در جنوب ساوه ناحية پل و لاك با قم‌رود يا اناربار يكي شده و به درياچة قم (مسيله) مي‌ريزد. پرآبترين ماه براي اين رود، فروردين و كم‌آبترين ماه، شهريور است.

2) رودخانة شهراب: اين رود از كوههاي حوالي تخت رستم و پس از طي كردن دشت واشقان به شهراب و از آنجا به زرتوشه تاج‌آباد ولاشجرد، خوشدون وارد كوير ميغان مي‌شود.

3) رود قره كهريز (كوهرود): اين رودخانه از كوههاي قره كهريز سرچشمه گرفته و به كوههاي ميغان مي‌ريزد. اين رود فصلي است و در تابستان خشك مي‌شود. در سالنامه معارف عراق آمده است: (احتمالاً وجه تسميه كرج‌رود «كوهرود») به مناسبت دو رودخانه كوچكي است كه از حوالي كرج منشأ مي‌گيرد و از كنار شهر سلطان‌‌آباد عبور كرده و به كوير ميغان منتهي مي‌گردد». حمدالله مستوفي در تزهه القلوب به نام كرج رود ذكري كرده و كوه را سوندرا در شمال آن مي‌داند.
حوزه آبريز كوير ميغان:

اين حوزه به وسعت حدود 5500 كيلومتر مربع در داخل استان مركزي قرار دارد. بسته بودن حوزة آبريز كوير ميغان و وضع خاص توپوگرافي آن سبب شده است كه رودخانة دايمي و مهمي در آن وجود نداشته باشد و تنها مسيلهاي كوچك، آب بارندگي‌هاي ارتفاعات را به طرف كوير هدايت مي‌نمايند. اين مسيلها در بيشتر مواقع خشك و فاقد حساسيت مربوط به اكوسيستم‌هاي آبي مي‌باشند. با نزديك شدن تدريجي به مركز، از شيب حوزه كاسته شده و كوير ميغان حالت شوره‌زار و نمكزار پيدا مي‌كند. مسيلهاي عمدة اين حوزه عبارتند از:

ـ مسيلهاي شمال غربي در دامنة سفيدكوه.

ـ مسيلهاي شماي دامنة كوههاي دو برادران.

ـ مسيلهاي شرقي كه از ارتفاعات سخت‌ حصار سرچشمه مي‌گيرند.

ـ مسيلهاي جنوبي دشت كه از ارتفاعات سارشقه و كوه سفيدخاني سرچشمه مي‌گيرد.

مسيلي كه آب حوزة آبخيز قسمتي از فراهان را در نزديكي رايبك‌آباد به كوير هدايت مي‌كند.

ـ مسيلهايي كه از ارتفاعات جنوب و جنوب غربي دشت سرچشمه مي‌گيرد.

متوسط بارندگي سالانه در اين حوزه 280 ميلي‌متر مي‌باشد. به دليل عدم وجود ايستگاه آب‌سنجي، آماري از كيفيت آب‌هاي سطحي به دست نيامده است. استقرار شهر اراك و بخشي از صنايع مهم و فعاليت‌هاي متعدد در اطراف اين شهر و هم چنين شهر آشتيان و نقاط شاعواران، گرگان، داوود آباد، ميغان و ملك آباد در اين حوزه اهميت خاصي از نظر مسائل آلودگي صنعتي و شهري به اين حوزة كوچك داده است.

4) رودخانة حسينيّه: از واشقان سرچشمه مي‌گيرد پس از طي مسير به مجدآباد حسينيّه به رودخانه تبرته متصل شده از غياث‌آباد، آهنگران و ايبك‌آباد به كوير ميغان مي‌ريزد.

5) رودخانة تبرته: آبهاي سطحي هفته خانه، آقا زيارت، زنگارك دستجان و كودرز مخلص‌آباد، غياث‌آباد، آهنگران به ايبك‌آباد.

6) رودخانه‌اي كه آب حوزة آبخيز عباس‌آباد، زرند و ابراهيم آبا‘د را به كوير ميغان هدايت مي‌كند.

7) رودخانه‌اي كه حوزة آبخيز ده نمك و منطقة مشك‌آباد را به كوير هدايت مي‌كند.

Cool رودخانة دولت آباد كه حوزة آبخيز‌ امان‌آباد، كارچان، قلعه‌نو و كوههاي لته در وانجدان به كوير هدايت مي‌كند.

9) رودخانة ملك‌آباد كه از مجاورت ايستگاه راه آهن به كوير وارد مي‌شود و آب حوزة آبخيز نظم‌آباد و احمدآباد و غيره را به كوير وارد مي‌كند.

10) رودخانة اراك كه آب نسبتاً قابل توجهي را در فصل پاييز از حوزة آبخيز عقيل‌آباد، گوار، ضامن‌جان و سنجان را به كوير وارد مي‌نمايد

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com