روستاهاي ايران


صنايع و مشاغل استان البرز - علف چيني وعلف بار


- شنبه، 22 بهمن ماه ، 1390 22:17:53
 موضوع مطلب: علف چيني وعلف بار


علف چيني وعلف بار در ناريان - طالقاناز آنجا كه ناريان در يك منطقه كوهستاني واقع شده است اكثر مردم روستا علاوه بر كشاورزي تعدادي گوسفند دارند كه زمستان در طويله نگهداري مي نمايند براي تامين علوفه دام هاي خود ازباغهاي ومراتع اطراف علوفه جمع آوري مي كنند ابزار جمع آوري علوفه يك داس ودست كش ميباشد. مقدار علفي كه در دست جاي ميگيرد (دلاورده)ميگويند ومقدارعلفي كه زير بغل جاي ميگيرد (پربن) گويند از جمع شدن چهار پربن يك(لوك) درست ميشود واز هشت الي ده لوك متغير مي باشد يك بار قاطر يا الاغ ميباشد عكس هايي از طريقه چيدن علف وبار گيري آن را آورديم.

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com