روستاهاي ايران


قصه ها و اشعار اصفهانی - حرفی می خَی خودا/زبان نایینی


- دوشنبه، 7 تير ماه ، 1395 16:42:08
 موضوع مطلب: حرفی می خَی خودا/زبان نایینی


حرفی می خُی خودا


اخودا سلام سلام صَتا سلام .

اخودا ول تا اوواجی چِن کلام. .

قربونی خلقت و کاروت ا خودا

قربونی حکم ُ مراموت ا خودا

ادما چقد خُی هِم فرق دارن

یه تیره پر کار ُبعضی بی عارِن

یه پاره حسودُچشی شور دارن

یه پاره شی دست و دل واز سینه بی غرور دارن

یه پاره از پر خوری لُپ گُلی ین

یه پاره خُی سیلی گل ری لپ دارن

یه پاره از خوشی تنگی تِل دارن

یه پاره از وشکی دل تنگی دارن

یه پاره شِو چشو دیمو نه وَسن

یه پاره کیومبشی مَسه ولی عقل کَسِن

یه پاره خُی پارو پیل بالا کیرن

یه پاره یه تیکه نو را اِرزوشی جلو تارن

یه پاره مثلی کنیزی حاج با قر غُر غرو ون

وسکی اند و او ویزن مثلی جنابی ثُم دارن

اگه مال دار بی واجن شو دز زایه

اگه نه . واجن خولاف کار بیه گو پیل ندارن

اخودا دسوم ایگیر قربونی تو

اگه دی زیمین همش گونا کارن

هر چقد گونا داری ایبخش تو دی ماهی عزیز

ادمایی دی زومون هر چی شی وا حرف بر رارن

مروضا زیمینی بندیگی وَ بوس

بعدی دی اوشو کیه دِ گُرده ووس

ترجمه

.خدایا سلام

اجازه بده چند کلمه با تو بگویم

قربون خلقت و کار تو

قربون حکم و مرام تو

ادمها چقد با هم تفاوت دارند

عده ای پر کار و بعضی بی ار و دردند

بعضی حسود و چش شورند

بعضی قلبی صاف و دستی باز دارند

بعضی از پر خوری لپهاشون گل انداخته

بعضی با سیلی گل روی لپشان نشسته

بعضی از خوشی و پر خوری شکم درد و نا خوشند

بعضی از گرسنگی دل تنگند و نا خوشند

بعضی بد برخورد و عبوس اخمو هستند

بعضی کله های بزرگ ولی عقلی کوتاه دارند

عده ای پولشان از پارو بالا می رود

عده ای برا ی یک لقمه نان ابرویشان را کف دست گرفته اند

عده ای مانند کنیزکی بی جهت غر و لند می کنند

و از بس دوندگی زیادی و حرس می زنند گویی از نژاد ثم دارانند

اگر مال داشته باشی می گویند دزد است

اگر نداشته باشی می گویند در راه خلاف است و بی پول

خدایا دستم را بگیر

اگر تمام زمینی ها گناهکارند

هرچقدر گناه دارم در این ماه عزیز ببخش

هر چند مردمان زمانه می خواهند حرف در بیا ورند

محمد رضا زمین را به بندگی خدا ببوس (سجده کن)

بعد با دلی ارام برو خانه ات و ارام بگیر .

التماس دعا


زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
Powered by phpBB 2.0 .0.23  2006 phpBB Group

Farsi Project : MashhadTeam.Com