روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: جستجو

112 مورد يافت شد .

روستاهاي ايران صفحه اول انجمن

نويسنده پيغام
  موضوع: داستانک زبان نایینی با ترجمه
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 290

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: چهارشنبه، 31 مرداد ماه ، 1397 09:15:26   موضوع: داستانک زبان نایینی با ترجمه
دُیی وَ کیلنگُ اُیی وَ کیلنگُ تیور

یه بنده خودایی کارُش گله داری بی خُی دوتا پُرش

روزوگارُشی بد نه بی .یه ل ...
  موضوع: شعرگونه- نایینی-همراه مثل
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 773

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 23 بهمن ماه ، 1396 22:00:50   موضوع: شعرگونه- نایینی-همراه مثل
مختو از ک بروم سری شو خی ناز شووات ............کرکی صحرایی یومه خی صدتا اواز شووات

وچووا گش به می تیت گ شاید ///


صو ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 20 بهمن ماه ، 1396 12:10:30   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
232-ماسیش نه بس
ماستی نه بسته
یعنی کاری از پیش نبرده .یا پیشرفتی نکرده که ملموس باشه
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: سه شنبه، 17 بهمن ماه ، 1396 21:52:36   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
231-ازبرکتی گندم تعله جی او وخوره
ازبرکت رویش گندم علف هرزه هم سیراب میشود
مفهوم ان این است که تنگ نظر نباشیم ا ...
  موضوع: ره برو بی ره مرو ....
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 1811

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: يكشنبه، 21 خرداد ماه ، 1396 22:49:45   موضوع: ره برو بی ره مرو ....
ره برو بی ره مرو ، هرچند ره پیچ و خم است

سالها پیش در ایام جوانی این کلما ت را دنیا دیده ای برایم گفت .

ان روز ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 5 آذر ماه ، 1395 09:22:06   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
229_چوش شیو چایوروش اسه
چوبش زیر چادرش است
این مثل بیشتر برای بانوانی بکار می رود که تند خو و برخورد بد با دیگر ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 16 مهر ماه ، 1395 11:52:05   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
228-ماش دٍ چًر ناشتو
یا میگویند (ماش دٍ چًر ناشته بی)
ما را بر چرخ نشاند
ما را بر چرخ نشانده بود.
(چرخ در اینجا به ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: دوشنبه، 22 شهريور ماه ، 1395 11:54:36   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
227-تو زرد از کار بر ومه
تو زرد از کار در امد
بطور کلی وقتی بخواهند به کنایت بگویند {انتظار ما را براورده نکرد} کا ...
  موضوع: حرفی می خَی خودا/زبان نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 2723

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 7 تير ماه ، 1395 16:42:08   موضوع: حرفی می خَی خودا/زبان نایینی
حرفی می خُی خودا


اخودا سلام سلام صَتا سلام .

اخودا ول تا اوواجی چِن کلام. .

قربونی خلقت و کاروت ا خودا

...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 3 ارديبهشت ماه ، 1395 19:20:44   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
226-تو اشی توروش وَ جی حالی بُ
تو اش ترش هم معلوم است.
وقتی بخواهند بگویند بسیار هویدا و معرف حضور همه است .قابل م ...
  موضوع: عروسی/روستاهای نایین /لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 2732

ارسالانجمن: ازدواج در اصفهان   ارسال شده در: سه شنبه، 29 دي ماه ، 1394 23:38:03   موضوع: عروسی/روستاهای نایین /لای بلاباد
[سلام
قبل از هر سخن در باره عروسی این خطه باید یادی کنم از هنر مندان و مجریان عروسی بنام کوهستان .مرحوم رضا علی ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: يكشنبه، 22 آذر ماه ، 1394 12:16:37   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
225-سیبیلوش دِاَلو دار.

سیبیلش را روی اتش بگیر(موی شارب)

این مثل بیشتر در مقام تهدید است .درستش کن.
اصلاحش کن ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 26 تير ماه ، 1394 14:17:49   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
224-بو سُمبولی یَ

بوی سوختن مو/شاخ و سم احشام می اید

کنایه از این است که اوضاع نابسامان و وضعیت اظطراری است .
د ...
  موضوع: داستاِن مثل/نایین/لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 2339

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 26 تير ماه ، 1394 14:06:54   موضوع: داستاِن مثل/نایین/لای بلاباد
بو سُمبولی یَ
بوی سوختن شاخ و مو می اید.
معنی و مفهوم ان این است که اوضاع نابسامان و خراب است.

در سالیانی نه چن ...
  موضوع: حکایت این زمان.به زبان نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 2942

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: پنجشنبه، 10 ارديبهشت ماه ، 1394 13:22:04   موضوع: حکایت این زمان.به زبان نایینی
عامو عیدوت موبارک


در متن خودم مروضا را به اختصار (م)و عاموچی را با (ع)نمایش می دهم

(م)سلام .عیدوت موبارک

( ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: چهارشنبه، 13 اسفند ماه ، 1393 07:12:23   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
221-ریش خی ناخّنجی دسی شوما.
ریش و قیچی دست شماست .
تدبیر این کار بر عهده شماست.
اختیار دار شما هستید.

222-پوزش پش ...
  موضوع: صفای سادگیت روستایی...
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 3137

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: سه شنبه، 21 مرداد ماه ، 1393 17:48:25   موضوع: صفای سادگیت روستایی...
ساده که باشی......
زندگی چقدر قشنگتر و راحت تر می گذرد.

ساده که باشی................

عمر و لحظه هایت چه ساده ،اما دلچ ...
  موضوع: بز کاسه دوش
blabadiyon

پاسخ ها: 2
دفعات بازديد: 4894

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 19 خرداد ماه ، 1393 18:05:10   موضوع: بز کاسه دوش(قسمت دوم)
قسمت دوم

گله ابادی با دخالت چوپان آرام ارام به سمت کوهستان حرکت می کردند و هر از گاهی

صدای های و هویی ارامش ص ...
  موضوع: قلیه جیگر ،نایین،بادافشان
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 2951

ارسالانجمن: غذاهای محلی اصفهان   ارسال شده در: سه شنبه، 16 ارديبهشت ماه ، 1393 06:22:26   موضوع: قلیه جیگر ،نایین،بادافشان
میزان مواداین غذا بستگی به ذائقه ی خودتون داره ولی اگر همش استفاده بشه بدون شک غذا ی خیلی بهتری میشه

مواد لاز ...
  موضوع: بز کاسه دوش
blabadiyon

پاسخ ها: 2
دفعات بازديد: 4894

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: جمعه، 29 فروردين ماه ، 1393 17:38:26   موضوع: بز کاسه دوش
قسمت دوم

غلومرضا بچه ها را صدا زد -انجلا-پتروس بیایید بابایی-

گل علی که انگار این اسامی به نظرش غریب می نمود ...
  موضوع: برگی از یک یاد داشت
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 2982

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: جمعه، 22 فروردين ماه ، 1393 14:58:30   موضوع: برگی از یک یاد داشت
فرزندم تقدیر و خدا را فراموش نکن

در ایام نوجوانی که هنوزمدرسه راهنمایی می رفتم تابستانها برای کمک خرج زندگی ...
  موضوع: بز کاسه دوش
blabadiyon

پاسخ ها: 2
دفعات بازديد: 4894

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 18 فروردين ماه ، 1393 20:51:27   موضوع: بز کاسه دوش
قبل ازهر چیز مختصر توضیح اینکه ،
با گذشت زمان و تغییرات بوجود امده در شیوه زندگی روستایی در اطراف شهرستان ما ع ...
  موضوع: چکمال
blabadiyon

پاسخ ها: 3
دفعات بازديد: 4468

ارسالانجمن: غذاهای محلی خراسان جنوبی   ارسال شده در: چهارشنبه، 14 اسفند ماه ، 1392 15:00:49   موضوع: چکمال
درود بر شما برادر گرامی .
این خوراک در روستاهای نایین هم روزگار گذشته درست می شد و بسیار هم مقوی است .به خاطر دا ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: دوشنبه، 12 اسفند ماه ، 1392 18:22:26   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
211- تو چه زونی ملو کی یا وَ تخمی کی ره
تو چه میدانی گربه کجا تخم می گذارد
وقتی بخواهند به شخصی بفهمانند که این مو ...
  موضوع: ضرب المثلهای طرق رود / 3
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 3286

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: پنجشنبه، 24 بهمن ماه ، 1392 23:28:07   موضوع: ضرب المثلهای طرق رود / 3
سلام
ضمن تشکر از شما دوست گرامی .
یک دیدگاه دیگه هم در مورد این مثل این است که .مرد نانش باید پشتش بسته باشد یعن ...
  موضوع: داستانک/نایینی /لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3117

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 14 بهمن ماه ، 1392 16:51:03   موضوع: داستانک/نایینی /لای بلاباد
دُیی وَ کیلنگُ اُیی وَ کیلنگُ تیور
در اینجا کلنگ است و در انجا گلنگ و تبر.

این مثل در زمانی کاربری دارد که شخص ...
  موضوع: انواع نخ/نایین /بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3211

ارسالانجمن: صنایع و مشاغل اصفهان   ارسال شده در: جمعه، 13 دي ماه ، 1392 15:11:22   موضوع: انواع نخ/نایین /بلاباد
سلام
نخهای مورد استفاده در منطقه نایین از جنس طبیعی و بدست اهالی خانواده فراوری و تبدیل به فراورده می شده.
هر ...
  موضوع: تخم جنگی / ویدوج / کاشان
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4759

ارسالانجمن: بازیهای روستایی اصفهان   ارسال شده در: پنجشنبه، 28 آذر ماه ، 1392 15:05:48   موضوع: تخم جنگی / ویدوج / کاشان
درود بر شما ناشر این مطلب.
از انجایی که در روستاها رسومات مشترکی هست در منطقه لای بلاباد و لای سیاه از توابع شه ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: پنجشنبه، 21 آذر ماه ، 1392 18:46:30   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
206-مَلو دُز چوت گُ ور گیرفت حالیش بُ
گربه دزد چوب را که ورداشتی می فهمد
در موردی بکار می رود که شخص مقصر با اشار ...
  موضوع: نوروز /نایین/انارک
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3085

ارسالانجمن: مناسبتهاي ملي اصفهان   ارسال شده در: يكشنبه، 10 آذر ماه ، 1392 21:36:34   موضوع: نوروز /نایین/انارک
نوروز به زبان شعر از زبان محمدعلی ابراهیمی انارکی.(کویر)

نَوْروز

یَک سالو گُو ، رو و شِو نَداری

بی ...
  موضوع: محرم در جندابه/اصفهان /
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3243

ارسالانجمن: مناسبتهای مذهبی اصفهان   ارسال شده در: يكشنبه، 3 آذر ماه ، 1392 23:18:57   موضوع: محرم در جندابه/اصفهان /
ماه محرم

سالی 1341

گنداوه (جندابه)

یگ رو پیش از اولی محرم

بورا مچی گنداوه را یگ بلندگو شی هگیرفته بی دارتن ...
  موضوع: عروسی /نایین/لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3323

ارسالانجمن: رسومات محلی اصفهان   ارسال شده در: پنجشنبه، 30 آبان ماه ، 1392 21:08:50   موضوع: عروسی /نایین/لای بلاباد
دوستان و عزیزانی که در روستاهای اطراف نایین .بخصوص لای سیاه .لای بلاباد.لای رودشت.لایقری.لای بید.و.......سن و سالی ...
  موضوع: ماجون. باغاجه/پاییز/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3230

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 27 آبان ماه ، 1392 23:06:32   موضوع: ماجون. باغاجه/پاییز/نایینی
گفتگوی پاییزی ماجون و باغاجه

گفتگوی پاییزی پدر بزرگ و مادر برگ

پاییز زیبا که فرا می رسد برای روستایی دغدغه ...
  موضوع: ماجون/باغاجه/نایینی (2)
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3293

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: چهارشنبه، 15 آبان ماه ، 1392 22:24:55   موضوع: ماجون/باغاجه/نایینی (2)
در متن زیر گپ و گفت مادر بزرگ و پدر بزرگ در مورد قداست نوحه خوان و تذکراتی در رابطه با وسایل عزا داری های نوین
ا ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: سه شنبه، 14 آبان ماه ، 1392 20:27:50   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
201-کولا خُسَ یوُ
کاهش را انداخته.
به مفهوم اینکه کلاهش را از سرش برداشته و قصد ادامه کارندارد
یا اینکه کلاهش ر ...
  موضوع: دعا/زبان نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 2
دفعات بازديد: 5378

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 13 آبان ماه ، 1392 22:08:48   موضوع: دعا/زبان نایینی/3
مناجات خالصانه يك خانم میانسال بادافشوني با خدا.

خُب اُسمي اَبي وِسُمُ يازِه رَكَت نُوما شِو يابي اُسمي يَك ...
  موضوع: کوکومعواُ شونه سِر/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3230

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: يكشنبه، 12 آبان ماه ، 1392 17:02:38   موضوع: کوکومعواُ شونه سِر/نایینی
حکایتی کوکومَعو اُ شونه سر

یه رو صُبی زی شونه سر دلی دلی شوخونتو کاکُلُش تکونی دا.

کوکومعو تازه از شوکال یوم ...
  موضوع: آخری کار اوپا/داستانک/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3509

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: جمعه، 3 آبان ماه ، 1392 10:30:51   موضوع: آخری کار اوپا/داستانک/نایینی
خودایا به امیدی خویوت

اُی وَچی نازی دلروبا . . . آخری کار همیشه اوپا

سلام
اَرو یک قِصَ بوراتی را واجی از ...
  موضوع: خوراک/اصفهان /نایین
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3425

ارسالانجمن: غذاهای محلی اصفهان   ارسال شده در: دوشنبه، 22 مهر ماه ، 1392 23:01:46   موضوع: خوراک/اصفهان /نایین
اشکنه (جیربا)

مواد لازم
1-:روغن-در صورت امکان از قرمه گوشت(قلیه) به جای روغن بسیار بهتر خواهد بود
2-_پیاز
3-_ارد
...
  موضوع: پشتی کُنده.../داستانک/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3597

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: پنجشنبه، 18 مهر ماه ، 1392 20:00:35   موضوع: پشتی کُنده.../داستانک/نایینی
سلام
الهی به امید تو
پشتی کُنده خوسَی
(پشت کنده انداختن)

در روزگاری نه چندان دور که در مناطق روستایی دامدار ...
  موضوع: خرچو مصلحت و ینه/داستانک/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4265

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: جمعه، 12 مهر ماه ، 1392 16:54:14   موضوع: خرچو مصلحت و ینه/داستانک/نایینی
برگردان به فارسی

خدایا به امید خودت
خرک (خر کوچک)مصلحت بین داستانی است از خودم به سبک گلستان سعدی انشاءا...خوش ...
  موضوع: هدیه ای به رنگ خون/داستان
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4350

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: چهارشنبه، 10 مهر ماه ، 1392 16:48:38   موضوع: هدیه ای به رنگ خون/داستان
هدیه ای به رنگ خون

داستانی که زیر پوست این روزگار هر روز و شب اتفاق می افتد .

مرادعلي در تاريك‌نايِ قنات، غو ...
  موضوع: خرچو مصلحت و ینه/داستانک/نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4265

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: شنبه، 6 مهر ماه ، 1392 22:44:04   موضوع: خرچو مصلحت و ینه/داستانک/نایینی
خودایا وِ امیدی خویوت

خِرَچو مصلحت وینه داستان از خُویوم دِ سبکی گلستان سعدی یو ایشاا...گُ تی وَسَ

روزوگار ...
  موضوع: گیزر رنده/نایینی/طنز/پند اموز
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4244

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: چهارشنبه، 27 شهريور ماه ، 1392 22:38:01   موضوع: گیزر رنده/نایینی/طنز/پند اموز
ترجمه
خدایا به امید تو
زردک رنده می کند.

این مثل در زبان نایینی (لای بلاباد)وقتی بکار می رود که طرف صحبت ضمن ا ...
  موضوع: قلع گری / نایین
blabadiyon

پاسخ ها: 0
دفعات بازديد: 3486

ارسالانجمن: صنایع و مشاغل اصفهان   ارسال شده در: سه شنبه، 26 شهريور ماه ، 1392 22:08:03   موضوع: قلع گری / نایین
بنام یکتای بی همتا

قلع گری /
هنری که کمتر جایی این روزها می بینید

در زمانهایی که دامپروری رواج داشت و استفاد ...
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: شنبه، 23 شهريور ماه ، 1392 17:15:47   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
.
  موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
blabadiyon

پاسخ ها: 33
دفعات بازديد: 38578

ارسالانجمن: ضرب المثلهای اصفهان   ارسال شده در: شنبه، 23 شهريور ماه ، 1392 17:08:57   موضوع: مثل-اصفهان-نایین-لای بلاباد
191-مُل هه نا تَ
گردن نمی دهد .زیر بار نمی رود.قبول نمی کند.

192-اشی نه خوارته دهنی سُوته
اش نخوردن و دهن سوخته

19 ...
  موضوع: گیزر رنده/نایینی/طنز/پند اموز
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4244

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: چهارشنبه، 20 شهريور ماه ، 1392 17:23:54   موضوع: گیزر رنده/نایینی/طنز/پند اموز
خودایا به امیدی تو
گیزر رنده / مثل به زبان نایینی

داستانکی واقعی در مورد کاربری این مثل تقدیم می کنم تا در ذه ...
  موضوع: قاطری مَروضا / داستان نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 1
دفعات بازديد: 4089

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: دوشنبه، 18 شهريور ماه ، 1392 21:14:17   موضوع: قاطری مَروضا / داستان نایینی
قاطر محمد رضا
برگردان به فارسی

خدایا به نام خودت

این داستان را چند وقت پیش یه جایی خوندم خوشم اومد ان را ب ...
  موضوع: دعا/زبان نایینی
blabadiyon

پاسخ ها: 2
دفعات بازديد: 5378

ارسالانجمن: قصه ها و اشعار اصفهانی   ارسال شده در: شنبه، 16 شهريور ماه ، 1392 17:29:31   موضوع: دعا/زبان نایینی
مناجات خالصانه يك بادافشوني با خدا
(قسمت دوم متن دعا)

بَعدي ديگو دُو قَدُم اِلتوماس دِ خوداكَ حيفُ گُ دي آخر ...
 
صفحه 1 از 3 رفتن به صفحه 1, 2, 3  بعدي
زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
رفتن به:  

Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران