روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - ضرب المثلهای روستای چاهوک - تفت

ضرب المثلهای روستای چاهوک - تفت

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> ضرب المثلهای یزدی

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

musaaskari
کاربر ویژه

وضعيت: آفلاين
27 تير ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 6429
امتياز: 1929860
تشکر کرده: 1
تشکر شده 48 بار در 46 پست


ارسالارسال شده در: جمعه، 30 تير ماه ، 1391 10:55:39    موضوع مطلب: ضرب المثلهای روستای چاهوک - تفت پاسخ همراه با اعلان

ضرب المثلهای رایج درروستای چاهوک - تفت


درفرهنگ تمام ملتها واقوام جملات کوتاه وزیبایامصرع یابیتی از شعر

به عنوان ضرب المثل استفاده می شودبنابراین تعدادی ازاین ضرب المثلهایی که درزبان فارسی به ویژه دراین منطقه به کار می رودرا جمع آوری کردیم ودراین وبلاگ قرار دادیم شایدبعضی ازآنها مختص این منطقه باشد وهموطنانمان درسایر مناطق کشور اینها رانشنیده باشند

ضرب المثل ها:

* از هر دستي بدي از همان دست مي گيري.

*آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم / يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم.

*اسبي كه در پيري به دو بيفته به درد قيامت مي خوره.

*آشپز كه دو تا شد آش يا شور مي شه يا بي نمك .

*اگه براي ما آب نداره براي تو كه نون داره.

*اين ستون تا اون ستون خدا فرجه.

*بز بد او اَو تگ جاويه خوراكش

*بزك نمير بهار مياد كمبزه با خيار مياد.

*به خاطر گندم تلخه هم آب ميخوره.

*تو ده راش نمي دن د احوال خونه كد خدا مي پر سه

*جوجه را آخر پاييز مي شمارند.

*خر ما از كرگي دم نداشت.

*خر مردم يه طرفه سوار شو

*خيار شيرين نصيب كفتارمي شه

*دست گل به آب دادن .

*دندون كرم خورده را بايد كشيد.

*ديوار موش داره موش گوش داره.

*سالش قد كلاغ سياهه

*سالي كه نكوست از بهارش پيداست

*سر گله كه بر گرده بز گر جلو مي شه

*سري كه درد نمي كنه دستمال نميبندند.

*سگ زرد برادر شغاله

*سگ قافله باشي بهتر از اينه كه كو چك قافله باشي

*شتر آدر زشت مي داره تو كرگ چشش سوز مي شه

*شتر در خواب بيند پنبه دانه / گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه.

*شتر سواري دو لا دلا نمي شه

*شو تاريك رفيقت را جلو بنداز

*عزاي زردين بري بهتر از عروسي نير است.

*علف بايد به دهن بزي شيرين بياد.

*فلاني مثل چغندر لوبنده

*فلاني مثل گو نه من شيره

*فلاني يه من نيم من كنه

*قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.

*كار هر كس نيست خرمن كوفتن / گاو نر مي خواهد و مرد كهن.

*كوزه گر تو كوزه شكسته آب مي خوره.

*كوه به کوه نمي رسه آدم به آدم مي رسه.

*گربه خواب پيه مي بينه .

*گربه دزد چوب كه برداري فرار مي كنه .

*گره اي كه با دست باز ميشه با دندون باز نمي كنن .

*مار از پونه بدش مياد در لونش سبز مي شه.

*مرغ همسايه غاز است.

*مرگ حقه براي همسايه.

*موش تو سوراخ نمي رفت جارو به دمش بستند.

*ميازار موري كه دانه كش است / كه جان دارد و جان شيرين خوش است

*نوش دارو پس از مرگ سهراب فايده ندارد.

*هر كه نان از عمل خويش خورد منت حاتم طايي نبرد.

*هم خدا را مي خواهد هم خرما .

*وعده سر خرمن دادن

آب كه از سر گذشت چه يك وجب چه صد وجب

آدم گشنه خو دين و ايمون نداره

از در درش مي كنن از كليدون وارد مي شه

از كيسه خليفه بخشيدن

آش كشك خالته بخوري پاته نخوري پاته

اصل پدره كه مادر رهگذره

اگه تيشه بنا بيفته تو خونه ديگه نمي شه در اندازی

اگه علي ساربونه مي دونه شتر را كجا بخوابونه

اگه مسجد خراب شده محرابش كه باقيه

اين ريش راتو آسيو سفيد نكردم

با يك گل بها رنمي شه

بار كج به منزل نمي رسه

بازبون خوش مي شه مارراازسوراخ دربياري

بچه همسايه زود بزرگ مي شه

بعد از جناب مولا مشكل گشا ر يال است

به بغداد غلط كرد آهنگري / به كاشان بريدند سر مسگري

تا بچه گريه نكنه مادر شيرش نمي ده

تا تنور داغه نون را بزن

ترسه كه برادر مرگه

جا تره وبچه ني

جيب خالي وپز عالي

چاه نكن بهر كسي اول خودت دوم كسي*

چراغي كه به خونه رواست به مسجد حرام است.

چغورگ امسصالي مي خواد چغورگ پارسالي را در كنه

چوب خدا صدا نداره

حالا ببينيم او كجه يا نو كجه

حلال زاده خالو مي ره

خر بيارو باقالي بار كن

خر خرابي مي كنه گوش گو مي برند

خيال مي كني بر اسب شاه گفتم يابو

دختر و پسر خيار نبريد ه اند

در ديزي بازه حياء گربه كجا رفته

دزد نگرفته پادشاهه

دست ما كوتاه آسمون بلند

ده سال سرما زدگي بهتر ازيك سال خشكساليه

دود از كنده بلند مي شه

ديگ تنوري پشت و رو نداره

رسمون هر جا باريك تره پاره مي شه

سر بي گناه پاي دار ميره بالا ي دار نميره

سنگ مفت و گنجشك مفت

سير يادش و گشنه نيست

شتر با زور صاحبش از چاه در مياد

شتر ديدي نديدي

شل بيشتر مي خواد راه بره كور بيشتر مي خواد ببينه

شوكه شد همه جا شوه

شيري يا روباه

فضول را بردند جهنم گفت چرا هيزمتون تره

فلاني آب لاي مشتش در نميره

فلاني بالا خونش داده اجاره

فلاني صد تا سبو مي سازه يكيش دسته نداره

فلاني مثل روباه مكاره

فلاني مثل گربه چهار دستو پاهه

فلاني مثل گربه ليمه

فلاني نه كور مي كنه نه شفا مي ده

فلاني يك باراز سوراخ سوزن در ميره يك بار از دروازه نمي تونه در بره

كار هر بز نيست خرمن كوفتن گاو نر مي خواهد و مرد كهن

كاه مال مردمه كا هدو ن كه مال خودته

گذر پوست دم دباغ خانه مي افته

گر خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

گردو خونه قاضي فراونه ولي شماره داره

گرگ كه افتيد تو گله واي بر يه بزي (كسي كه يك بز داشته باشد )

گل پشت و رو نداره

لنگ نبسته نباد تو او بپرند

مال بد تو ريش صاحبشه

ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه هه

مرغ يكي پا داره

مسجد نساخته گدا دمش باسيده

مگه شيشه هه كه بادش كنم

نفرين سگ سياه نمي گيره

نه خيلي دريده نه اويي پخته

نه شير شتر مي خوام نه ديدار عرب

نو كه اومد به بازار كهنه مي شه دل آزار

نونه كه بند جونه

هر چه پول بدي آشت مي دن

هر چه دعوا مي شه برزنه يا زمين

هر چه سنگه مال پاي لنگه

هر دستمال خوب مي خواد باد خودش ببافه

هر كسي را بهر كاري ساختند

هر كه پول داره حرف نا معقولش معقوله

هر كه پول داره زور هم داره

هر كه خيار مي خوره باد پاي لرزش باسه

هر كه ريش داره خو بابا نيست

هر كه فيض مالش نبره وارثش هم فيضش نمي بره

هر گردي گردو نيست

هر گز دو تا زمستون همراه نمي شه

هرچيز كه خوار آيد يك روز به كار آيد

هم از آخور مخوره هم از توبره

هم خدا مي خواد هم خرماحالاگَل بيار اشترك درست كن

هم سر گو مي برند هم خمره مي شكنند

همه جا آسمون همين رنگه

همه را نبا دبا يك چوب برونند

همسايه خوب از فاميل نزديكتره

الهي فلانی / همسايه گور کسی نشه

هيچ كاه زردي هم ته كاهدون نمي مونه

يارو ستاره بالا سرش را نمي تو نه ببينه

يك بام و دو هوا

يك دست صدا نداره

يك دست و دو هندونه نمي شه

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> ضرب المثلهای یزدی

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران