روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - اقوام روستای اسدآباد / شهرکرد

اقوام روستای اسدآباد / شهرکرد

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اقوام چهارمحال و بختياري

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

musaaskari
کاربر ویژه

وضعيت: آفلاين
27 تير ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 6429
امتياز: 1933470
تشکر کرده: 1
تشکر شده 48 بار در 46 پست


ارسالارسال شده در: سه شنبه، 8 مرداد ماه ، 1392 14:19:07    موضوع مطلب: اقوام روستای اسدآباد / شهرکرد پاسخ همراه با اعلان

اقوام روستای اسدآباد / شهرکرد

فامیل قائد امینی

به نظر اینجانب فامیل قائدامینی به احتمال زیاد از بختیاری و جز طایفه بزرگ چهارلنگ بختیاری می باشند . چهارلنگ خیلی کم تر از هفت لنگ کوچ می کرده و خیلی زودتر یکجا نشین شده است و با طوایف غیر بختیاری وصلت کرده و همزیستی پیدا کرده اند ،بهمین خاطر لهجه ما با اینکه از لغات بختیاری خالی نیست ولی با بختیاری تفاوت دارد.و مأمن اصلی طایفه بزرگ چهارلنگ فریدن و فریدوشهر اصفهان می باشد و طی هم صحبتی که من با مردم فریدن داشته ام از لحاظ لهجه و اصطلاحات خیلی شبیه ما صحبت می کنند .

الف) در زیر تعدادی از طوایف بختیاری که پسوند قائد دارند آورده شده اند:

1. ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ چهارلنگ -طایفه ممی وند -طایفه بسحاق -تیره خانه قائد شهروسوند.

2. ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ چهارلنگ -طایفه ممی وند -طایفه پولادوند-تیره خانه قائد .

3. ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ چهارلنگ -طایفه ممی وند -طایفه حاجی وند-تیره زید قائد .

4. ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ چهارلنگ -طایفه ممی وند -طایفه عیسی وند-تیره خانه قائد .

5. ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ هفت لنگ-طایفه بابادی-طایفه عالی انور-تیره میرقائد .

ب) و همچنین در مورد روستای هارونی به مورد زیر عنایت فرمایید:

ایل بزرگ بختیاری - طایفه بزرگ چهارلنگ -طایفه بزرگ محمود صالح-طایفه ممزائی-تیره هارونی.

ج) همچنین در کتاب تاریخ بختیاری اثر حاج علیقلی خان سردار اسعد بزرگ(یکی از عوامل اصلی پیروزی مشروطه در استبداد صغیر) صفحه 619 آمده است:

طایفه زلقی از طوایف چهارلنگ بختیاری در میان کوهی معروف به بزم نوی و همچنین در پرچل، قلعه نو و دره قائد ساکنند.( این دره نزدیک فریدونشهر استان اصفهان می باشد.)

با عنایت به موارد بالا و اینکه محل اصلی زندگی این فامیل در روستای هارونی می باشد ، احتمال اینکه از بختیاری باشند زیاد است.

د) دلیل دیگر اینکه قائدامینی از بختیاری ها می باشند اینکه خصوصیات آنها به بختیاری ها نزدیک می باشد. در زیر تعدادی از خصوصیات آنها آورده شده استSad گفتنی است این خصوصیات نسبی است و در حالت کلی صادق می باشد )

1. علاقه شدید به چوب بازی

2. علاقه به شکار وتفنگ شکاری

3. تا حدودی خوشگذران و هزینه کردن در جهت امور مورد علاقه.

4. بی پروایی از انجام کارهای خطرناک

5. زود از کوره در رفتن و عصبانی شدن

و ...

لازم به ذکر است که فامیل قائدامینی به کائید هم معروفند که این اصطلاح در روستای هارونی بیشتر ورد زبان است چون در مقابل مثلا طایفه میزدج قرار می گیرد ولی در روستای اسدآباد بدلیل کوچکی از این دسته بندی ها خبری نیست و اصطلاح کائید کم تر گفته می شود.

در روستای اسدآباد فامیل قائدامینی به چند دسته تقسیم می شوند:

الف). بزرگترین دسته اولاد باقر (ملا باقر)می باشند که در حدود 100 سال پیش از روستای هارونی به اسدآباد آمدند(زیر مجموعه اولاد کائید سلطان هارونی می باشند) ، پسران ملا باقر به شرح ذیل می باشند:

1.کربلایی جان محمد(پسرانش: خانمحمد -نورمحمد-کربلایی باقر)

2. کربلایی ابراهیم( پسرش:مشهدی اسماعیل)

3.امیرآقا(پسرانش:علی آقا -آقابابا -محمدآقا -مصطفی)

4. میرزاآقا(پسرش: شمسعلی)

5. یاری جان( پسرانش:میرزاجان -محمد جان(از مادر با اولاد امیرآقا برادر می باشد) - علی)

6. ابوالقاسم(نبی ا...- اسدا...- عزیز ا...- حبیب ا... - شیر علی)

ب) اولاد حاج حیدر (کدخدای معروف)

حاج حیدر پسر حاج حفیظ می باشد( زیر مجموعه اولاد کائید باقر در روستای هارونی می باشند) که اولاد وی به شرح ذیل می باشند:

1. حاج بابا -2-مرتضی -3-آقاعلی-4- عبدا..-5 -علیرضا

ج) اولاد کربلایی شکر ا...

اولادش بشرح ذیل می باشند:

1. عبدالعلی(پسرانش:نجفقلی -یعقوب - کریم)

2. علی رحم( پسرش:علی محمد)

د) سه برادر به نام های ذیل

1. اسفندیار(پسرانش: سهراب- بهمن - داراب)

2. آقارحیم( پسرانش: حاج مظفر - نگهدار- غضنفر)

3. صفر( پسرانش:کریم - کائید عبدالحسین)

چهار دسته بالا قائدامینی اصیل بوده ولی دسته های دیگر نیز در روستای اسدآباد می باشند که اصالتا قائدامینی نیستند ولی شناسنامه قائدامینی گرفته اند. بشرح ذیل:

الف) اولاد لطفعلی

اصالتا هرچگانی بوده ولی شناسنامه قائدامینی گرفته اند.

اولاد لطفعلی بشرح ذیل می باشند:

1. ذولفعلی 2- حیاتقلی -3 کاظم

ب)اولاد آقا ملا

اصالتا داوری بوده ولی شناسنامه قائد امینی گرفته اند.

ج) اولاد باقر سامانی که اصالتا سامانی بوده ولی شناسنامه قائدامینی گرفته اند:

اولاد باقر سامانی:

1. مراد (پسرش: مهدی قلی)

2. کربلایی خداداد( پسرش: علی داد)

3. حسینقلی(پسرش رحم خدا)

****

فامیل های دیگر در روستای اسدآباد بشرح ذیل می باشند:

فامیل عبدالهی

( از لحاظ کثرت جمعیت بعد از فامیل قائدامینی در رده دوم در روستای اسدآباد می باشند)

اصالتا ارجنکی بوده که بعد از بنای روستای اسدآباد از روستای ارجنک به این روستا آمده و ساکن گردیده اند.

الف)جد بزرگ عده ای از عبدالهی های اسد آباد براتعلی بوده که اولاد وی به شرح ذیل می باشند:

1. رجبعلی(پسرانش:آقاعلی - حسین -ا.. یار( از مادر جدا و مادرش از قائدامینی ها می باشد(دختر کل جانمحمد قائدامینی))

2. کرم(پسرانش: نجات -عزیز- رضا )

3. علی قلی(پسرانش: حاج احمد - ا... قلی -حاجی آقا -عباس- اسماعیل)

ب) دسته ای دیگر از عبدالهی ها که آن ها هم اصالتا ارجنکی بوده اولاد امید می باشند بشرح ذیل:

1. بندعلی(پسرانش:ملک - خلف -علی نقی)

2. محمد(پسرانش:aمیرزا(پسرانش:علی شیر- اسفندیار -شاه ولد)b. عبدالحسینc. غلامحسین)

***

فامیل داوری و حدادی

به نظر اصالتا از روستای هارونی می باشند. داوری های اسدآباد اولاد خدارحم بشرح ذیل می باشند:

1. فرج ا...( پسرانش: روح الامین (ساکن در هارونی) - فرامرز - محمد جعفر - محمد یوسف)

2.فرض ا...(پسرش آقا ملا (شناسنامه قائدامینی گرفته اند.)

2. محمد ( فامیل حدادی پسرش: علی یار)

فامیل اسدالهی

فامیل اسدالهی اصالتا هفشجانی بوده و اولاد حسین بشرح ذیل می باشند:

1. حاجی آقا (پسرش:شهریار)

2.یدا...(پسرانش: اسدا... - حبیب ا... - خیرا...)

3.نصرا...(پسرانش : حاج حسین - مهرعلی - شیر علی - حاج علی)


فامیل خوانساری

به نظر اصل ایشان طبق نام فامیلشان باید از خوانسار اصفهان باشد ولی خوانساری های اسدآباد از ارجنک به اسدآباد آمده اند . خوانساری های اسدآباد اولاد موسی بشرح ذیل می باشند:
محمد(پسرانش: علی شیر- علیخان)

کریم(پسرانش: قنبر - فتحعلی -عزیز - سلطان -رمضان)


فامیل فتحی

به نظر اصالتا سورشجانی بوده و اولاد حسین بشرح ذیل می باشند:

1. جعفرقلی

2. باباجان

منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اقوام چهارمحال و بختياري

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران