روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - روستاي اكبرعباس/ شهرستان هامون

روستاي اكبرعباس/ شهرستان هامون

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اماکن سیاحتی سیستان و بلوچستان

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

gm1334
کاربر فعال

وضعيت: آفلاين
13 ارديبهشت ماه ، 1392
تعداد ارسالها: 18
امتياز: 10390
تشکر کرده: 4
تشکر شده 0 بار در 0 پست

محل سكونت: مشهدمقدس

ارسالارسال شده در: يكشنبه، 18 آبان ماه ، 1393 00:20:56    موضوع مطلب: روستاي اكبرعباس/ شهرستان هامون پاسخ همراه با اعلان

روستای اكبرعباس ازتوابع بخش تیمور آباد شهرستان هامون سیستان میباشد كه بعدازاجرای طرح تجمیع روستاها درسیستان درحال حاضر درمجتمع روستائی سنچولی ادغام گردیده ولی خانه های اهالی اكبرعباس متصل به روستای اصلی شان میباشد.

این روستا برغم قدمت كهن وسابقه حیات 300 ساله تنها برای برخوداری از طرح هادی بااندكی تغییر ساختاری ونزدیكی به مجتمع روستائی ناچار گردید از نام تاریخی خودبگذرد ودرغالب شهرك سنچولی حیات مشترك پیدانماید.

روستای سابق اكبر عباس كمتراز 500 متراز جاده اصلی فاصله داشت كه حالا باخیابان مستقیم این فاصله به 300 متركاهش یافته است ، نگارنده دردهه 40 كه روستای زادگاهش جاده ماشین رو نداشت و مجبور بود ازداخل روستای اكبرعباس تردد نمایدخود شاهدزیبائی های این روستابوده است.

قبل ازتوسعه ی راههای ارتباطی وجاده های اختصاصی روستاهای سنچولی ، عوض ، شش پاگاوی وخانه های كبله مجان خلیلی كوچه های روستای اكبرعباس محل گذر ساكنین آنهابوده است، كوچه های پیچ درپیچ و باریكی كه روزانه تحمل عبوردههانفر با امكانات واحشامشان و یابا وسیله نقلیه موتوری ودوچرخه دراین مسیرراداشتند پس ازتوسعه راههای ارتباطی این بارسنگین ازدوشش برداشته شد، درعین حال صدای هوهو وهاپ هاپ سگ های گیرنده وخشن خانگی اهالی روستای اكبرعباس كه لرزه بردل كودكان ونوجوانان خردسال عبوركننده از این كوچه هامی انداخت ازجمله زیبائی های سخت آن دوران بود.

وقتی از وسیله نقلیه عمومی درتقاطع جاده ی كوه خواجه با جاده تیمورآباد پیاده وقصدداشتی عازم روستای اكبرعباس شوی باید حدود 500 متر ازكوچه باغهارا می گذشتی تا به پل ابتدای شرقی روستا می رسیدی ، این نهر محل برداشت آب آشامیدنی مردم شرق اكبرعباس نیز بحساب می آمد، دیوارهای بلند باغات وباغچه های مردم روستا ازهمین جا شروع میشد .

باعبور از پل مورد نظر ، نخلهای بلند كه حكایت ازعمرطولانی نخیلات داشت نظر هربیننده ای رابخودش جلب میكرد عرض كوچه ورودی به روستا درابتدا 4 تا 5متر بود كه درادامه مخصوصاً دراواسط واواخر روستا به سمت شمال تنگ و كم عرض تر میشد ، همین طور كه چندباغ طرفین كوچه را پشت سر می گذاشتی وبه طرف غرب میرفتی اماكن مسكونی مردم هویدامیشد مخصوصا درب یك خانه كه بارنگ سبز روغنی ملون شده بود و ازدیوارهای بلند (بدون خار) آجری برخورداربود می فهمیدی خانه ی یكی از بزرگان آنزمان است، كه حدس ات درست بود ،اون خانه به یكی از فرهنگیان سیستان تعلق داشت ، آن خانه محل سكونت آقای حاج محمدحسین احمدی (پدردكتراحمدی) وبرادرحاج غلامعلی احمدی نمایندگی سابق روزنامه اطلاعات وازمتنفذین سیستانی درزاهدان بود.

كوچه موردنظر به سمت شمال تغییر مسیر می داد وقبل ازاینكه به منازل كدخدازادگان روستا یعنی محل سكونت فرزندان كدخدا اگبر كدخدا دوستمحمد میرابی برسد مجددا به سمت غرب ادامه می یافت وبه یك دوراهی میرسید كه یك سمت آن به جنوب ومنازل بیكی ها وصبوحی ها میرفت و یك راه نیز به سمت شمال غربی ادامه می یافت كه ازمقابل منزل وكیل اكبر سرحدی گذشته وازروبروی منزل مرحوم علیجان محمدحسین حیدری به صورت 90 درجه به سمت شمال تغییر جهت داده واز كنارمنازل آبدهی ها به سمت خانه های مخروبه معروف به منزل خان ادامه می یافت و سپس ازحریم روستای اكبرعباس خارج می گردید..

نكته فنی جالب توجهی درساخت وساز نقاط مركزی روستا به چشم می خورد برغم اینكه قسمتی ازباغات مركزی روستا دركنارهلالی كوچه عمومی ومتصل به اماكن مسكونی مردم قرارمی گرفت ولی اختلاف سطح باغات نسبت به خانه های مسكونی روستا بیش ازیك متر بود بطوریكه رطوبت ناشی ازآبیاری باغات هیچ تاثیری برمنازل مسكونی مردم نداشت.

باغجه های مركزی روستاسراسرپر ازدرخت مثمر و كاشت یونجه وحتی سبزیجات بود، آنچه نظر هربیننده ای راجلب می كرد منزل آقای بیكی بودكه دروسط باغات بصورت دوطبقه شانشین دارساخته شده ودرخت های بزرگ نخل كاملا آنرا احاطه كرده بودند ، قابل گفتن است خانواده ی نگارنده نیز باغچه ی كوچكی را ازاین مجموعه كه پوشیده ازدرخت اناربود مالك بودند كه بعدها به یكی از اهالی واگذارشد.

یكی ازدلایل سرسبزی و وجود باغات زیبا بادرختان نخل، احاطه روستا توسط انهارمختلف دیگر روستاها بود كه ازمجاورت این روستا عبورمیكرد كه البته نهر خود روستا كه اختصاصی امركشاورزی بود درمجاورت روستای بلندقرارداشت كه اراضی كشاورزی مردم اكبرعباس رامشروب می ساخت.

خانه های مخروبه خان كه دربالا ازآن یادشد منظورهمان خانه ی سابق تاج محمدخان سربندی است كه دردوران حكومت علیخان كه منجر به كورشدن لطفعلی خان پدرتاج محمد خان شده خانواده لطفعلی خان كنج انزوا جسته و مدتی دراین روستاسكونت یافته اند، درهمین روستابود كه موضوع قتل علیخان سربندی حاكم سیستان طراحی ودرموعد مقرر اجراگردید

بزرگان روستا درگذشته :
1- كدخدا حسین میرابی فرزند كدخدااگبر كدخدای روستا و برادانش مخصوصا كدخدارضاكه ازمتنفذین درامورات كشاورزی ، آبیاری ودولتی بودند.
2- وكیل اكبرسرحدی ژاندارم بازنشسته و پدر استادابراهیم سرحدی نویسنده ، محقق وشاعرسیستانی كه ازنفوذبالایی درمنطقه برخورداربود.

3- حاج محمدحسین احمدی آموزگاربازنشسته كه زحمات فراوانی رابرای تحصیل كودكان منطقه درده های 20 ، 30 و40 مبذول داشته است.
4- كربلائی باقر صبوحی سرحدی وپسربزرگش ابراهیم صبوحی كه باصدای اذان آنها بسیاری از روزه داران روستاهای اطراف،امساك و افطار كرده واوقات شرعی خودرابرای فریضه نمارتنظیم می كردند.

طوایف روستا:
طایفه رهدار كه از زحمت كش ترین طوایف روستا بوده وبارهدارهای روستای تیمورآباد واسماعیل قنبر نیزقومیت نزدیك دارند ودرصد بالایی از جمعیت روستای اكبر عباس را تشكیل میدهند، آنها باگلوی ها وسنگچولی های روستای سنچولی نیز مواصلت دارند.

طایفه عودی كه اكثریت ساكنین روستا را تشكیل میدهند وبزرگ وریش سفید آنها مرحوم حاج ابراهیم عودی فرهنگی بازنشسته بوده ودرحال جاضر نیز مجمدحسین عودی مسئولیت ریش سفیدی آنهاراعهده داراست.

طایفه آبدهی كه بنوعی وابسته ی عودی هاهستند
طایفه حیدری كه ریشه آنها كاظم وبا عودی ها نیزقومیت نسبی دارند.

طایفه سرحدی وصبوحی كه باسنچولی ها وخلیلی هانیز نسبت قومیتی دارند، آنگونه كه گفته میشود مرحوم ناظر جد طایفه سرحدی با ذوالفقار عباس جد خلیلی ها و كدخدا دوست محمدجد میرابی ها بایكدیگرباجناق بوده اند.

طایفه میرابی كه با رهدارها وطاهری ها نسبت قومیتی دارند.
جماعت بیكی سیستان كه درگذشته عموماً درهمین روستا وروستای بالاخانه ازتوابع بخش مركزی زابل ساكن بودند درحال حاضر به شهرزابل وزاهدان نیز نشر یافتند.

جماعت احمدی كه تنها حاج محمدحسین احمدی دراین روستا ساكن بوده ودرحال حاضر تنها زمین های زراعی ویك باب منزل ازاین شخصیت فرهیخته درروستا باقی مانده وفرزندان او درزابل ساكن اند.

منبع: شهريارزاهدان - غلاممحمدخليلي

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> اماکن سیاحتی سیستان و بلوچستان

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
نام کاربري:      کلمه عبور:     

~ يا ~
عضويت در سايت

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران