روستاهای ایران: تالار گفتمان

روستاهاي ايران :: نمايش موضوعات - فرهنگ لغات بهمن آباد- سبزوار

فرهنگ لغات بهمن آباد- سبزوار

 

ارسال موضوع جديد  پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر 

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> فرهنگ لغات خراسان رضوی

نمايش موضوع قبلي :: نمايش موضوع بعدي  
نويسنده پيغام

musaaskari
کاربر ویژه

وضعيت: آفلاين
27 تير ماه ، 1390
تعداد ارسالها: 6429
امتياز: 1933470
تشکر کرده: 1
تشکر شده 48 بار در 46 پست


ارسالارسال شده در: يكشنبه، 10 مهر ماه ، 1390 22:21:54    موضوع مطلب: فرهنگ لغات بهمن آباد- سبزوار پاسخ همراه با اعلان

اُز=باز-دوباره

اَزدُرُِغ = دروغ

نَم مي؟ = نمي آيي؟


افتَوَه = آفتابه


انگُر =انگار

دِستِرَه = داس

حَل بی یو دِگَ = اکنون بیا دیگر-در برابر رفتاری گفته می شود که مانع رسیدن به هدف شده است.


اَ یُم بُرُم = بیام ببرمحَـلّه = زود باش

فِدُ کِردی؟ =پیدا کردی؟

یَک عالَمِه =بسیار زیاد

چِش مِخي = چي مي خواهي
خُب بی یَ کُ =خوب بوده که - این عبارت به طعنه در زمانی که فرد گفته یا رفتاری غیر منطقی دارد بیان می شود

سه واژه ارسال شده توسط آقای مصطفی بهمن آبادی از مشهد:از بجد میگی = راست میگویی
حلیم نمره =متوجه نمی شوم

اجیر = سرحال بودن

بخشی از واژه های ارسالی آقای محمد بهمن آبادی :

چِکَمِنی=چه کار می کنی


دِ اون جِه بی = در آنجا بود

اَگِه وَرِ خِزُم = اگر بلند شوم

تُن بِيیُ دِگَه = تند تر بیا

فُدُت رُوُم = فدایت بشوم


چِنینِت کُنُم = چنان بکنم

مِتِرسُم= می ترسم

بِپُرسُم = سوال کنم

اون هَمَه= آنقدر

اینهَِِِمَه گُفتُم= آنقدر تاکید کردم

مِزینوُ = روستای مزینان

خَنَبُد = خانه آباد

پُل نَدَری = پول داری

کُرنَدَری = کار نداری

حُلِت خُبِه = حالت خوبه

بِرَرُت اَمّیَه = برادرت اومده

جِلَب نیستِن = پررو وبی حیا نیستند
اَشتُ دَرِن = عجله دارند

دِشورِش اَوُردَ = تحریکش کرده

شِروُو = آب خوردنی که گرم شده

کِلپَسَ = مارمولک

اَچی = برای چی

دِزِرمُبُرَّنَ = پنهان کاری می کند

حَشّی حَشّی ست = به فردی گفته می شود که مدام با دیگران قهر است

اَزهَمِش بِدِرکِردَ = ناراحتش کرده

زید = زود

یَووُش = آرام- یواش

کِرِِ مِنَ = کنایه از این است که فرد لیاقت ،احترام یا پاداش ندارد

دِشُو مِنَ = پنهان کاری می کند

اَگِنِ = وگرنه

حُدِگَ = آری دیگر

حَیو نَمِنَ = حیا نمی کنه

دِخَ نَ = در خانه

ای هَمَ = این همه

دَمُ = داماد

عَرِِس = عروس

هَمَشُ = همه آنها

وَمِخِزِن = برمی خیزند

غُذُ = غذا

نَنگی دِگَ = نمی گویی دیگه

نِشیستَ = نشسته

اُتُق = اتاق

کُرکِنَ = کار کنه

خُدِش مِتَ = خودش می ده

وَردِشتُم = برداشتم

اَختُلُت مِنِن = گفت وگو می کنند

بِمُردُم از گُشنی یُ = مُردم از گرسنگی

نِمَشوم = موقع شام-سر شب

بَجَّه = کاسه

یَح دِمِزنِن = چشم می زنند

سِتَرَ = ستاره- به فردی می گویند که شخصیت خاصی دارد

ریشُم = ریشهایم

دِلُّر = آدم ولگرد

پتیَرَ = پتیاره

اَلِف دَرَ (اَبوف دَرَ)= به بچه ای گفته می شود که خیلی ورجه وورجه(شیطونی)ه می کند

مِشغُلُذُمَّ = مدیون بودن

تُنگِلی = کوزه کوچک

سِچَ = کوزه

وَ پِرُ = کنار برو

گِری ژدِم = کژدم

حِلی = حیاط

سِبِست = یونجه

کَغ = نارس

بِخُسبی یَه =خسبیده

گِلِ خِلَمَ = به جمعی از افراد گفته می شود

قَتِق = ماست چکیده

رِِدِروِِسی دَری = رودربایستی داری

اَههِی = به طعنه به کسی گفته می شود که در کاری ناتوان است

چِش لُِ لُ مِنِ = چقدر سر وصدا می کنید

مُغرُز = قیچی

مِرغَشوُ = لانه مرغ

بَشَلَ = داس

کُخ دَری = مرض داری

جِل = پالون خر

فِتیر = نان روغنی

غَل مُرچَ = سوراخ مورچه

چوُ = چوب

اَغَل = آغل

لک لِکِ = دوان دوان آرام

تِلَخمو = تیرکمان

لِنگ نَکشی = خانه گیر شوی(

اَشکِش لَبِ مَشکِشِ = زود گریه می کنه -همیشه درحال گریه است

میگی دِگُمُر بِگِردی یَن = با همه چیز بیگانه اند

بَع عُِ = به کسی گفته می شود که چیزی نمی فهمد و پیرو نظم و احترام به دیگران نیست

یَک خِروُر =یک خروار

بِلَن رِفتَ = رشد کرده

سَرِق = سفره - ساروق

چَرشُ = =ارچه مخصوص حمل علف-چادرشب

پِرِّپیت = پر پر کردن - جداکردن پال وپر

غُرُّ غُدیز = ناهموار

خِرجِوَلَ = جوال خر

تُن بو = تنبان - زیر شلواری

دِکُب یِفتی یه = به شکم روی زمین افتاده

کُمُچ = نان ضخیم پخته شده زیر آتش

وَرچُپَّ = برعكس
دِقُلِ دِفُل = در سوراخ ديوار

مِسكَ = كره

قِمُق = سرشير

سَر چُ = مستراح

كُجِس = كجاست

مِل نَدَرُم = ميل ندارم

جُوُب مِنَنتَ = جواب نمي دهد

چِ مِنَ = نيازي نيست

دِكُديش گِردَنُم = بزنم به سرش

خُردي = كوچك- خرد

كُرپَغَ = قورباغه

اِووُ = دالان -راهرو

نِمَشوم = سرشب

پِرهَ = پيراهن

نِهَلي = تشك

دِطِغُر كِردِيي = به كسي گفته مي شود كه نان زيادي در غذا تليت كرده و نتوانسته همه آن را بخورد

رِزَكُ = نان تليت كن

اَزوُ مَحَل اِاُسَنَ مُگُمِت ؟= از آن موقع برايت افسانه مي گويم؟

حَس مِني = لذت مي بري

با خُدِش كُتِّ كُت مِنَ= با خودش غرولند مي كنه - زير زبونش بد و بيراه ميگه

خپ کِردَه: مخفی شده

ریم نَمِره: خجالت می کشم- رویم نمی شود

قُپَّ: به بخشی از یک کالا(وسیله)می گویند که گرد است

غذا دِبُرِ(وربُرِ): غذا در حال پخت است

اَشکینَ وَربُرّیَه: این امر در حالتی رخ می دهد که قاتق داخل اشکنه(نوعی غذای محلی) هنگام طبخ بر اثر حرارت زیاد و هم نزدن همزمان، گلوله شده و با روغن و مخلفات آن مخلوط نشود

قَتِق:خورش - دوغی که داخل مشک قرار گرفته و پس از چند روز ،آب آن گرفته شده است

قوُوم: شن بسیار نرم که اغلب خیس است

ناگِمو: ناگهانی

بِقِ بُخُردَ: به افراد چاق گفته می شود

هَلُک رفتُم: هلاک شدم- خسته شدم

پَ پِ نَمِری: پیگیری نمی کنی

قیرچَستِش دَرَمَ: به چیزی گویند که زیر چیزی له می شود

بَلِش: متکا- بالشت

اَخلِر: هیزم هایی که دانه دارند

زیل: هیزم های نوک تیز

بَلُ: بالا

سَرِکیچَه: سر کوچه

خَنِِِه کِل:اتاق كوچك- اتاقکی که هنگام آبیاری زمین های کشاورزی در زمستان به عنوان پناگاه گرم مورد استفاده قرار می گیرد

بُردَ: تپه

سِی: پل روی جوی قنات بهمن آباد -ابتدای روستا

لِنگِ جِ: دیواره جوی آب

سِمَوُر: سماور

مِخطِبیلَ:ميخ طويله- میخ بزرگی که برای بستن ریسمان(زنجیر) حیوان به کار می رود

کُ: ۱- کجاست ۲- کاه

دُی: دیوار

چُرشُخ: چهار شاخ- وسیله ای که با آن هیزم یا مواردی شبیه آن را جابجا می کنند

وَمِندَ: وامانده- زمانی گفته می شود که فرد هنگام انجام کاری با مشکل مواجه می شود

تَلِتِ بییُرُ بُردی: این واژه از سوی افرادی گفته می شود که در صحرا یا کلاته به دنبال قارچ می گردند و با پیدا شدن قارچی، به جستجوی مشابه آن هستند


منبع:
تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند.
عضويت در سايت / ورود به سايت

بازگشت به بالا

رويت مشخصات كاربر ارسال پيغام شخصي ارسال ايميل بازديد از سايت ارسال كننده مطلب
تشکرهاي ثبت شده از ايجاد کننده تاپيک :
 
تمامي مطالب ارسال شده:   
ارسال موضوع جديد   پاسخ به اين موضوع   ارسال تشکر

   روستاهاي ايران صفحه اول انجمن -> فرهنگ لغات خراسان رضوی

زمان پيشفرض سايت: ساعت گرينويچ + 3.5 ساعت
صفحه 1 از 1
  
پاسخ سريع:

Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Confused Cool Laughing Mad Razz Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink Exclamation Question Idea Arrow
                 افزودن امضاء به مطلب ارسالي (امضاء كاربر در بخش ويرايش مشخصات كاربر قابل تغيير است .)


 

  


 


Powered by phpBB © 2001, 2008 phpBB Group
فروشگاه فرش احمدی
تهران هاست
 تبلیغات در سایت روستاهای  ایران