اندلان – اصفهان – اصفهان

سایتها و وبلاگهای روستای اندلان

شهرستان اصفهان – استان اصفهان 

http://www.andalan-1389.blogfa.com/

http://www.andalannews.blogfa.com/

http://www.basij-andalan.blogfa.com/

 در ابتدا روستای اندلان شکل گرفته سپس یک شهرک مسکونی در نزدیکی اندلان توسط یک شرکت مهندسی احداث می‌گردد که در حال حاضر شهرک اندلان نامیده می‌شود. در واقع روستای اندلان شامل دو محله اندلان و شهرک است. با توجه به اینکه احداث شهرک بر اساس نقشه از پیش طراحی شده بوده است در آن امکانات رفاهی از جمله مدرسه خانه بهداشت و … در نظر گرفته شده بوده است ولی برخی از آنها احداث نگردید و در حال حاضر محله اندلان برخی از نیازهای خود از جمله مهدکودک و امکانات کشاورزی خود را از شهرک تامین می‌کند و محله شهرک نیز برخی از امکانات مورد نیاز خود را از محله اندلان تامین می‌کند.

شرایط اقتصادی و فرهنگی هر دو محله تقریباً مشابه است و از این لحاظ تفاوتی بین دو محله روستا وجود ندارد

اراضی کشاورزی روستای اندلان

با توجه آمار و اطلاعات موجود در روستای اندلان ۴۷۵ هکتار زمین کشاورزی وجود دارد.

صنایع

تعداد شاغلین در بخش صنایع در این روستا ۹۵ نفر معادل۸۸/۳۱ درصد کل شاغلین می‌باشد. متوسط درآمد مردان شاغل در بخش صنعت ۲۵۰۰ هزار ریال درنظر گرفته شد.

در روستای اندلان فعالیت قالیبافی به عنوان یکی از منابع تأمین درآمد برای زنان و دختران روستایی است. نوع فرش‌های تولیدی این روستا عمدتاً نائینی است که در اندازه‌های مختلف ۵/۲×5/3 و ۵/۱×5/2 متر تولید می‌شود. به طور متوسط هر بافنده در هر سال یک فرش متوسط نائینی۵/۲×5/1 متر تولید می‌کند. با توجه به گفته ساکنین روستا طی دو ماه گذشته یک کارگاه قالی بافی در یکی از خانه‌ها روستا دایر شده است. درآمد حاصل از فروش هر متر مربع قالی۲۸/۹۱۴ هزار ریال است. با توجه به اینکه اکثر دارهای قالی موجود در روستا متعلق به بافنده نیست نصف قیمت فروش قالی به بافنده تعلق می‌گیرد، که با در نظر گرفتن مدت زمان لازم برای بافت آن به طور متوسط درآمد هر نفر شاغل در بخش صنایع دستی به طور متوسط ماهانه ۶/۶۶۶ هزار ریال خواهد بود.

خدمات

از کل ۲۹۸ نفر افراد شاغل روستای اندلان حدود ۹۲ نفر معادل ۸۷/۳۰ درصد کل شاغلین، در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. از جمله فعالیت‌های خدماتی در این روستا فعالیت تجاری و کارگری را می‌توان نام برد. ۷ نفر از افراد شاغل در بخش خدمات به فعالیت‌ها فنی می‌پردازند و ۸۵ نفر دیگر به سایر فعالیت‌های خدماتی اشتغال دارند. متوسط درآمد در بخش خدمات ۲۰۰۰هزار ریال درنظر گرفته شد.

– وضعیت آموزش

روستای اندلان در حال حاضر دارای  دو باب واحد آموزشی در مقطع ابتدایی است که یکی از آنها (شهید شکرالله شیرازی اندلان) تبدیل به مرکز فرهنگی شده که از آن استفاده خاصی صورت نمی گیردو تنها در تابستان فعال است و دیگری مدرسه سردار شهید صالح شریعتی اندلان است، که به صورت مختلط می‌باشد.

– بررسی سواد

براساس اطلاعات رسمی سال ۱۳۸۶ از جمعیت  1164 نفری روستای اندلان ۱۰۶۹ نفر ۶ ساله و بالاتر هستند که از این تعداد ۸۴۶ نفر باسوادند بنابراین ضریب باسوادی روستا در سال ۱۳۸۶ برابر با ۱/۷۹ درصد می‌باشد که ۴/۵۳ درصد  با سوادان را مردان و ۶/۴۶ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

تعداد و نرخ رشد جمعیت روستای اندلان

جمعیت روستای اندلان در سال ۱۳۳۵ معادل ۱۱۴ نفر بوده است که با نرخ رشد ۸/۴ درصد به ۱۸۵ نفر در سال ۱۳۴۵ و با نرخ رشد ۵/۹ درصد به ۴۸۳ نفر در سال ۱۳۵۵ رسیده است.

در سال ۱۳۶۵ جمعیت روستای اندلان به ۷۹۲ نفر رسیده که نشان دهنده رشد۹/۴ درصدی در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ است. در طی سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ جمعیت اندلان به۱۰۵۳نفر رسیده که رشدی معادل۸۴/۲ را نشان می‌دهد. در دهه اخیر نرخ رشد اندلان۱/۱ بوده و جمعیت آن در سال ۱۳۸۶ به ۱۱۶۴ نفر رسیده است.

 بعد خانوار

تعداد و بعد خانوار با نرخ رشد جمعیت و سنت‌های جامعه ارتباط دارد مثلاً در جوامعی که خانواده‌های گسترده دارند تعداد خانوار کمتری دیده می‌شود.

در سال ۱۳۵۵ تعداد خانوار روستای اندلان ۱۰۱ خانوار بوده و بعد خانوار در این سال۸/۴ می‌باشد. در سال ۱۳۶۵ تعداد خانوار افزایش داشته و به ۱۶۰ خانوار با بعد ۵ نفر رسیده است در سال ۱۳۷۵ تعداد خانوار به ۲۳۴با بعد ۵/۴رسیده و بالاخره در سال ۱۳۸۶ تعداد خانوار به۳۰۳ خانوار با بعد۷/۳ نفر رسیده است.

  ساختار جنسی و سنی

براساس آمار ۱۳۸۶ مرکز بهداشت روستای اندلان از ۱۱۶۴ نفر جمعیت کل ۵۹۷ نفر را مرد و ۵۶۷ نفر را زن تشکیل داده‌اند. بر همین اساس از جمعیت کل روستا ۲/۵۱ درصد را مردان و ۸/۴۸ درصد را زنان تشکیل داده‌اند که با توجه به این آمارها نسبت جنسی در سال ۱۳۸۶ برابر با ۳/۱۰۵ نفر یعنی در مقابل هر ۱۰۰ نفر زن تعداد ۳/۱۰۵ نفر مرد وجود دارد.

جمعیت روستای اندلان

بر اساس اطلاعات دریافتی از دهیار محترم روستای اندلان آخرین جمعیت روستا تا ۳۱/۰۱/۱۳۸۹به شرح زیر میباشد:

مرد:۵۸۵

زن:۵۶۴

جمع کل:۱۱۴۹

آثار تاریخی اندلان

* قلعه اندلان : اندلان در قدیم دارای قلعه ای بود که به مرور از بین رفت و در سالهای دهه ۶۰ بکلی ویران شد و امروزه از آن  چیز زیادی بجا نمانده است .

   * خانه قدیمی: این خانه در ضلع غربی قلعه واقع است و در ورودی آن هم به داخل قلعه باز میشده . در ضلع غربی و شمالی دارای چندین اتاق کوچک و بزرگ است که هر یک از این اتاقها محل زندگی یک خانوار بوده است . در ضلع جنوبی خانه در قدیم محل نگهداری احشام بود و یک چاه آب هم جهت مصارف افراد وجود داشت اما امروزه از آنها خبری نیست . خانه مورد نظر بیش از  بیست سال است که خالی از سکنه میباشد و امروزه در اختیار یکی از اهالی محل است و در آن چند درخت کاشته است و کس دیگری به آن رفت و آمد ندارد خود من شاید در حدود شش یا هفت سال پیش آنهم از روی بام خانه مجاور درون آنرا دیده ام .

   * دیوار قلعه: از دیوارهای قلعه تنها چیزی که بجا مانده و در معرض دید است یک قطعه حدودا چهار یا پنج متری است که در گوشه جنوب غربی قلعه قرار داشته و در پشت مسجد واقع است . این دیوار هم اکنون نزدیک به چهار متر ارتفاع دارد . ضخامت این دیوار در پایین در حدود ۷۰ یا ۸۰ و در بالا در حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر است . چند دیوار کوچک و بزرگ هم وجود دارد که جزء دیوارهای اصلی قلعه نبوده بلکه دیوار حائل بین قلعه و خانه های اطراف بوده و هنوز هم بعنوان دیوار خانه ها مصرف میشود . 

   * کُله چی ها _kole chi : کُله در اصطلاح محلی یعنی اتاق و چی در اصفهان و اطراف به معنی کوچک بکار میرود . کُله چی ها معمولا چهار گوش و با سقف گنبدی هستند که در وسط سقف آنها سوراخی به قطر نیم تا یک متر وجود دارد که برای نور و تهویه استفاده میشده است . تعداد این کُله چی ها در حال حاضر به ده عدد نمی رسد که اکثرا در داخل خانه های اهالی است و بعنوان انباری یا کاهدان یا طویله استفاده میشود . اما مهمترین آنها کُله بَگوم جان است که گوشه جنوب غربی و در کنار همان دیواری که گفته شد قرار دارد . و یکی دیگر هم در ضلع شرقی قلعه میباشد که تا چند سال پیش فردی بنام رضا شیر در آن زندگی میکرد . رضا شیر فردی آرام و ساکت ، دوست داشتنی و بدور از دنیای بقیه آدمها بود که بعضی ها او را دیوانه میخواندند . و بعد از مرگش خانه اش همانطور مانده و کسی با آن کاری ندارد .

   * برج قلعه : آخرین برج باقی مانده از قلعه اندلان چندین سال توسط یک پیرزن مهربان نگهداری شد ولی متاسفانه پس از فوتش دیگر کسی به آن رسیدگی نکرد و در نهایت در اسفند ماه سال ۸۵ به چنگال لودر سپرده شد و بکلی از بین رفت . این برج در حدود پنج متر یا بیشتر ارتفاع داشت و دارای سه طبقه بود . طبقه اول با ارتفاع حدود ۲.۵ متر و طبقه دوم با ارتفاع کمتر از ۲ متر و طبقه آخر که بدون سقف بود دیوارهایی با ارتفاع حدود ۱.۵ متر داشت. این برج بصورت گرد بود و قطر آن در پایین در حدود چهار متر بود .( البته این اعداد و ارقام همگی نسبی است و هیچکدام دقیق نمیباشد )

* مسجد اندلان : مسجد اندلان در ضلع جنوبی قلعه واقع شده بود و بکلی از بنای قلعه جدا بود .

 شبستان مسجد یک بنای خشت و گلی بود که دارای نه غرفه تقریبا ۵ در ۵ متری گنبدی با ارتفاع چهار متر و چهار ستون اصلی هر یک به قطر دو متر بود. هر یک از این ستونها بصورت یک اتاقک چهارگوش خشتی بود با دو متر ارتفاع که درون آنرا با کاه و نخاله پر کرده بودند و روی آنرا پوشانده بودند و پایه های سقف مسجد بر روی دیوارهای این ستونهای مربع شکل استوار شده بود . در وسط حیاط آن یک درخت توت بزرگ و پر بار وجود داشت و یک حوض آب ۲ در ۳ متری. درخت توت را در سالهای دهه ۷۰ بریدند و کم کم در حیاط مسجد شبستان جدیدی احداث شد و در سال ۱۳۸۵ شبستان قدیمی هم بطور کامل خراب شد . 

* خندق اندلان : خندق اندلان در فاصله حدود چهارصد متری جنوب شرقی روستا قرار دارد . خندق محوطه ای وسیع و گود بود که در فصل بارندگی آب باران و برف در آن جمع شده و در بقیه سال از آن برای کشاورزی استفاده میشد . خندق اندلان نیز در سالهای دهه ۶۰ از رونق افتاد و مدتی بعنوان زمین فوتبال مورد استفاده قرار میگرفت در روز های عید فطر هم نماز عید در آن برپا میشد . در سالهای دهه ۷۰ به مرور آنرا پر کردند و در حال حاضر بعنوان زمین کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد .

   * دیوارهای قدیمی : در ضلع شمالی و در فاصله حدود پنجاه تا صد متری خندق دو دیوار بزرگ خشتی وجود دارد که با زاویه نود درجه از یکدیگر قرار گرفته اند و مشخص است که قسمتی از یک بنای چهار دیواری بوده است که داخل آن دارای معماری زیبایی بوده که متفاوت با معماری روستا و روستا های اطراف میباشد و احتمالا قدمت آن خیلی زیاد است. البته اینکه سقف دار بوده یا نه معلوم نیست و نیز مورد کاربرد آن هم هنوز مشخص نشده است .

   * بقعه پیر جعفر : بقعه پیر جعفر یک چهار دیواری مسقف در سمت شرق روستا و در فاصله حدود چهارصد متری قرار داشت که توسط عوامل جوی سقف آن فرو ریخت و سپس آنرا کاملا خراب کردند و ساختمان جدیدی برای آن در دست ساخت است .

   * درخت سرو کهنسال : درخت سرو کهنسال در حدود سیصد متری جنوب غربی روستا است . این درخت بشکل یک دو شاخه بزرگ بود و منظره زیبایی را برای محوطه اطرافش بوجود آورده است . متاسفانه چند سال پیش بر اثر بی احتیاطی یک چوپان نادان درخت آتش گرفت و قسمت عمده ای از تنه آن از ناحیه مغز چوب از بین رفت و همین عامل باعث شد که به مرور شاخه های آن خشک شود و یکبار دیگر هم در حدود دو سال پیش دچار آتش سوزی شد . شاخه شمالی این درخت در زمستان گذشته ناگهان واژگون شده و بعلت سنگینی هنوز در جای خود قرار دارد و شاخه دیگر هنوز پابرجا است ولی متاسفانه در حال نابودی میباشد

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *