جلب نظرات مردم / شاخصه مهم خدمتگزاری شوراها

جلب نظرات مردم / شاخصه مهم خدمتگزاری شوراها

مقاله ای از آقای قاسمی / روستای شکتا / ساری

با سلام – یکی از شاخصهای مهم در کارشوراها جلب نظرات مردم است که  در امر خدمت گذاری باید به آن توجه خاص شود متاسفانه امروزه اگر بخواهند از عملکرد شوراها در سطح روستاها گزارش تهیه شود در صد کمی از مردم آن هم منافع آنها تامین گردیده بود راضی هستن .لذاهنوز بد چندین سال منتخبین مردم به این باور نرسیده اند که باید در روستاها مردم را راضی داشت واز حقوقشان حمایت کرد با توجه به اجرانکردن قانون شوراها در روستاها باعث گردید اعتماد مردم از شوراها در هر دوره سلب گردد.وباعث اختلاف نظرات زیادی در بین مردم رخ دهد  .ما شاهدیم که اگر بخواهد قانون شوراها که از سوی مسولین عالی رتبه کشور وبه صورت کارشناسی شده طراحی میکردد. وبصورت کتابچه در اختیار شورا قرار میگیرد .اگر بخواهد آئین نامهای کتاب شورا در روستا عملی نکردد آینده ای بد که نمیشود با هیج تفکری آن را درست نمود مواجع خواهیم شد.لذا باید مسولین در صدداین تفکرهای نادرست از سوی شوراها محلی باشند وبرای شوراها آموزش وکلاس آموزشی محیا نمایند تا شوراها بتوانند تابع مقررات آئین نامه ها شورا در روستاها باشند چون امروزه منتخبین مردم در روستاها کسانی هستن که از تجربیات وقوانین اطلاع ندارند وبخاطر نداشتن اطلاعات کافی وتجربه باعث میشوند تا حقوق مردم در روستاها ازبین برود وحتی در پست های سازمانی دیکر که در روستاها وجود دارد .چون امروز افرادهاای برای شورا کاندیداتور میشوند یا سن وسالی ندارند -یا از جناهای مختلف هستن -یا برای منافع شخصی خود اسم مینویسند.-وگرنه یک شورای با اقتدار ملی وولایت مدار اولا قانون را رعایت میکند -دوما با تفکر وهم فکری ومشورت کار میکند -سوما بخاطر رضایت مردم در هرسال متوالی عملکرد خودش را به مردم گزارش میدهد تا اعتماد مردم را محیا نماید -چهارم کارهارا برا اساس قانون مداری وریالی ودر نظر گرفتن حقوق روستا ومردم به تصویب میرساند.در پایان اگر بین شورا روستاها ودهیاری محل با اهالی آن روستا اعتمادها سرلوحه کار باشد آن شورا میتواند بگوئید موفق است در غیر اینصورت هر اتفاقی که بی افتدد مردم از آن خوشایند نیستن .روستای آباد با عتماد مردم نقش میبندد.

والسلام – قاسمی / روستای شکتا / ساری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *