روستاهای بخش مرکزی / شهرستان نیشابور

روستاهای بخش مرکزی / شهرستان نیشابور

بخش مرکزی شهرستان نیشابور

شامل ۵ دهستان و در مجموع  ۱۵۱  دهیاری می باشد.

 

دهستان بینالود =                  17    روستا

دهستان دربقاضی=              31     روستا

دهستان ریوند=                    22     روستا

دهستان فضل=                    36     روستا

دهستان مازول=                   45     روستا

 

بینالود= اندراب –  بجنو علیا  –  برگشاهی   – برمهان  –  بقیع  –  تلی  –  چهارگوشلی   – حیدر آباد   – زرنده -سرچاه  –  سید آباد معدن  – قاسمیه  –  قرونه –   کران  –  کلاته محمد جان  –  ماروسک  –  نصیر آباد

دربقاضی= ابراهیم آباد موری  –  اسلام آباد عرب  –  امامیه   – باغ جعفر آباد –   بحرودی –   بشروی     بهمان  –  تلخک –   جوری   – جیلو  –   حسینی –   حقیه  –  خوجان  –  ده شیب   – دهنو لگزی   – رحیم آباد   – روح آباد کال  – سه گنبد  –  شادمیانه   – عبیر آباد  –  علی آباد شهید –   فردوس   – قلعه نو مهدی آباد   – کاریز صباح  –   کاریزک کهنه  –  کاریزک کنارکال  –  کریم آباد   – لک لک آشیان  –  محمود آباد فضل  –  نورآباد –  نوروزآباد

ریوند = انجیدن  –  آبجقان   – آهنگران  – بلقشه  – حکیم آباد  – ده حبه  – ده داروغه – رحیم آباد   – روح آباد  –  شادمهرک  –  شمس آباد   – شمسیه   – صالح آباد –  کارجیج   – گلشن –   لطف آباد  – مبارکه  –  محمد آباد –  محیط آباد –  مظفر آباد –   ملکنده

فضل = ابوسعدی –  ادگ  –  اسلام آباد لگزی  –  بشرآباد  –  بوژان –  بوژآباد  –  تحت منظر –   تورانی  – چاه بلند  – حسین آباد جدید –   حسین آباد ناظر  –   حصار  –  حمید آباد  –  خرم آباد –   خوش بالا  –  دارالسلام     دربهشت  –  دشت   – ده شیخ  –  دهنو شیخلان –  رود  –  سعد آباد  –  سوقند  –  طرب آباد  – عباس آباد    عشرت آباد  –  غار  –  فخریه  –  فرخک  –  فوشنجان –   فیلخانه  –  قریش آباد   – قلعه نو علیرضا بیگ –   معموری  –  نعیم آباد  –  یحیی آباد

 

مازول = اریه –   آبقوی  – باغشن گچ – بشنیج  – پیرکماج  –  چهار باغ   – حاجیان –  حسن آباد امام جمعه  – حسن آباد سرتپه  – حصار گل  – حصارجوق  –  خانلق  –  خرمبک   – خواجه بچه  –  خیر آباد    دامنجان  –  درخت جوز   – دولت آباد  –  ده حلاج  –  دهنو خالصه –   رستم آباد  –  رینگان   – زرنده-  سامغان    سنگونی  –  سه چوب –   سهل آباد   – سیدآبادمیرزاخلیل  –  شاداب –   شهرک  –  صومعه  –  طاغان –   عشق آباد کهنه   –  عیش آباد  –  فیض آباد زرنده  –  فیض آباد گراب   – قطن آباد  – قلعه نو جمشید  –  کابلی  – کلاغان   – منظر  –  میرآباد مازول  –  میرآبادرنگان   – نقاب-    یک لنگه

منبع:

dehyarisarchah.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *