اشکفت میل درکوههای دم دریا نزدیکی کافتر که روز ۲۱یهمن ۹۴ با اتفاق سید جلیل موسوی -درویش زارعی -محمد حسین میرزائی وفرزاد میرزائی موفق به دیدن آن شدیم تصاویری از آن را به رویت شما عزیزان می گذارم-

منبع:
kaftaryha.persianblog.ir/