سروده ای در وصف اسکستان / خلخال

سروده ای در وصف اسکستان / خلخال

سروده ای در وصف اسکستان (آیت الله رجبی اسکستانی)
خردمندی ز من پرسید اسکستان کجاست؟
به دو گفتم :همانجا یی که خاکش توتیا ست
بگفتا که کوه ست یا دره یا که باشد فقط رود
بگفتم زیبا قریه ای ست درقلب شاهرود
بگفتا که زآنجا چون است  مردمانش
بگفتم مردانش غیورو عفیف باشد زنانش
بگفتا که اسکستان  چه معناست؟
بگفتم  اربگویم  زبهرم  کل دنیاست
بگفتا که من خموش شوم زین بهین گفتگو
گفتم که گویمت  اسکستان چیست بهرت مو به مو
بهین مردمانش همه صاف و صادق اند
هرجا که باشند بر اسکستان عاشق اند
همه خاک او را سرمه چشم خود کنند
همی با مرام وصاحب ریشه وبن اند
چشمه هایش پر زآب و روان در صحرا
می خروشند در بهاران بمانند آمو دریا
درختان سیب وگردو وچنار
صفابخشند و بار ده وسایه سار
سرستع ودشتع دیم وومان دره
دولر و بشکست وجنگه دره
خالیلان واسد باغ و وکیله گیلان
سیلان پشت وگنجیع وترکه چالان
نسا دوش وماره لان وجماله خانی
مار دوش وسوعدل ونوعبه خانی
کنه باغ وافرسع کره وملاخانی
رضا باغ وآسیاب بروپگله خانی
مزگا کمبله وخشکش دره وشله خانی
گردع خانیان وملی جار وپیرناوه خانی
دشت لکه وسرگلی سینه وسلمانه چیمن
پلنگا ونمه کر ومراد بگه چیمن
حاج مد سورنگاوانبوران وسوره دره
یاله ربار وجانیان سر وقنجه دره
پرداوه و واخلی واسبوعه دره
کونه دول وخرناو و مونداوه دره
نقلبر و ببه چیمن  و  رزان دره
کاظم باغ و  کله سینگی و  کلان دره
تازه باغ وخله داران کون و قشنگ ویاله گاران
وین همه طبیعت شان بکراست همانند شریان
جیره مله وکفاینه مله وکامرزه کوچه
مجد بر وسام خانی و پیرناوه  کوچه
کفاینه آقه و جیره آقه ودوکانه بر
همگی چشم انداز اسکستانند سرتا بسر
گرکه خواهی بیشتر بدانی و بیشتر بهره بری
بر وبلاگ جوادبخشی برو و نگر در سرزمین مادری
یا که اخبار روزانه خواهی  و آگه شوی از ماجرا
بر وبلاگ محمد جوان رو  بین در اسکستان زیبا
یا که خواهی باخبر شوی ز تاتها گفتار و کلام
نگر برصفحات وبلاگ آیت در اسکستان سلام
هر کسی بر سبک وسیاق  روش خویشتن
اراسته اند اسکستان را به گل    اندرچمن
[آیت] زنیابت دوستان ترا دهد ای خردمند  پند
اسکستان ز بهرمان شیرین است هماند قند

[ پنجشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۵ ] [ ۲:۲۵ ] [ آیت الله رجبی اسکستانی ]

منبع:
astanej.blogfa.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *