طومار مردم دشتی / هیبت از دست رفته

با تهیه طومار
مردم دشتی خواستار بازگشت هیبت از دست رفته دیار خود از شدند

پس از گذشت سه دهه ودرسالروز سیل سال ۶۵،مردم آن دیار ضمن تهیه طوماری به دکتر شهریاری ،خواستار بازگشت هیبت ازدست رفته دشتی به آن شدند!! در قسمتی از متن این طومار آمده است : مردم روستاهای مسیله با تاکید به اینکه ویرانی های ناشی از سیل فوق را تحت تاثیر مشکلات آن روز کشور یعنی جنگ دانسته ،وبا اشاره به روحیه ایثارگری شان که درآن روزهای آتش ودود و با قناعت و مهربانی وصبر از تمام زندگی خود دست کشیدند تا ثابت کنند بیشتر از مال و جان خود به فکر پیروزی فرزندانشان هستند و هرگز نپذیرفتند تاباری دیگر بردوش مسوولان کشور عزیزمان باشند .اما امروز وپس از سی سال در دوره توسعه و پیشرفت و شکوفایی مردم این روستاها انتظار حقی دارند تا با همت دولت مردان روستاهای فوق از رکود سی ساله خارج شده وبا تهیه زیرساخت های لازم روستایی در حوزه تولید واقتصاد روستا محور و طرح های اقتصاد مقاومتی باردیگر نقش آفرین عرصه پیشرفت شهرستان شوند. بهمن بهمنی مدیر سازمان مردم نهاد شورای رشد وتوسعه مسیله با بیان اینکه در حال حاضر طرح مهاجرت معکوس وامیدواری در توسعه و عمران متوازن شهرستان دشتی به نماینده پرتلاش ارائه شده است اشاره کرد: با رها شدن روستاهای سیل زده ۶۵ که روزگاری به عنوان مرکز تامین مایحتاج اقتصادی شهرستان دشتی به حساب می آمدند ،اساسی ترین ضربه اقتصادی واجتماعی بر پیکره دشتی وارد گردیده است وی گفت :ویرانی بخش مهمی از شهرستان و حدوث مهاجرت اجباری ،عملا مانع رشد وتوسعه قسمت اصلی و مرکزی دشتی شده است بطوریکه هیبت شهرستان آباد دشتی به روزگاری رسیده است که فقط دردوسوی و به صورت طولی پرجمعیت گشته و قلب دشتی یعنی نوار ساحلی حاشیه مند از آبادانی و جمعیتی که دارای اقتصاد مشخص و سکنه پایدار باشد خالی شده است. بهمنی یادآور شد : رها شدن ممر معاش و حاشیه نشینی مردم ناشی از سیل ۶۵ موجب شده است تا علاوه بر مشکلات اجتماعی واقتصادی معیشتی از آن روزها تاکنون در حوزه توسعه متوازن نیز شهرستان دشتی نتوانسته است روی خوشی به خود ببیند. وی از نماینده پرتلاش خواست تا با توجه به تقاضای مهاجرت معکوس مردم به این روستاها طی ایجاد زیرساخت های لازم و برنامه ای منسجم ودقیق باردیگر هیبت ازدست رفته دشتی را به آن بازگردانند.

منبع:
http://www.abadsabz.ir/19219/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-+-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *