اسکستان نگین شاهرود خلخال

اسکستان نگین شاهرود خلخال

اسکستان نگین شاهرود خلخال
اسکستان روستایی با چشمه هایی پر آب در شاهرود
روستای زیبای اسکستان در ۸ ۱کیلومتری شهرستان خلخال در مسیر جاده خلخال کلور ودرکنار رودخانه شاهرود با ارتفاع ۱۸۰۰متری از دریا  واقع شده  وبزبان تاتی تکلم می نمایند وبه شغل باغداری ودامداری وکشاورزی مشغول(اکثرا زمینهای روستا را رها کرده ومهاجرت را بر سکونت در اسکستان ترجیح دادند)
آبادانی وتوسعه هر شهر و روستا را می توان از وجود آب در آن منطقه جستجو کرد .هر قدر آب بیشتر باشه آبادنی وتوسعه بیشتراست البته با پیشرفت و توسعه وانتقال آب بوسیله ابزارهای جدید حتی آبادانی را به مناطق خشک وبی آب امروزه در دنیا مرسوم است
اسکستان از دیرباز از این نعمت الهی آب بصورت چشمه های پر آب جاری در همه فصول بهره مند بوده وهست ودر منطقه خلخال وشاهرود شهره عام وخاص است
اسکستان را با چشمه هایش با شناخت
چشمه های پر آبی که هنوز لوله کشی آب در روستا چای خودش را نگذاشته بود از اهمیت بسزایی از نظر شرب وشستشوی روزانه البسه وفرش وگلیم واستحمام در خانه ها وآبیاری مزارع ویاغها ومتنعم بودن وحوش وآب زیان موجود در رودخانه ها و…برای اهالی اسکستان برخور دار بود .علیرغم لوله کشی آب که آنه از چشمه های بالا دست روستا تامین می شود ودر آب انبار بزرگ  که در قسمت شمالی روستا تعبیه شده است انبار شده وبعدا در لوله جاری شده ودر خانه بدست مصرف کننده می رسد.ولی باید اذعان نمود هنوز در بحث آشامیدن فقط آب سرد وخنک وخوشگوار چشمه ها عطش اهالی و مسافران ومهمانان اسکستان را که در تابستان قدم رنجه می نمایند فرو می نشاند.با وجود یخچال در خانه های اهالی آب موجود برای نوشیدن آب چشمه های اسکستان است وحتی عده ای پا فرا تر نهاده وآب را در مدخل خروجی چشمه ها ابتیاع نموده ونوش جان می نمایند و این اهم هنوز خوشبختانه در وجود اهالی اسکستان است ومهاجران ومسافران هم دبه هایی هم برای بردن آب چشمه ها قبلا برای خود تدارک می بینند.
هوای خنک در تابستان در زیر درختان تنومند گردو وگیلاس وسیب وبیدو…وآب خنک وسرد وگواری چشمه های اسکستان جان هرمسافری را به رغبت در ماندن بیشتر ر روستا را ترغیب می نماید.
وهرکس برای یکبار بصورت مهمان یا گذرا در اسکستان رحل اقامت نماید خاطره خوشی را به ارمغان برای خویشان ودوستان خواهد برد وبار دیگر به همراهی جمع خویشان ودوستان مهمان اهالی مهربان وخونگرم ومهمان نواز اسکستان خواهد شد .
چشمه های داخل روستای اسکستان
چشمه ها بر اساس کاشف آن که اولین بار صورت گرفته نام گذاری  شده و وجه تسمیه چشمه بر اساس این موضوع می باشد.
۱-سامه خانی(خانی=چشمه +سام)این چشمه بواسطه اینکه فردی بنام سام از قوم وطایفه مهاجری از رودبار گیلان از طریق کوههای طارم بنام عیسی خالو به سرزمین جدیدی رسیده بودندواولین نفری بوده که چشمه را کشف می کند بنامش نام گذاری می نمایند ودر کنار این چشمه سامه خانی درختان بیدی بوده وسایه گستره این مهاجران می گردد واولین گروه را اسکستان در خود جا می دهد و ماندگارشده ودر اسکستان سکنی می گزینند والان طایفه بزرگی به همین نام  طایفه عیسی خالو)در اسکستان هستند. سامه خانی در وسط روستا دقیقا در جایی واقع شده است که مردم در آن مناسبتهای مختلف اجتماع  می کنند ودر دکانه بره(در کنار مغازه ها چهار سوق قرار گرفته) البته این موارد بر اساس نقل وقول شفاهی وسینه به سینه از گذشتگان نگارش شده است ومستندات مکتوبی موجود نیست.
۲-ملاخانی هم به نسبت وجه تسمیه اش توسط ملایی کشف شده وآبی بس سبک وگوارایی دارد وعده ای آب اینن چشمه را برای آشامیدن بر دیگر چشمه ها ترجیح می دهند
۳-جیران خانی(چشمه پایینی) که بس پر آب است ومشروب کننده مزارع وباغهای پایین دست اسکستان وجاری شدن ومتصل شدن به رودخانه شاهرود که از این اسکستان عبور می کند به روستای اسبو وامتداش به وستاهای انتهای بخش شاهرود است را تامین می کندخنکای این چشمه برچشمهای دیگر اسکستان را می توان زمانی فهمید که در تابستان گرم مشتی بر آن صورت تفتیده زده شود وجرعه های ازآن برگلوی خشکیده ریخته شود
در اطراف واکناف اسکستان چشمه های زیادی جاری که عمدا مصارف کشاورزی دارد وسهمی را اسکستانیها از این نعمت الهی وپربها بعنوان صرفه اقتصادی نبرد ه اند درحالیکه می توان از این چشمه ها برای احداث باغهای مدرن وثمرده وتفرجگاههایی برای فصول مختلف باتوجه هوای خوب وطبیعت بکراستفاده بهینه نمود وبا مهار کردن آب این چشمه ها به توسعه منطقه شتاب بیشتری بخشید ومضاف بر اینکه سرمایه گذاری برای احداث کارخانه آب معدنی هم بی تاثیر در مهار وکار آفرینی وثمر بخشی بیشتر نخواهد بود وجاذبه خوبی برای کشاندن سرمایه گذار وگردشگران خواهد شد.
چشمه های اطرا ف اسکستان         
چشمه های بشکست(آب سردی بی نظیری دارد البته در پشت کوه دولر مخصوص
کوهنوردان عزیز)
جوننیان خانی وجماله خانی وشریانخانی وگرده خانیان(در مجاورت جاده اسکستان –کلور) ونوعه به خانی وشکره شم ودهها چشمه دیگر با آبی خنک وگوارا.
زیبایی روستای اسکستان را با آب چشمه های سامه خانی وجیران خانی وملا خانی در داخل روستا وچشمه های پر آب وسرد اطراف را با قدم رنجه نمودن به اسکستان تجربه نمود که هم طبیعت دست نخورده روستا وهم مردم خونگرم اسکستان ظرفیت های لازم پذیرش از گردشگران عزیز از سراسرجهان وایران سربلند واردبیل وخلخال سرافراز را دارند.
از همین جا دعوت می نماییم که برای فصول مختلف مهمان اسکستانیها باشید.
آیت الله رجبی اسکستانی(آرا)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *