هزارجریب ساری کجاست ؟

هزارجریب ساری کجاست ؟

هزارجریب ساری جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان ساری قرار دارد.منطقه هزارجریب ساری شامل ۱۶۳ روستا و ۲ شهر می باشد که شامل تمامی روستاهای بخش های چهاردانگه و دودانگه و تعدادی از روستاهای بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری می باشد .

۶۰ روستای بخش چهاردانگه شامل ۳۵ روستای دهستان چهاردانگه و ۱۵ روستای دهستان پشتکوه بهمراه شهر کیاسر ، ۵۹ روستای بخش دودانگه شامل ۳۹ روستای دهستان فریم و ۱۱ روستای دهستان بنافت بهمراه شهر محمدآباد و ۴۵ روستای بخش کلیجان رستاق شامل ۳۳ روستای دهستان گرماب ، ۱۰ روستای دهستان تنگه سلیمان و ۲ روستای دهستان کلیجان رستاق علیا ، در منطقه ی هزارجریب شهرستان ساری قرار دارند .

دهستان پشت‌کوه ‌به مرکزیت روستای تلماردره مشتمل بر ۱۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است :

 1. اراء
 2. اروست
 3. ایول
 4. برد
 5. پشرت
 6. تلمادره
 7. شعبانخیل
 8. قلعه‌سر
 9. کردمیر
 10. کوات
 11. مال خاست
 12. ولویه‌سفلی
 13. ولویه علیا
 14. عالیکلا
 15. کلکنار.

دهستان چهاردانگه‌به مرکزیت روستای کیاسر مشتمل بر ۴۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 1. آدروتوسه
 2. ازنی
 3. اسکارد
 4. تلوکلا
 5. تیرکام
 6. چالو
 7. دیدو
 8. رسبرم
 9. سنور
 10. کنتا
 11. کنیم
 12. کیاسر
 13. گلجاری
 14. لنگر
 15. مازارستاق
 16. منزلدره
 17. وری
 18. وستمین
 19. آتینی
 20. آغوزگله،
 21. عقه‌خیل
 22. الندان
 23. ایلال
 24. بالاده
 25. بندبن
 26. پایین‌ده
 27. تیلک
 28. تیله‌بن
 29. جمال‌الدین کلا
 30. چهارده رودبار
 31. خلرد
 32. ذکریاکلا
 33. سعیدآباد
 34. سنام
 35. ‌سنگ چشمه
 36. سواسره
 37. سیاوشکلاه
 38. قلعه
 39. کمرکلا
 40. کیاده
 41. گل‌باغ
 42. گل خواران
 43. لالا
 44. میلادشت
 45. ‌واوسر

دهستان بنافت ‌به مرکزیت روستای سنگده مشتمل بر ۱۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 1. پاچی
 2. جورجاده
 3. جیجاد
 4. دادوکلاه
 5. درزیکلاه
 6. سنگده
 7. سودکلاه
 8. میانا
 9. وزملا
 10. ولیک‌بن
 11. ولیک‌چال

دهستان فریم ‌به مرکزیت روستای محمدآباد مشتمل بر ۴۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 1. امامزاده علی
 2. انگه فام
 3. برارده
 4. پارتکلا
 5. پرا
 6. پهندر
 7. جعفرآباد
 8. جعفرکلا
 9. خرم‌آباد باکر
 10. خرم‌آباد‌دینه‌سر
 11. دینه‌سر
 12. رسکت سفلی
 13. رسکت علیا
 14. سرکام
 15. سیاهدشت سفلی
 16. سیاهدشت علیا
 17. شلدره
 18. علی‌آباد
 19. کلامک
 20. کلیچ‌کلا
 21. کرچا
 22. کهنه‌ده
 23. مجی
 24. محمدآباد
 25. مولا
 26. واودره
 27. ورمزآباد
 28. استخرسر
 29. افراچال
 30. امامزاده علی
 31. بیشه‌کلاه
 32. پاشاکلاه
 33. پرکوه
 34. تلارم
 35. تلاوک
 36. خوش رودبار
 37. خوش‌نشان
 38. دامادکلاه
 39. ‌دمیرکلاه
 40. شلیمک
 41. قارون سرا
 42. کولم
 43. مته‌کلا
 44. کتریم
 45. کرسب
 46. کندلک
 47. مرگاو سفلی
 48. مرگاو علیا
 49. ‌مسکوپا

دهستان گرماب به مرکزیت روستای خالخیل مشتمل بر ۳۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 1. آخورد
 2. اروت
 3. الیرد
 4. بباکلا
 5. بجدم
 6. پاجا
 7. تیرجاری
 8. چورت
 9. حاجیکلا
 10. خارخون
 11. خالخیل
 12. رودبار خارخون
 13. روشنکوه
 14. سادات محله
 15. سرخ ولیک
 16. صلاح
 17. قادیکلا
 18. کارنام
 19. ‌کجرستاق
 20. کرسام
 21. کسوت
 22. کلاج خوسه
 23. کلاکرده
 24. کندس بن
 25. زلم
 26. مزارع زلم
 27. مزده
 28. نرگس زمین
 29. نوکنده
 30. ورنام
 31. ول‌آغوز
 32. وناجم
 33. شیشک.

و ۱۰ روستا از دهستان تنگه سلیمان شامل روستاهای :

 1. چاچکام
 2. دوسله
 3. نقیب‌ده
 4. رودبار نقیبده
 5. علمدارده
 6. پلسک
 7. پروریج آباد
 8. آبکسر
 9. لولت
 10. افراچال

و دو روستا از دهستان کلیجان رستاق علیا

 1. دزدک
 2. احمدآباد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *