نقشه هزارجریب شهرستان ساری

 

هزارجریب ساری کجاست ؟

هزارجریب ساری جزئی از هزارجریب بزرگ است که در جنوب و جنوب شرقی شهرستان ساری قرار دارد.منطقه هزارجریب ساری شامل ۱۶۳ روستا و ۲ شهر می باشد که شامل تمامی روستاهای بخش های چهاردانگه و دودانگه و تعدادی از روستاهای بخش کلیجان رستاق شهرستان ساری می باشد .

۶۰ روستای بخش چهاردانگه شامل ۳۵ روستای دهستان چهاردانگه و ۱۵ روستای دهستان پشتکوه بهمراه شهر کیاسر ، ۵۹ روستای بخش دودانگه شامل ۳۹ روستای دهستان فریم و ۱۱ روستای دهستان بنافت بهمراه شهر محمدآباد و ۴۵ روستای بخش کلیجان رستاق شامل ۳۳ روستای دهستان گرماب ، ۱۰ روستای دهستان تنگه سلیمان و ۲ روستای دهستان کلیجان رستاق علیا ، در منطقه ی هزارجریب شهرستان ساری قرار دارند .

 

دهستان پشت‌کوه ‌به مرکزیت روستای تلماردره مشتمل بر ۱۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است :

 • اراء
 • اروست
 • ایول
 • برد
 • پشرت
 • تلمادره
 • شعبانخیل
 • قلعه‌سر
 • کردمیر
 • کوات
 • مال خاست
 • ولویه‌سفلی
 • ولویه علیا
 • عالیکلا
 • کلکنار.

 

دهستان چهاردانگه‌به مرکزیت روستای کیاسر مشتمل بر ۴۵ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 

 • آدروتوسه
 • ازنی
 • اسکارد
 • تلوکلا
 • تیرکام
 • چالو
 • دیدو
 • رسبرم
 • سنور
 • کنتا
 • کنیم
 • کیاسر
 • گلجاری
 • لنگر
 • مازارستاق
 • منزلدره
 • وری
 • وستمین
 • آتینی
 • آغوزگله،
 • عقه‌خیل
 • الندان
 • ایلال
 • بالاده
 • بندبن
 • پایین‌ده
 • تیلک
 • تیله‌بن
 • جمال‌الدین کلا
 • چهارده رودبار
 • خلرد
 • ذکریاکلا
 • سعیدآباد
 • سنام
 • ‌سنگ چشمه
 • سواسره
 • سیاوشکلاه
 • قلعه
 • کمرکلا
 • کیاده
 • گل‌باغ
 • گل خواران
 • لالا
 • میلادشت
 • ‌واوسر

 

دهستان بنافت ‌به مرکزیت روستای سنگده مشتمل بر ۱۱ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 • پاچی
 • جورجاده
 • جیجاد
 • دادوکلاه
 • درزیکلاه
 • سنگده
 • سودکلاه
 • میانا
 • وزملا
 • ولیک‌بن
 • ولیک‌چال

 

دهستان فریم ‌به مرکزیت روستای محمدآباد مشتمل بر ۴۹ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 • امامزاده علی
 • انگه فام
 • برارده
 • پارتکلا
 • پرا
 • پهندر
 • جعفرآباد
 • جعفرکلا
 • خرم‌آباد باکر
 • خرم‌آباد‌دینه‌سر
 • دینه‌سر
 • رسکت سفلی
 • رسکت علیا
 • سرکام
 • سیاهدشت سفلی
 • سیاهدشت علیا
 • شلدره
 • علی‌آباد
 • کلامک
 • کلیچ‌کلا
 • کرچا
 • کهنه‌ده
 • مجی
 • محمدآباد
 • مولا
 • واودره
 • ورمزآباد
 • استخرسر
 • افراچال
 • امامزاده علی
 • بیشه‌کلاه
 • پاشاکلاه
 • پرکوه
 • تلارم
 • تلاوک
 • خوش رودبار
 • خوش‌نشان
 • دامادکلاه
 • ‌دمیرکلاه
 • شلیمک
 • قارون سرا
 • کولم
 • مته‌کلا
 • کتریم
 • کرسب
 • کندلک
 • مرگاو سفلی
 • مرگاو علیا
 • ‌مسکوپا

 

دهستان گرماب به مرکزیت روستای خالخیل مشتمل بر ۳۳ روستا، مزرعه و مکان به شرح زیر است:

 • آخورد
 • اروت
 • الیرد
 • بباکلا
 • بجدم
 • پاجا
 • تیرجاری
 • چورت
 • حاجیکلا
 • خارخون
 • خالخیل
 • رودبار خارخون
 • روشنکوه
 • سادات محله
 • سرخ ولیک
 • صلاح
 • قادیکلا
 • کارنام
 • ‌کجرستاق
 • کرسام
 • کسوت
 • کلاج خوسه
 • کلاکرده
 • کندس بن
 • زلم
 • مزارع زلم
 • مزده
 • نرگس زمین
 • نوکنده
 • ورنام
 • ول‌آغوز
 • وناجم
 • شیشک.

 

و ۱۰ روستا از دهستان تنگه سلیمان شامل روستاهای :

 • چاچکام
 • دوسله
 • نقیب‌ده
 • رودبار نقیبده
 • علمدارده
 • پلسک
 • پروریج آباد
 • آبکسر
 • لولت
 • افراچال

 

و دو روستا از دهستان کلیجان رستاق علیا

 • دزدک
 • احمدآباد

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *