اقدامات پیشگیرانه و روشهای مبارزه با  کرم گلوگاه انار

اقدامات پیشگیرانه و روشهای مبارزه با  کرم گلوگاه انار

از آنجایی که کرم گلوگاه انار ، تخم‌های خود را داخل تاج میوه می‌گذارد، مبارزه شیمیایی با آن تقریباً غیرممکن بوده و از طرف دیگر ، استفاده از سموم شیمیایی در باغات انار ، باعث از بین رفتن حشرات مفید و در نتیجه طغیان سایر آفات بخصوص کنه‌ها می‌شود. بنابراین برای کنترل کرم گلوگاه انار باید مجموعه‌ای از روش‌های مبارزه را بکار گرفت که اصطلاحاً به این روشها ، مدیریت تلفیقی کنترل آفت گفته می‌شود. این روش‌ها شامل روش‌های به‌زراعی، فیزیکی ، مکانیکی و بیولوژیکی و شیمیایی می باشد.

الف) روشهای به زراعی مبارزه با کرم گلوگاه انار:

 • رعایت فواصل مناسب کاشت
 • شخم زدن باغ در فصل پائیز
 • تعیین فواصل مناسب آبیاری با توجه به بافت خاک، سن درخت و شرایط آب و هوایی به منظور پیشگیری از ترک خوردن میوه انار
 • تغذیه مناسب درختان
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • کنترل علفهای هرز
 • هرس علمی درختان
 • ممانعت از کشت مخلوط درختان انار با سایر درختان میوه و همچنین احداث باغ انار در مجاورت درختانی مثل انجیر و پسته که میزبان کرم گلوگاه انارهستند
 • اجتناب از هرگونه سمپاشی به منظور حمایت از دشمنان طبیعی این آفت ( مانند کفشدوزک هفت خال و …)

ب) روش‌های فیزیکی و مکانیکی مبارزه با کرم گلوگاه انار:

۱ – جمع‌آوری میوه‌های انار آلوده روی درخت و ریخته شده در کف باغ

لارو کرم گلوگاه انار ، فصل زمستان را در داخل میوه هاى باقیمانده از فصل قبل که روى درخت باقیمانده و یا در کف باغ ریخته اند ، سپرى مى کند. با جمع آوری و آتش زدن انارهای آلوده ، بخش اعظم لاروهای کرم گلوگاه انار از بین خواهند رفت.

۲ – پرکردن تاج میوه انار بوسیله گِل یا گچ

شب‌پره‌های نسل اول در اواخر فصل بهار شروع به تخمگذاری بر روی پرچمهای گل اول انار می نمایند . لذا به منظور پیشگیری از تخم‌گذاری شب‌پره‌های نسل اول ، پرکردن تاج میوه انار بوسیله گِل یا گچ می تواند مانع از تخمگذاری و تکثیر کرم گلوگاه انار شود.

۳ – حذف پرچم‌های گُل انار

نسل اول کرم گلوگاه انار از لاروهای سال قبل متولد شده و شب‌پره‌های نسل اول در اواخر فصل بهار شروع به تخمگذاری بر روی پرچمهای خشک شده انارهای گردویی حاصل از گل اول انار ، می نمایند . لذا به منظور پیشگیری از تخم‌گذاری شب‌پره‌های نسل اول ، حذف پرچمها در اواخر فصل بهار بهترین روش برای ممانعت از تکثیر کرم گلوگاه انار می باشد.

۴ – استفاده از تله فرمون‌ جنسی Sex pheromone

فرمون‌های جنسی مواد فراری هستند که از غده های برون ریز شب‌پره ماده کرم گلوگاه انار ترشح شده و به صورت گاز در محیط منتشر می شوند و شب‌پره نر کرم گلوگاه انار را به منظور جفت گیری جلب می کنند .

فرمون جنسی شب‌پره ماده کرم گلوگاه انار ، بصورت مصنوعی ساخته شده و در تله های فرمونی بکار گرفته میشود . تله‌های فرمونی حاوی فرمون جنسی مصنوعی ، شب‌پره‌های نر موجود در باغ را جمع‌آوری کرده ، مانع از تکثیر جمعیت آفت شده و خسارت ناشی از آن را کاهش می دهند.

 • یخ آب زمستانه

در مناطق گرم و خشک که زمستانهای سرد و یخبندان های چند روزه دارند ، انجام یخ آب زمستانه موجب از بین رفتن تخم و لارو حشراتی مانند کرم گلوگاه انار میشود .

ج – روشهای بیولوژیکی مبارزه با کرم گلوگاه انار:

 • زنبور تریکوگراما

زنبورهای تریکوگراما حشرات مفیدی هستند که قادرند با تخمگذاری در داخل تخم پروانه ها ( مانند تخم شب پره کرم گلوگاه انار ) ، موجب پارازیته و انهدام آنها شوند.

تخم زنبور تریکوگراما ۲۴ ساعت پس از ورود به داخل تخم شب پره کرم گلوگاه انار ، تفریخ شده و لاروهای زنبور از محتویات تخم شب پره کرم گلوگاه انار تغذیه نموده و موجب میشوند تخم بتدریج سیاه رنگ شده و از بین برود .

 • زنبور براکن

زنبور براکون می‌تواند در مراحل مختلف زیستی میزبان خود ، یعنی مراحل تخم، لارو، شفیره و حشره کامل ، به او حمله می کند و بر روی بدن ، داخل بدن و یا در نزدیکی میزبان خود تخم‌ریزی می نماید .

زمان شروع رهاسازی زنبور براکون در باغات انار برای مبارزه با کرم گلوگاه انار ، اوایل خرداد ماه می باشد . رهاسازی باید ماهی یکبار انجام شود و در هر مرحله تعداد ۴ هزار زنبور در هکتار رهاسازی شود . برای حصول نتیجه قطعی ، بایستی  ۵ مرحله رهاسازی انجام شود .

د- روشهای شیمیایی مبارزه با کرم گلوگاه انار:

بهترین روش شیمیایی برای مبارزه با کرم گلوگاه انار ، از بین بردن لاروهای کرم گلوگاه انار در اوایل فصل بهار می باشد . لارو کرم گلوگاه انار معمولاً در زیر خاک و برگ اطراف درخت انار و میوه های پوسیده پای درخت انار زمستان گذارنی می کند .

پودر پاشی زیر درختان انار با مخلوط ۱ به ۱۰ سم پودری دیازینون و سبوس ، ۲ بار به فاصله ۱۰ روز در اوایل فصل بهار ، موجب از بین رفتن تخم و لارو حشراتی مانند کرم گلوگاه انار میشود .

تهیه و تنظیم : مهندس عسکری کارشناس انار ۰۹۳۹۲۶۱۴۰۳۹

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *