بسکاباد – قاینات – خراسان جنوبی

سایتها و وبلاگهای روستای بسکاباد

شهرستان قاینات – استان خراسان جنوبی

http://www.boskabad.blogfa.com/

موقعیت روستای بسکاباد

این روستا از توابع قائنات در استان خراسان جنوبی می باشد . فاصله این روستا تاشهرستان قائنات  ۶۵ کیلومتر می باشد . این روستا در شمال غربی شهرستان قائنات واقع شده و دارای آب وهوایی نسبتا سرد و خشک  می باشد .

 وجه تسمیه بسکاباد

در فرهنگ لغت معین کلمه بسک به معنی بسیار – فراوان و زیاد امده است . دیدگاه مردم روستا بر این است که چون در گذشته های دور  این منطقه خیلی آباد بوده . و به همین علت نام آن را بسکاباد گذارده اند . همچنین کلمه بسک به معنی مزرعه نیز امده است .

ارتفاع روستای بسکاباد از سطح دریا ۱۷۷۰ متر می باشد .

عرض جغرافیایی روستای بسکاباد ۰۱ دقیقه       و       ۳۴ درجه می باشد .

طول جغرافیایی  روستای بسکاباد ۴۲ دقیقه        و      ۵۸ درجه می باشد .  

تاریخ دقیق سکونت درروستای بسکاباددقیقامعلوم نیست ولی دیدگاه مردم روستااین است که روستای بسکاباددرزمان هلاکوخان مغول وجودداشته است.وبنابراین اساس روستای بسکابادبیش ازحدود۵قرن است که مردم دراینجازندگی کرده اند.

 

درگذشته درمزرعه ای ازبسکابادبه نام ولی داد دهانه کاریزی وجودداشته است که مردم براین باوربوده -اندکه این کاریزتوسط لشکرهلاکوخان مغول و یاتیمورلنگ نابودشده است.دریکی ازمکانهای خارج ازروستادرنزدیکی روستای کارشک می گویند قبرستانی کشف شده است وطوری که مردمان می  گویندآنان به کیش وآیین دیگری بوده اندکه ازشیوه دفن شدنشان فهمیده اند.دیدگاه مولف  این است که می توان بااستفاده ازکربن۱۴عمرتقریبی استخوان هاراتخمین زدوبرهمین اساس سابقه تاریخی سکونت درروستای بسکابادمعلوم خواهدشد.درحال حاضرآثارتاریخی که خیلی قدیمی باشنددرروستای بسکابادوجودندارد.وقدیمی ترین آثاری که دربسکابادوجودداردعبارتنداز:

۱-حمام عمومی قدیمی روستاکه درمکان سابق روستایعنی سرآب ده واقع شده است.این حمام احتمالادردوران قاجاریه ساخته شده است.

۲-خانه های قدیمی ویخدان ها(آب انبارها)

۳-قبرستانی که درنزدیکی سرآب ده بسکابادواقع شده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *