هواشانق – کوثر – اردبیل

سایتها و وبلاگهای روستای هواشانق

شهرستان کوثر – استان اردبیل

http://www.havashanag452.blogfa.com/

 

معرفی روستای هواشانق به لحاظ موقعیت جغرافیایی

روستای هواشانق از توابع شهرستان کوثر ، استان اردبیل،نام دیگر روستا با اندکی تغییر،اواشانق میباشد.در موقعیت جغرافیایی۳۷ درجه و ۴۳  دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و ۴۸ درجه و ۲۵ دقیقه طول جغرافیایی شرقی ودر ارتفاع ۱۹۸۰  متر از سطح دریا قرار گرفته است. این روستا با موقعیت کوهستانی یکی از روستاهای شهرستان کوثر(کیوی) میباشد.روستای هواشانق ازسمت شمال با روستای کرندق و روستای اوجقاز واز سمت شرق با مراتع روستاهای ایلوانق ونی احمد بیگ واز سمت غرب با روستای علی آباد واز سمت جنوب با روستای نی احمد بیگ وابگرم محدود میباشد.فاصله روستا تا مرکز شهرستان کوثر ۱۰ کیلومترو با شهرستان خلخال حدود ۳۰ کیلومتر می باشد.نزدیکترین نقطه روستایی وشهری به ترتیب روستای نی احمد بیگ ۴کیلومتر وشهرستان کوثر ۱۰ کیلومتر میباشد.

بررسی ساختار اجتماعی

ساختار اجتماعی بصورت روستایی بوده و قوم آبادی هواشانق از خویلی- ملکلی-و بجانلی است و آبادی بصورت دایر و قشلاقی و کوهستانی می باشد و در ارتفاع حدود ۲۰۰۰ متری از سطح دریا و در حاشیه یک دره قرار داشته  ودارای ۱۲۴ خانوار با جعییت ۶۱۸ نفر بوده که از آنها ۶۰خانوار بدون زمین ودام و۶۴ خانوار دامدار وکشاورز می باشد نیروی کاری بصورت دائمی و روزمزد بوده و تعدادی به کارگری مشغول میباشند.
گویش مردم به زبان آذری بوده و دامداران به روش سنتی به دامداری مشغول هستند.که این دامها را چوپانان صبح به مرتع و چراگاه برده و غروب به روستا بر میگردانند و دامها بصورت گروهی تحت چرا قرار میگیرد. فاصله این روستا تا شهر گیوی حدود ۱۱ کیلومتر بوده که حدود ۶ کیلومتر آسفالت و بعد از منشعب شدن از جاده آسفالت کوثر خلخال و حدود ۵ کیلومتر خاکی میباشد.

تعیین مساحت مناطق خاص : جنگل-مرتع-زراعت-راه-وغیره

در قطعات۳و۴درختچه های سقز و ارس و زالزالک بصورت تک درخت و پراکنده بخصوی در حاشیه دره ها و مناطق سنگلاخی مشاهده میشود.

فاقد مناطق حفاظت شده با احیا شده ،معادن،پارکهای عمومی،وخصوصی میباشد و فقط در فاصله حدود۳/۵ کیلومتری روستا در قطعه۲ غاری به نام غار یخگان وجود دارد که در فصل تابستان گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور از آن بازدید میکنند وراه دسترسی به آن بعد از آبادی  بصورت مالرو میباشد(پیاده) که در پستهای بعدی در خصوص این غار بیشتر تو ضیح خواهیم داد. اگه خوب به تصویر زیر نگاه بکنید همین راهی که به غار یخگان متصل شده را مشاهده میفرمایید که غار یخگان در دامنه همین کوه بلند قرار دارد.

مساحت و وضعیت توپوگرافی-حداکثروحداقل ارتفاع-شیب عمومی

قریه هواشانق دارای مساحت ۳۴۶۲/۷۹ هکتار بوده که از آن ۳۱۷۲/۸۷ هکتار جزء منابع ملی و ۲۸۹/۹۲ هکتار جزءمستثنیات میباشد.
مراتع آن بصورت کوهستانی وییلاقی مباشد ودارای یال ودره های متعدد بوده و دو درهبزرگ با ابراهه های متعدد یکی در قسمت شرقی ودیگری در قسمت غربی این قریه وجود دادرد و مرز شمالی وغربی آن منطبق بر یال ومرز شرقی آن منطبق بر دره میباشد وخود آبادی هواشانق د رحاشیه یک دره قرار گرفته است. حداکثر ارتفاع منطقه ۲۴۵۸ متر وحداقل ارتقاع آن۱۵۰۰ متر وارتفاع ابادی هواشانق۲۰۰۰متر از سطح دریا مباشد جهت عمومی منطقه جنوبی با دامنه های شرقی وغربی است.

 

امکانات موجود در روستا

بعد از پیروزی شکوهمندانه جمهوری اسلامی ایران امکانات این روستا هم مثل سایر روستاهای کشور عزیزمان ایران توسعه یافته که در ذیل به انها اشاره نمودیم
راه ارتباطی____آب___ برق ____ تلفن __ خانه بهداشت __ خانه عالم ___ مدرسه ابتدایی وپیش دبستانی وهمچنین راهنمایی___ دهیاری ___ شورا اسلامی وشورای  حل اختلاف__ زمین ورزشی __ دفتر خدمات ارتباطی.پست وپست بانک 
ict __ پایگاه بسیجدهیاری روستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

دهیاری روستای هواشانق در مهر ماه سال ۱۳۸۴ تاسیس گردید عمده فعالیّتهای عمرانی دهیاری روستای هواشانق عبارتند از: جمع آوری زباله از سطح روستا، محصور کردن گورستان ونهال کاری در اطراف گورستان، کانال کشی و طرح هادی در روستا وسنگ فرش نمودن معابر،صدور پروانه های مسکن روستایی،و تسطیح قسمتهای از معابر روستا  وباز سازی آن، وهمچنین نصب چراغهای معابر، وفعالیتهای ورزشی برای نوجوانان

 

وضعیت سواد وآموزش وافزایش رشد جمعیت

در بررسی آمار سالهای ۱۳۶۵و۱۳۷۵ نشان میدهد که جمعیّت ۶ ساله وبیشتر روستا به ترتیب ۳۷/۴۷ و۶۶/۶ درصد با سواد بوده اند که تغییرات جمعیّت با سواد در طی ۱۰ سال، ۱۲۱ نفر و۲۹/۱۳ در صد می باشد که این امر نمایانگر امکانات آموزشی وتغییر نگرش به تعلیم وتربیت است. ضمنا" روستای هواشانق دارای یک مدرسه ابتدایی ویک مدرسه راهنمایی که به صورت مختلط به دانش آموزان دختر وپسر لازم التعلیم می دهد.

روستای هواشانق در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۳ دارای تغییرات عمدتا" افزایشی در تعداد جمعیّت و رشد جمعیّت بوده است. به طوریکه بیشترین تعداد افزایشی جمعیّت در طی دورهء۱۳۸۳ الی ۱۳۴۵ ، با ۲۶۵ نفر و کاهش جمعیّت را در طی دوره ۱۳۷۵ الی ۱۳۶۵ با ۴ نفر داشته است.نرخ رشد جمعیّت به غیر از دوره ۱۳۷۵ الی ۱۳۶۵ (۰/۰۷)درصد در بقیه مقاطع زمانی مثبت بوده است که نشان از عدم مهاجرت دائمی از روستا ورشد مثبت جمعیّت است.!!!!!!!!

زبان،دین،همگنی های موجود در روستا

اکثریت ساکنین روستای هواشانق به زبان ترکی(آذری)تکلم نموده و پیرو دین و مذهب اسلام وشیعه می باشند.همگنی های موجود در روستا شامل زبان و گویش، دین ومذهب قومیت وفعالیتهای کشاورزی می باشد وروستاییان در امور مختلف روستا بویژه عمران روستایی مشارکت فعال دارند .

مهاجرت

میزان مهاجر فرستی روستا بیشتر از مهاجر پذیری آن میباشد بطوریکه در طی ۱۰ سال اخیر حدود ۱۰۰ نفر به طور فصلی عوامل نا مساعد طبیعی، محدودیت امکانات وتسهیلات رفاهی در روستا وبه دنبال کار بهتر وبیکاری فصلی روستا را ترک کرده اند به طوریکه از این مقدار ۵۰ درصد به شهرستان فارس و۵۰ درصد به استانهای گیلان ومازندارن مهاجرت نموده اند. در حالیکه در طی محدوده زمانی مذکور مهاجرتی به روستا  صورت نگرفته است.*****************************

ساختار جنسی وسنی جمعیت روستای هواشانق

 

آمار اخذ شده از خانه بهداشت روستای هواشانق در سال ۱۳۸۳ (به تفکیک زن ومرد) نمایانگر این مطلب است که تعداد مردان روستا ۵۱ درصد ، اندکی بیشتر ار تعداد زنان روستا با ۴۹ درصد میباشد. بنابراین نسبت جنسی۱۰۴/۶ می باشد ودر مقابل هر صد نفر زن ۱۰۴/۶ نفر مرد موجود می باشد.در بررسی آمار سالهای ۱۳۷۵و۱۳۸۳ بر حسب گروههای عمده سنی در روستای هواشانق نمایانگر این مطلب هست که ۴۹ و۳۷/۰۵ در صد گروه سنی۱۴-۰ ساله ،۴۶/۹ و۵۷/۳۴ در صد گروه سنی ۶۴-۱۵ ساله و ۵/۶۱ درصد گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر توزیع شده است. بنا براین در طی ۸ سال،جمعیت گروه سنی۶۴-۱۵ ساله افزایش داشته است که این امر نمایانگر زاد وولد وجوانی ساختار جمعیتی روستا می باشد

بررسی ویژگیهای جمعیتی روستای هواشانق

روستای هواشانق در سال۱۳۴۵ ،دارای۶۰ خانوار و۳۵۳ نفر جمعیت بوده که در سال ۱۳۷۵ ،جمعیت روستا به ۱۰۲ خانوار و۵۳۵ نفر رسیده است. با توجه به آمار اخذ شده از سوی خانه بهداشت روستا جمعیت روستا در سال ۱۳۸۳  به ۱۲۴ خانوار  و ۶۱۸   نفر رسیده است. که طی ۳۸ سال(۸۳-۱۳۴۵)،۶۴ خانوار و ۲۶۵ نفر به جمعیت روستا افزوده است. با توجه به تغییرات جمعیتی وخانوار روستا در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۳ بعد خانوار و روستا تا سال  1365 افزایش وسپس کاهش یافته است. این امر ناشی از تبدیل خانوارهای گسترده به هسته ای و همچنین کوچک شدن بعد خانوار در سالهای اخیر بوده است.

مشخصات روستای هواشانق از لحاظ محیطی(طبیعی)

ویژگیهای محیطی روستای هواشانق تابعی از ویژگیهای شهرستان کوثر میباشد. روستا به جهت موقعیت کوهستانی از تو پو گرافی ویژه ای بر خوردار است. بطوریکه متوسط دمای سالانه ۷/۳۵  درجه سانتیگراد،میانگین بارش سالانه۳۹۲/۱ میلیمتر و۱۵/۶۲ روز یخبندان در کل سال وشرایط اقلیمی مدیترانه ای را دارا میباشد. منابع آبهای زیز زمینی جهت تامین اب کشاورزی و آشامیدنی از طریق چشمه تا مین میشود.از ارتفاعات مهم محدوده جغرافیایی روستا کند گوزه ای نام دارد.در خصوص سوانح وبلایای طبیعی میتوان گفت پدیده رانش زمین وزلزله در طی بیست سال اخیر در روستا اتفاق نیفتاده است.قسمتی از روستای هواشانق سیل گیر بوده ودر طی ده سال اخیر بافت مسکونی وباغات  2 بار در معرض سیل قرار گرفته است. روستای هواشانق با موقعیت کوهستانی وتیپ متمرکز بر پایه اقتصاد غالب کشاورزی متکی می باشد. عمده فعالیت اقتصادی روستا به ترتیب دامداری ،زراعت باغداری می باشد.

مشکلات روستای هواشانق

روستای هواشانق جزو یکی از روستاهای بزرگ شهرستان کوثر  میباشد که قبلا تعداد خانوار وجمعیتش در پستهای قبلی اشاره نموده بودم. این روستا با توجه به امکانات اختصاص یافته مشکلاتی هم  توی این امکانات وجود دارد که ملزم به همکاری ادارات وهمچنین فرمانداری وبخشداری وهمچنین مسئولین مربوطه را می طلبد. اول اشاراه ای در خصوص مهمترین مشکلات روستا میپردازم که مهمترین واصلیترین آن راه ارتباطی وآب شرب مصرفی میباشد.راه ارتباطی روستای هواشانق از سال ۷۵ احداث شده وتا کنون هم ادامه دارد.این راه حدودا ۶ کیلومتر از جاده اصلی گیوی خلخال فاصله داشته که توی این مدت سه بار  اعتبار اختصاص یافته هر بار هم  مبلغ حدودا ۱۰۰ میلیون تومان بوده که با این مبلغ این فاصله هنوز هم بلاتکلیف مونده با این اعتبار اختصاص یافته میشد حتی این راه را آسفالت هم نمود مشکل از کجاست خدا میدونه..این از اراه ارتباطی

*****************************************

مشکل دیگر این روستا آب شرب مصرفی میباشد.آب شرب روستا هم در سال ۱۳۸۴ تاسیس وراه اندازی گردید این تاسیسات شامل یک منبع آب که دربالای ر وستا ساخته شده و یک منبع اب واتاق فرمان که در پایین چشمه ساخته شده که آب از چشمه سرازیر وبا لوله وارد منبع واریز میشود وبعد از آن توسط پمپهایی که در داخل اتاق فرمان قرار دارد به منبع بالا هدایت میشود . وبعد از آن جهت مصرف به داخل روستا هدایت میشود. منظور از این جمع بندی این بود که دولت محترم اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان جهت این امر اختصاص داده و همه اهالی کنتور داشته وآب سالم استفاده میکنند. مقدار آبی که طول روز استفاده میشه در بین اهالی حدودا در فصل تابستان ۱۵الی ۲۰دیقه میباشد. ودر فصل پاییز وزمستان ۴۵الی ۵۰ دقیقه ودر فصل بهار یک ساعت الی یک ونیم ساعت بقیه وقتها  اب نداریم اگر مشترکی هم موقع امدن اب را  نفهمد همان روز دیگه باید بدون اب بموند.

 

مشکل دیگر نبود مدرسه راهنمایی میباشد که به خاطر نبود همین مدرسه راهنمایی چندین سال بچه های این روستا وحتی خود بنده جهت تحصیل به ابگرم میرفتم  اونجا یه مدرسه اجاره کرده بودند که بچه ها این مصافت را هر روز باید طی میکردند. ان مدرسه در سالهای گذشته منحل و فعلا راهنمایی در خود روستا با اجاره کردن ساختمان در این روستا به تحصیل ادامه می دهند.

**********************************

مشکل دیگر برا تلویزیونهاست که در این روستا البته قسمتی از روستا تلویزونها بر اثر نبود دکل تلویزیون برفک داشته وبرنامه ها واضح نیستند

***************************************

مشکل دیگر نبود دکل موبایل بود که آن هم در روستای چالگرود  نصب شده و به قسمت کمی از روستا ی ما پوشش میدهد بقیه انتن دهی ندارد مثل تلویزیون

********************************

مشکل دیگر راه بین مزارع میباشد. این راه هم سال ۱۳۸۷ اعباری بالغ بر ۱۰ میلیون تومان احداث شده که در  رو به روی روستا یک سرازیری وسربالای تندی ایجاد شده که بیشتر گردشگران وحتی وسیله های نقلیه دیگری که جهت بار بری علوفه وغیره  از انجا رفت وامد میکنند خیلی به سختی بوده وحتی بعضی از راننده ها از آن مسیر ترسیده و نمیروند لازم به توضیح میباشد که مبلغی۷میلیونی که از سرما زدگی به کشاورزان این روستا اختصاص یافته بود آن را به همین راه مصرف کردند واسم خودشان را روش گذاشتند

****************************************

مشکل دیگر زمین ورزشی  فوتبال بوده که یک ونیم کلیومتر از روستا فاصله داشته آن هم  مسیر رفت سربالایی بوده که خیلی هم نفس گیر که وقتی آدم وارد زمین فوتبال میشه باید یه ساعت استراحت بکند تا حال ادم سر جا بیاد.این هم از این

***************************************

مشکل دیگر در خصوص برق میباشد. که آن هم این است که برق روستا هم در سال ۱۳۷۱ تاسیس وراه اندازی شده که این روستا از سال ۷۱ نصف روستا توسعه یافته برای گرفتن برق به همین توسعه یافته ها حدود ده سال یا بیشتر هم طول کشید  فعلا که این مشکل تا حدودی حل شده مشکل دیگری که درتاسیسات قبلی برق که داخل روستا میباشد اینه که در آن زمان از تیرهای چوبی استفاده شده که  تیرها در بعضی از مسیرها کج وحتی در چندین مسیر بارها بر اثر طوفان نه خیلی شدید شکسته وباعث خاموشی گردیده و حتی سیمکشیها هم مرتب نبوده هر بادی که میاد سیمها روی هم میفتند وبازم هم مشکل به وجود میاورد و همچنین چراغهای معابر کهنه وفرسوده شده احتیاج به تعویض دارند ولی اداره  برق هیچ اعتنایی نمیکند

*************************************

مشکل دیگر این روستا این است که قسمتی از خونه های اهالی در معرض سیل قرار دارند که این مسیر حدودا  350  متر بوده که بارها هم این مورد به مسئولین مربوطه ابلاغ شده وهیچ نتیجه ای صورت نگرفته

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *