شاخدار – بوئین زهرا – قزوین

سایتها و وبلاگهای روستای شاخدار
شهرستان بوئین زهرا – استان قزوین
www.shakhdar.blogfa.com/

روستاىشاخدارازقدیمىترین مناطق زیباىبخش آبگرم وشهرستان بویین زهراازاستان قزوین است که آداب ورسوم منحصربه فرده جهانىدارد.منطقه اىبکرکه زمینه هاىبسیارىبراىپژوهش هاىباستان شناسىوتاریخىکشاورزىومعدنىدارد.حیفم آمدآن رامعرفىنکنم!درکوچه هاىپرازمهروعطوفت شاخدارخانه اىبودکاه گلىکه دیگرنیست زاده شده ام…. سرنوشت درهمان طفولیت مرابه شهرکشانید،ودرآنجارشدیافتم ودرس خواندم وجوان شدم وبه میان سالىرسیدم!وعبورازکوچه وخیابان هاىده رادوست دارم چون بوىکودکیم رامىدهدوخاطرات دوران کودکیم رابرایم بازگومىکند.

 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. ناشناس گفت:

    بیشتر در مورد شاخدار توضیح بدید با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *