روستاهای بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ

روستاهای بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ- استان همدان

اسامی روستاهها ۱-خان اباد ۲-داق داق اباد ۳-پرورق ۴-کرداباد ۵-خلعت اباد ۶-رامیشان ۷-روعان ۸-عین اباد ۹-ویان ۱۰-کوریجان ۱۱-مهدی اباد ۱۲-حاتم اباد ۱۳-نواباد ۱۴-گندجین ۱۵- شاوه ۱۶-امیر اباد ۱۷-سردراباد ۱۸-حصار ۱۹-احمداباد ۲۰-دولی ۲۱-انجیر باغی ۲۲-اوچ تپه ۲۳-طاس تپه ۲۴-اخچلو ۲۵-جیغی ۲۶-پیرانبار ۲۷-قراگل ۲۸-مبارک اباد ۲۹-ناصر اباد ۳۰-ایده لو ۳۱-طراقیه بزرگ ۳۲ طراقیه کوچیک ۳۳- حسن تیمور ۳۴-سولیجه ۳۵-گاوزبان ۳۶-کندتپه ۳۷-جزوان ۳۸-واشور ۳۹-اوریاد ۴۰- زین اباد ۴۱-وصله ۴۲ قزلجه کوهین ۴۳-ولی محمد ۴۴-قوره جینه ۴۵- کوهین ۴۶ داسلعه ۴۷-قرخ بلاغ ۴۸-اقداش کوهین ۴۹-طاهرلو ۵۰-دستجرد ۵۱-اق تپه ۵۲-اورقین ۵۳-طاسران ۵۴-قباق تپه ۵۵-بابان ۵۶-قزلجه حاجیلو ۵۷-قلی ابادشهرستان کبودرآهنگ در شمال غربی استان همدان قرار دارد. بر اساس سر شماری ۱۳۷۵ جمعیتی بالغ بر ۱۵۲۸۱۳ نفر دارد که ۸۸ درصد آن در نقاط روستایی و بقیه در نقاط شهری ساکن هستنند. از مناطق دیدنی این شهرستان غارعلیصدر است

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *