روستاهای شهرستان سوادکوه – استان مازندران

روستاهای شهرستان سوادکوه – استان مازندران

آ

 • آبدنگ‌سر

ا

 • اترکله
 • اتو (سوادکوه)
 • ارات‌بن
 • ارفع‌ده
 • ارژنگ رودبار
 • اریم
 • ازان‌ده
 • ازود
 • اساس
 • اسبوکلا (سوادکوه)
 • استخرسر (سوادکوه)
 • اسدآباد (سوادکوه)
 • اسه
 • اسپرز
 • اسپوکلا
 • اغوزبن (سوادکوه)
 • افراسی (سوادکوه)
 • البن
 • امافت
 • امام‌کلا
 • امیرکلا (سوادکوه)
 • امیرکلا (شیرگاه)
 • انارم
 • اندارکلی
 • انند
 • آهنگرکلا (سوادکوه)
 • اوات
 • اوبن
 • اوریم
 • اوریم‌رودبار
 • ایوک

ب

 • بارنیگنون
 • بازیرکلا
 • باغ سرخ‌آباد
 • بالادواب
 • بایع‌کلا (سوادکوه)
 • برنت
 • برنجستانک
 • بشل
 • بهمنان
 • بورخانی
 • بورخیل

ت

 • تمر (سوادکوه)
 • تپه‌سر
 • تیلم

ج

 • جوارم

ح

 • حاجی‌کلا (سوادکو)
 • حاجی‌کلا (سوادکوه)
 • حاجی‌کلا (لفور)

خ

 • خرج
 • خرکاک
 • خشک‌دره
 • خواجه‌کلا (سوادکوه)

د

 • دراسله
 • درزی‌کلا
 • درکارودبار
 • ده‌میان

د (ادامه)

 • دهخدا (سوادکوه)
 • دهکلان
 • دوآب (سوادکوه)

ذ

 • ذال‌دره

ر

 • رضاآباد
 • ریکو (سوادکوه)
 • رئیس‌کلا (سوادکوه)

ز

 • ززول
 • زنگیان (سوادکوه)
 • زیارت‌سر

س

 • سرتنگه (سوادکوه)
 • سرچلشک
 • سرین (سوادکوه)
 • سفیددارگله
 • سنگ‌سرگ
 • سنگسی
 • سنگ‌نیشت
 • سوادرودبار
 • سوخته‌سرا
 • سی‌پی
 • سیدآباد (سوادکوه)
 • سیمت

ش

 • شارقلت
 • شش‌رودبار
 • شهریارکلا
 • شوراب (سوادکوه)
 • شورمست
 • شورمست‌رودبار
 • شورکچال
 • شیرجه‌کلا
 • شیردره
 • شیرکلا

ط

 • طالع
 • طالع‌رودبار

ع

 • عالم‌کلا

غ

 • غوزک‌رودبار

ف

 • فرامرزکلا
 • فلورد

ل

 • لاجیم (سوادکوه)
 • لاکوم
 • لرزنه
 • لفورک
 • لله‌بند
 • للوک (سوادکوه)
 • لمزر
 • لودشت
 • لولاک
 • لیند

م

 • مالی‌دره
 • مته‌کلا (سوادکوه)
 • مرجونه‌سر
 • مرزی‌دره
 • ملرد
 • ملفه
 • ممشی
 • منگل (سوادکوه)
 • مهدی‌آباد (سوادکوه)
 • مومج‌خیل

م (ادامه)

 • میارکلا (سوادکوه)
 • میان‌رود چال‌میج‌خیل
 • میرارکلا

ن

 • نفت‌چال (سوادکوه)
 • نوآباد (سوادکوه)
 • نوسره

ه

 • هتکه‌لو

و

 • واله
 • ورپی
 • وسیه‌سر
 • وسیه‌کش
 • ولوکش
 • ولیلا
 • وندچال
 • وچاد

پ

 • پادگان شهید یونسی بختون‌کلا
 • پارسی (سوادکوه)
 • پاشاکلا (سوادکوه)
 • پالند
 • پایین‌دواب
 • پشتگل (سوادکوه)
 • پل‌پا
 • پندرم
 • پیت‌سرا
 • پیرنعیم
 • پیشین‌واله

چ

 • چالی
 • چاپارخانه (سوادکوه)
 • چاک‌سر
 • چاک‌سرا
 • چایرون بالا و پائین
 • چرات

ک

 • کارسالار
 • کارمزد (سوادکوه)
 • کالی‌کلا
 • کالیم
 • کاکرون
 • کتی‌لته
 • کرمان (سوادکوه)
 • کری‌کلا (سوادکوه)
 • کفاک
 • کلاریجان
 • کلیج‌خیل
 • کمرپشت
 • کنگلو
 • کتیج‌کلا
 • کوه‌استل
 • کچید

گ

 • گالش‌کلا (سوادکوه)
 • گدوک (سوادکوه)
 • گررودبار
 • گرزین‌خیل
 • گرم‌خانی
 • گشنیان
 • گلیان

ی

 • یاغ‌کوه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *