هلیدشت – بابل – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای هلیدشت
شهرستان بابل – استان مازندران
halidasht.ir/

babolkenar.persianblog.ir/

روستای هلیدشت از توابع شهرستان بابل، بخش بابلکنار و دهستان بابلکنار می باشند که در فاصله تقریبی ۱۳ کیلومتری از مرکز شهرستان قرار گرفته است. روستای هلیدشت از نظر طبیعی در شرایط نسبتاً مسطح قرار داشته و بافت کالبدی آن به واسطه اراضی و باغات محسور گردیده است.

 

بر اساس سرشماری عمومی سال ۱۳۴۵ تعداد ۷۰۵ نفر در مجموعه روستائی هلیدشت سکونت داشته اند که این رقم در آبانماه سال ۱۳۵۵ با ۲۳۵ نفر افزایش به ۹۴۰ نفر و در سال ۱۳۶۵ با ۳۳۶ نفر افزایش به ۱۲۷۶ نفر فزونی یافته است. همچنین در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ جمعیت مجموعه روستای هلیدشت و فولادکلا به ۱۴۰۰ نفر تغییر یافته است.

– معرفی روستای هلی دشت از لحاظ تقسیمات سیاسی و موقعیت جغرافیایی

مجموعه روستایی هلیدشت و از توابع شهرستان بابل، بخش بابلکنار و دهستان بابلکنار می باشند
که در فاصله تقریبی ۱۰ کیلومتری از مرکز شهرستان قرار گرفته است.
روستای هلیدشت از نظر طبیعی در شرایط نسبتاً مسطح قرار داشته
و بافت کالبدی آن به واسطه اراضی و باغات محسور گردیده است.
حدود اربعه مجموعه روستایی مورد مطالعه به شرح زیر می‌باشد:
  • از سمت شمال به محدوده روستای طلوت
  • از جنوب به محدوده روستای داردکاشت
  • از شرق به محدوده روستای گاوان آهنگر
  • و از غرب به محدوده روستای انارستان.

 

۲- محدوده اراضی کشاورزی

 

اراضی کشاورزی مجموعه روستائی هلی دشت از جهات چهارگانه به شرح زیر محدود گردیده است.
از مشال به محدوده اراضی کشاورزی روستای طلوت، از جنوب به محدوده اراضی روستای داردکاشت، از شرق به حدود زراعی و باغی روستای گاوان آهنگر و از غرب به حدود زراعی و باغی روستاهای انارستان و گنج افروز
اراضی کشاورزی در تملک خرده مالکین قرار داشته و شیوه بهره برداری از آن بصورت نیمه مکانیزه و سنتی می باشد.

 

۳- بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی
الف) آب آشامیدنی
آب شرب روستای هلی دشت با استفاده از یک حلقه چاه عمیق که در محدوده روستای هلیدشت واقع شده تأمین می‌شود. آب مذکور پس از استحصال به مخزن ذخیره ای که در داخل بافت روستای هلیدشت واقع شده انتقال و سپس به واسطه شبکه لوله کشی در سطح روستا توزیع می گردد.
ب-آب کشاورزی
آبهای سطح الارضی عمده ترین منبع تأمین آب کشاورزی مجموعه مورد مطالعه بشمار می رود که از رودخانه بالا تجن سرچشمه گرفته و به واسطه و انهار طبیعی به اراضی زراعی و باغات هدایت می گردید. و در حال حاضر با اجرای طرح تسطیح اراضی توسط ۴ حلقه چاه عمیق آبیاری می گردد همچنین علاوه بر این از (چاههای دستی) که بصورت پراکنده در اراضی روستاها حفر گردیده اند نیز مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند.

 ۴- ویژگیهای جمعیتی مجموعه:

۴-۱-میزان جمعیت و نرخ رشد آن

 

بر اساس سرشماری عمومی سال ۱۳۴۵ تعداد ۷۰۵ نفر در مجموعه روستائی هلیدشت سکونت داشته اند که این رقم در آبانماه سال ۱۳۵۵ با ۲۳۵ نفر افزایش به ۹۴۰ نفر و در سال ۱۳۶۵ با ۳۳۶ نفر افزایش به ۱۲۷۶ نفر فزونی یافته است. همچنین در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ جمعیت مجموعه روستای هلیدشت و فولادکلا به ۱۴۰۰ نفر تغییر یافته است.

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *