دیورز – آمل – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای دیورز
شهرستان آمل – استان مازندران
heiaate-hoseini.blogfa.com

xo21du1526h6fr9naq7.jpg

– تعداد جمعیت و نرخ رشد

جمعیت روستای دیورز در سال ۱۳۴۵ ، ۲۱۰ نفر بود که به ۲۶۳ نفر در سال ۱۳۵۵ افزایش یافته است. نرخ رشد این دهه حدود ۳/۲ درصد بوده است . جمعیت روستا با نرخ رشد ۸/۲ درصد به ۳۴۶ نفر در سال ۱۳۶۵ و با نرخ رشد ۵/۱  درصد به ۴۰۱ نفر در سال ۱۳۷۵ رسیده است .

جمعیت روستا در سال ۱۳۸۵ حدود ۳۹۳ نفر گزارش شده که نرخ رشد آن برابر با ۲/۰ – درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت روستا در طی ۴۳ سال گذشته حدود ۶/۱ درصد بوده است .

جمعیت روستا در سال ۱۳۸۸ ، ۴۱۲ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۷۵ حدود ۲/۰ درصد رشد داشته است .

جدول شماره ۱۱- تعداد و نرخ رشد جمعیت روستای دیورز  در سال های ۸۸-۱۳۴۵

سال

تعداد جمعیت

نرخ رشد

۱۳۴۵

۲۱۰

۱۳۵۵

۲۶۳

۳/۲

۱۳۶۵

۳۴۶

۸/۲

۱۳۷۵

۴۰۱

۵/۱

۱۳۸۵

۳۹۳

۲/۰-

۱۳۸۸

۴۱۲

۲/۰

ماخذ : سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۸۵-۱۳۴۵

 آمار خانه بهداشت سال ۱۳۸۸

پیشینه تاریخی روستا

از نظر وجه تسمیه نام قدیمی روستا ده رز بوده است  . علت نامگذاری بخاطر طایفه درزی می باشد که در این نقطه سکنی گزیدند سپس به مرور زمان به دیورز تغییر کرد .

علت پیدایش و نام گذاری روستا بخاطر زمینهای زراعی و مرتعی ، نهر درز کیله و ولسیده کیله
 می باشد . ساکن اولیه روستا درزی می باشد . این طایفه ساکنین اصلی و اولیه روستا بوده اند این افراد دامدار بوده که از منطقه ییلاقی گزنه سرا دام را برای چرا به این نقطه دشتی می آوردند و به تدریج براساس مراوده دائم ساکن دائم شده اند. در حال حاضر اکثر افراد روستا در گزنه سرا خانه ییلاقی و دارای مرتع هستند که در تابستان برای چرای دام و تفریح می روند.

عده ای معتقدند که نام قدیمی روستا دیورج بود که محل گذر دیو بود. توضیح اینکه مکان روستا در گذشته در پهنه جنگلی بوده که بنظر می رسد محل عبور دیو بوده و کلمه «درج» در زبان مازندرانی محل عبور معنا می دهد و ترکیب دو کلمه به معنای محلی که دیو عبور می کند می باشد و به مرور دیورز تغییر یافت.

عده دیگری معتقدند که دیورز از کلمه دیررأس مشتق شده است. بدین معنی که این نقطه جمعیتی در حای دورتر از مکان های قبلی(گزنه سرا) شکل گرفته و به خاطر دور بودن از سکونتگاههای اصلی در گذشته به دیررأس نام گذاری شده و سپس به مرور زمان دیورز تبدیل شد. در واقع چنین استنباط می شود که اسم روستا زا ویژگی طبیعی و فرهنگی نشأت گرفته است. مکان پیدایش روستا در گذشته در داخل جنگل و جای دو دست تر از مکان های اصلی نظیر شهر آمل و چمستان شکل گرفته است و به مرور براثر افزایش جمعیت سکونتگاههای دیگری در اطراف آن بوجود آمده است. عامل اصلی پیدایش آن نهرهای زراعی درزکیله و ولسیده کیله و منابع جنگلی و طبیعی بوده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *