کلاجان سادات – گرگان – گلستان

سایتها و وبلاگهای روستای کلاجان سادات
شهرستان گرگان – استان گلستان
abbascooter1366.blogfa.com/
alimoosavi.blogfa.com/


اگر دو فرسنگی به سوی غرب گرگان بپیمائید به روستای می رسید که به
نام کلاجان سادات(kolajan sadat), سر را به جانب روستا کج کنید و
همچنان بپیمائید ,می بینید که دو طرف جاده روستا پر از زمین های زراعی
و باغات و کارخانه های بزرگ است, انچه که شما را خیره میکند گلهای
خیره سر اطراف جاده سرسبز کلاجان است که بدون پروا و با شوخ چشمی
بربر به چشمهایتان خیره می شوند وشما را به عالم غماری میبرند نصیحت
من این است که هیچ گاه خیره به این گلها ننگرید چون  …
همچنان بپیمائید تا به اولین  پیکره کلاجان برسید این بنا که عمرش به ساله
۳۰۰۰ است همچنان  پابرجاست چینه گاه گلی ان سالهاست که در زیر مشعل
 افلاکی و باران تغیان گردفاع کرده و هیچ گاه زانو به خاک نزده, به حیاط
 مخروبه ان پای بگزارید متحیرخواهید شد در وسط حیاط  یک دولان شکسته
 کنارکهریز کهل  تشنه ای  دراز کشیده انگار نه انگار که روزی میزیست
 روزی از این دولان سپهسالاران و بزرگ مردان برای کشیدن آب از این
 کهریز نا انتها استفاده می کردند حالا چرخه فلک چه به روزش اورده , به
 اطراف بنگرید جز خرابی و ویرانی هیچ  نمی بینید مگر افتابه قرمزی که
 به چینه کاه گلی لم داده و به خواب ابدی رفته  این افتابه بنا به گفته کهن
دانان به ساله  1000 میلادی می رسد جالب تر این است  که این افتابه هدیه 
شاه شاهان  رستم دستان  اتش پیمان  بزرگ بزرگان  نامی نامان  اخترتابان 
شتر بی کوهان  هوری هامران  شوکب اختران  گوسفند بی زبان  دریای بی
کران  ساعت بی زمان عابد بی زیان  
جناب حاکم الملک اکبرخان بیهقی شاملوی مفتاه ال ساقی جوبل جاسم الغیر
مقام المولک کلاجانی بوده است   
ازاین بنای تاریخی همین را بدانید که آن روزی در سالهای دورییلاغ پادشاهان
 کبیربود جای بسی نا امیدی است که اطراف این بنا پر ازچاله های زیاد است
اینها را شیطان صفت های نا بخرد برای یافتن زروسیم کنده اند کار انها نه
 تنها خود بنا را به ویرانی گشاند حتی زمین های اطراف را هم زخمی کرده
 است. گر بخواهم از این بنا بیشتر بگویم شاید از چشمان شما سیلابی جاری
شود و همه را به فنای برد.
بی گمان زمانی که شما این توفه مرا می خوانید بر روی سینه این بنا اسمان
 خراشی پای گزاشته وهمه تاریخ را به نابودی گشاند پس از این بنا می گذریم
 و کمی به جلومی پیمائیم تا به درخت بلندی برسیم این درخت که به  گت دار
(Big  Wood) معروف است , درخت اجیبی است می خواهید بدانید که چرا
  گویم عجیب است کمی  جلوتر بیاید و زیرسایه دست های ان بنشینید , احساس
 بی وزنی به شما دست خواهد داد  طوری که وهم  پرواز می کنید در زیر
این درخت شما میتوانید تئوری های انیشتین را هم به چالش کشانید . این
 درخت  که به ساله ۱۰۰ است  در دل خود دردهای زیادی دارد پیر دلان
 و نو دلان روستا به این درخت ارج گذاشته و ان را ملیحت الاهی دانسته
 و حتی روستائیان برای شفای بیماران به پای این درخت شتافته وکمی 
می نشینند و تکه ای را به عنوان نزر به درخت می اویزند به شاخساران
 بسیارتکه پارچه  بسته اند که از دور به درختی جادوئی به نگار می رسد
 بر روی دستان ان پرندگان زیادی لانه کرده اند ناگفته نماند که کهتران و
فریختگان وکسانی که اهل معرفت و پیر بازی هستند هیچ گاه به پرندگانی
که روی شاخساران ان اشیانه کرده اند گزندی نمی زنند از این درخت هم
می گزریم تا به یک دو راهی برسیم سوی چپ که به قبرستان و باشگاه
 والیبال روستا منتها می شود , سوی راست به چپ که به قبرستان و
 باشگاه والیبال روستا منتها می شود , سوی راست به دل روستا میرود
 و روبه روی شما که یک فروشگاه زنجیره ای به مصاحت۱۰۰۰ متر
 مکعب قائم الزاویه است این فروشگاه به دست جوانان و پاک نیتان
, ازاین فروشگاه بگزریم به طرف راست دوراهی بپیمائید…
همچنان بپیمائید تا به مسجد روستا برسید, به مسجد نزدیک تر شوید میدانم
که تعجب کردید این مسجد که به نام مسجد کلاجان سادات است به ساله
۲۰۰ است عجیب بودن نوع معماری و ساخت مسجد به از ان است که
خشت خشت دیوارهای این مسجد توسط خود اهالی درست شد و چون همه
اهالی به ساخت و ساز مهارت نداشتند معماری این مسجد کاملا با تمام
مساجدی که دیدید فرق دارد اندرونی مسجد نیز کاملا یگانه است به
دیوارهای مورب ان نگاه کنید اینها همه نشان دهنده ذوق هنری و
هنر مند بودن مردم روستای کلاجان سادات را میدهد و همین است
که سالهاست مسجد پذیرای مهمانان بسیاراز نقاط مختلف جهان و
ایران زمین است طوری که حتی در تابستانها اهالی روستا جای
برای نماز گزاردن و اعمال شرعی خود نداشته سقف مسجد به صورت
گنبدی ساخته شده و بر نوک گنبد ان یک بیرق به , رنگ سبز اویخته
 شده که مظهر دوستی و یگانگی است به  نظر می رسد خسته شده
و می خواهد از گنبد مسجد خود را رها کند و به پاس ازادی به دور
 دستها پرواز کند این مسجد را تنها میگزاریم تا به نقطه دیگر رهسپار
 شویم که به نامه بادو این مکان در قسمت غربی روستا قرار دارد که
 تاریخ این مکان به دوره فتهعلی خان مغولی بیهقی جلال ال احمد البن
کلاجانی است که بیش از ۳۰۰۰ سال ازعمراین مکان میگزرد برای دیدن
 این مکان باید از زمینهای زرائی زیادی بگزرید گر به کلاجان قست کردید
 حتما به این مکان هم گزری بیندازید دروصف این مکان میتوان گفت که
 برکه ای کوچک است که آب گوارای در ان جریان دارد سنگی بزرگ نی
زدر میان ان است که تاریخ این سنگ به ساله ۱۰۰۰ است که بارها مورد
غصب روستاییان اطراف شده ولی به دلیل جادوئی بودن این سنگ به طور
 ناباورانه ای به مکان اصلی خود باز می گشت حال هم این سنگ درجای
 خود وجود دارد و شما میتوانید ان را ببینید از زیر این سنگ چشمه
 همیشه جوشانی جاریست که از اب این برکه برای درمان بیماریهای
 زیادی از جمله بیماریهای استخانی استفاده میشود هر روز روستاییان
 شاهد هجوم افراد زیادی هستند که به بادو امده و برای درمان بیماریهای
 خود ودیگران اب از این برکه میگیرند اطراف بادو بسیار زیباست در
 مجاور ان درختاب بزرگ و تنومندی است که عده زیادی را زیر سایبان
 خود نگه میدارد . به گفته جان اشتین متخصص شناخت بیماریهای ناشناخته
 که ایشان در ساله ۱۳۷۰ به کلاجان سفری داشته اند گفتند که آب این چشمه
 دارای مواد معدنی درحد بسیار والای است که برای بدن بسیار مفید بوده
 و دلیل این که وقتی اب این چشمه را برای شستشو استفاده میکند بسیار
 احساس شادابی و جوانی به شما دست میدهد هم همین است از چشمه
 همین را بدانید که جزو ۵ چشمه همیشه خروشان گرگان بوده و به
همین سان بسیاری از دویل خویان به این چشمه چشم طمع دوخته
و خاهان افکار کثیفی هستند البته جوانان و فریختگان هیچ گاه اجازه
 ندادند که این شیطان زد گان به امیال فساد خود برسند و پاسدار
همیشگی بادو بوده اند به جز این چشمه ۵ چشمه دیگر هم در
اطراف ان وجود دارد که از انها میگزریم .
در روستای کلاجان سادات مکان های دیدنی فراوانی وجود دارد که بنده
توان وصف انها را ندارم  وفقط میتوانم بگویم که ندیدن این مکان ها مثل
 خاریست که به چشمایتان میرود و شما افسوس ان میخورید که چرا
 موظب نبودید …

اینجانب پرفسور کربلای عباس جانی دارای ۲ دکترا در ضمینه کلاجان شناسی
و کلاجان وصفای ونویسنده کتاب ۱۰ جلدی نقش کلاجان در تاریخ ایران وجهان

برای درک بهتر وصف بالا مطالب پایین را بخوانید

یک فرسنگ معادل شش کیلومتر.
بادو از کلمه باد واب امد (جایی که هم اب وجود دارد وهم هوای خوبی دارد).
دو روستا با نام کلاجان شروع میشوند یکی کلاجان سادات و دیگری کلاجان
قاجار که مردم کلاجان سادات ریشه ای سادات ترک هستند و کلاجان قاجار
که ریشه ای از قاجارند , عموم مردم کلاجان سادات سید هستند و پایبند
 به عقاید دینی مذهبی.
گت دار معادل کلمه درخت بزرگ است که این درخت همانند نامش خیلی هم
بزرگ نیست و فقط نامش به معنی درخت بزرگ است.
نام مسجد کلاجان سادات به خاطر معماریش مورد توجع خاص و عام بوده و
سالانه بیش از ۲۰۰ گردشگر از کشورهای چون المان وایتالیا برای دیدن این
 مکان به کلاجان می ایند

هر آن چه که از کلاجان گویم باز به کم گوئی مجازات میشوم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *