فهرست روستاهای تابع بخش خورش رستم -خلخال

فهرست روستاهای تابع بخش خورش رستم جنوبی (هشجین)

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

۱

برندق

۱۱

آهو

۲

نساز

۱۲

گلوجه

۳

سجهرود

۱۳

آناویز

۴

نمهیل

۱۴

پشگمان

۵

چنارلیق

۱۵

شیخ جانلو

۶

جعفر آباد

۱۶

عیاث آباد

۷

سفیدآباد

۱۷

قشلاق برندق

۸

کرنق

۱۸

ویو

۹

زاویه جعفرآباد

۱۹

آقسو

۱۰

طوی ستان

۲۰

 

 

فهرست روستاهای تابع بخش خورش رستم شمالی (هشجین)

خوشنامه

کاوان

کزج

خط پرست

گهراز

سقزچی

کجل

اردبیلق

سوسهاب

ونن

منامین

گبودچی

شمس آباد

قشلاق کچل

دیز

شورمینه

کیوی زاویه

چایقوشان

ترازوج

ساربانان

هشی

زندرق

دمدل

بورگیهم

میره جین

دوستلو

نوده

کهیک

مزرعه

چناران

دایو کندی

کهردرق

قوسجین

کشاب

گلگلاب

ارجیلک

چنار

قشلاق ترکان

کمر

بیله ده

قره تکان

سالور

زاویه کیوی

خوشنامه

کرکزلو

کندرق

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *