روستای رقه / بشرویه / خراسان جنوبی

سایتها و وبلاگهای رقه

شهرستان بشرویه – استان خراسان جنوبی

http://ragheh.blogfa.com/

رقه نام روستایی تاریخی درخراسان جنوبی  است به نظرمی رسدچندشهروروستای دیگرنیزدرکشورهای عربی به همین نام وجوددارد. ولی عده ای براین باورندکه نام روستاازنام یکی اززنان قلعه دختر(بنام رقیه) که درنزدیک روستاقرارداردگرفته شده وبه مرورزمان به این نام تبدیل شده است ولی باتوجه به وجوداین نام دردیگرکشورهامی توان به این نکته نیزتوجه داشت که شایدازابتداهمین نام روستابوده ودرفرهنگ عرب وفارسی قدیم رقه به معنای زلالی وپاکی است.

قدمت این روستا برهیچ کس پوشیده نیست وبزرگان وقدمای شهرهای اطراف ازجمله بشرویه وطبس وفردوس همگی براین نکته که قدمت این روستاخیلی زیادبوده وحتی ازشهربشرویه نیزبیشترقدمت دارد اذعان دارند.مردمان طبس نیزرقه رابه عنوان روستای سرسبزمی شناسند که بزرگان این شهرتابستان خودرابرای فرار ازگرمای طاقت فرسا به این روستامسافرت می کرده اند.

 

مدارک واسنادتاریخی زیادی نیز مطالب فوق راتأییدمی کندازجمله این مدارک می توان به سفرنامه ی ناصرخسرواشاره کردکه درآن ازرقه به عنوان قصبه ای سرسبز با نهرهای فراوان ومسجدآدینه یادشده وباتوجه به مطالب ذکرشده درهمین سفرنامه درموردحاکم طبس واعزام نماینده اش به همراه ناصرخسروبه رقه       می توان به رابطه ی خوب بین مردمان این شهر با رقه پی برد. ناصرخسرو در قرن پنجم هنگام سفر از طبس به تون توصیف روستای رقه پرداخته است او می‌گوید : چون از طبس دوازده فرسنگ بیامدیم قصبه‌ای بود که آن را رقه می‌گویند ، آبهای روان داشت و زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد و آدینه و دیهها و مزارع تمام دارد  نهم ربیع‌الاخر از رقه برفتیم و دوازدهم ماه به شهر تون رسیدیم میان رقه و تون بیست فرسنگ است.
ظاهراً بشرویه در این زمان شهرت و موقعیت رقه و طبس را نداشته و آبادی کوچکی بیش نبوده است و چون آن حدود مرتع اغنام بوده شترداران چند حوض برای آب دادن احشام ساخته بودند که به بیابان گله حوض معروف شده بود. بعداً چون زمین آنجا را قابل الزراعه تشخیص دادند از سمت رقه آب رود معروف به علی سالار گرفته به طرف بشرویه میل دادند و زراعت کردند و کم‌کم موجب تشویق آنها به اقامت در آن منطقه گردید و جمعیت آنجا زیاد شد.

رقه متشکل شده ازروستاهای زیادی است که ازجمله ی آنهامی توان به روستاهای سرسبزودیدنی خدآفریدوسرندونخاب ومجد اشاره کرد.ازجمله اماکن مذهبی وتاریخی این منطقه نیزمی توان به امامزاده محمدبن اصغرهوگند،بی بی نجه خاتون مجد، قلعه دختر ،مسجدجامع ،منزل حاج محمدفروغ نصیرایی ،طاق فدک وآسیاب های آبی این دهستان که پس ازگذشت چندین سال هنوزفعال است اشاره کرد.

همچنین کال سرندوکال نخاب نیزازجمله رودخانه های فصلی دیدنی این منطقه می باشدکه سالانه موردبازدیدبیش ازهزاران نفرقرارمی گیرد. دشت های اطراف این رودخانه ها نیززیستگاه بیش از   صدهاگونه ی جانوری وگیاهی کم یاب می باشدوبه اذعان بسیاری ازکارشناسان طبیعت بکرودست نخورده این دهستان بسیارغنی وناشناخته است .

ازکوهستان های اطراف نیزسالانه چندین تن آنغوزه ،زیره ،آویشن و……..برداشت می شودکه متاسفانه بدلیل نبودصنایع تبدیلی درمنطقه بیشترسودحاصل ازبرداشت این محصولات نصیب واسطه ها می شود.

این دهستان درقرن اخیرمورد بی مهری فراوان قرارگرفته وبدلیل تغییرمسیرطبس بشرویه توسط مسئولین وقت این روستا در بن بست قرارگرفته وازطرفی به علت واگذاری بیش ازحد وغیرکارشناسی چاه های عمیق دربشرویه درسال های اخیراکثرقنات های این منطقه خشک شده اندوطبیعت سرسبزاین منطقه درحال نابودی است ودرصورتی که راه کاردرستی برای رفع این معضل ارائه نشودچندسال دیگرشاهدخالی ازسکنه شدن بسیاری ازروستاهای این منطقه خواهیم بود.

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. ناشناس گفت:

  از فعالیت شما قدر دانی می شود عکس جدید بگذارید

 2. ناشناس گفت:

  دهستان رقه همچنان موردبی توجهی مسوولان میباشد متاسفانه بعدازتقسم استان خراسان بزرگ وقرارگرفتن رقه درخراسان جنوبی هیچ امتیازی به رقه داده نشد همچنین بعدازارتقاءبشرویه وقرارگرفتن رقه دربخش ارسک متاسفانه بدتر شد که بهتر نشده است شناسنامه نوزادان ازبخش مرکزی صادرمیشود پزشک خانواده هفته ای یک ساعت به رقه میاید ان هم از بشرویه وضعیت سالن ورزش هم ازجمله مشکلات میباشد باتوجه به اینکه رقه بزرگترین آبادی بعدازخودارسک میباشدانتظار مردم رقه از مسوولین محترم این است که یک گوشه چشمی وذره اعتباری درشان رقه اختصاص بدهند مامردم رقه ازکمبودامکانات هیچ نگرانی نداریم فقط ازتبعیضها ناراحتیم که چرا دیگر روستاهای حتی کوچکتر از رقه ازما جلوتر باشند متشکر

  • ناشناس گفت:

   بگذارتابگریم چون ابردربهاران -کزسنگ ناله خیزد روزوداع یاران بلی رقه درطول تاریخ مظلوم بوده وهمیشه پلی برای ترقی جاهای دیگه شده ولی بایدازهمین جادست تک تک همشهریانم رادرتمام نقاط ایران می بوسم وتمنامیکنم هرکدام به سهم خوددرجهت آبادی رقه تلاش کنید چه ازنظرمالی شوراودهیاری راکمک کنید وچه ازلحاظ فکری خدایارتان باشدانشاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *