کمدره / آمل / مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای کمدره
شهرستان آمل – استان مازندران
www.salehin-komdarre.blogfa.com/

gatkymareh.mihanblog.com

نام روستا :

روستای کمدره(KOMDAREH) که در زبان محلی  کیمره (KEMAREH) نامیده می شود بر اساس اقوال اهالی به اسامی گت کیمره (GAT KEMAREH) کلم دره (KLAMDAREH) کامدره (KAMDAREH) کیمه دره (KEMHDAREH) و کمدره (KOMADREH) نامیده می شود . اهالی برای هریک از اسامی روستا پیشینه و یا دلایل محیطی و یا تاریخی را عنوان می نمایند .

 

۱-       کمدره(KOMDAREH):

نام ادارای روستا می باشد که در مکاتبات ادارای با توجه به تائید ادراه ثبت و اسناد املاک شهرستان ، از آن استفاده می شود.

  

۲-       کیمره (KEMAREH) :

بر وزن سیمره می باشد که از نام های اساطیری می باشد که این دلیل بر قدمت زیاد روستا ازجهت تاریخی می باشد .

 

 

۳-       گت کیمره (GAT KEMAREH):

نام قدیمی روستا می باشد که گت (GAT)به زبان طبری به معنی بزرگ و باشکوه می باشد ، و (KEMAREH) که بر وزن سیمره می باشد از اسامی باستانی می باشد نشانن دهنده روستای بزرگ و باشکوه و قدیمی می باشد .

۴-       کلم دره (KLAMDAREH):

بر اساس اقوال بزرگان روستای کمدره به علت داشتن هوای مناسب و زمین حاصلخیر در کشت کلم و محصولات نزدیک به آن به این اسم نامیده شد.

 

۵-       کیمه دره (KEMHDAREH)

با توجه به اینکه روستای تاریخی گت کیمره به علت عوامل طبیعی در حدود ۵۰۰ سال پیش ویران گشته و ساکنین آن که دارای دین زرتشت (به زبان محلی گبری (GABRY)) بودند کشته و یا از این مکان مهاجرت نمودند. ساکنان فعلی روستای کمدره بطور کامل از روستاهای اطراف و یا شهرستان های مجاور به این مکان مهاجرت نموده به علت داشتن هوای بسیار عالی و زمین های کشاورزی و مراتع خوب و همجواری با جنگل در این مکان اسکان یافته  و با توجه به نداشتن سرپناه اقدام به ساخت سرپناهی موقت که در زبان محلی به کیمه (KEMEH) مشهور بوده اقدام نمودند . و وقتی در آن ادوار گذشته از راه دور از جانب شمال به این روستا نگاه می کردیم تعداد بسیار زیاد کیمه در ابتدای دره گرمارود را مشاهد می کردیم که اطلاق نام کیمه دره به این علت می باشد .

۶-       کامدره (KAMDAREH)

براساس قرار گرفتن روستای در دهنه  دره گرمارود به این نام مشهور گشته است

۷-     کمدره (KOMADREH): بر اساس تجربیات نگارنده و با توجه به دین غالب اهالی قدیمی روستا کلمه کمدره با تلفظ (KOMADREH) به معنی مکان آموزش موبدان زرتشی می باشد و وجود روستایی با این نام در استان کردستان شهرستان بانه که مردمان آن نیز در ادوار گذشته دارای دین زرتشت بودند این تلفظ را موجه می نماید.

 

 

کمدره :

ویژگی های طبیعی :

مختصات جغرافیایی روستای کمدره :

 

روستای کمدره از روستاهای دهستان دشت سر بخش دابودشت شهرستان آمل می باشد . این روستا در جنوب شرقی شهر آمل و در بین روستاهای زوارک در شرق ، روستا ی بلیران و جنگل های البرز در جنوب ، روستای میله و پاشاکلا در شمال و روستای معلم کلا (نوآباد) در غرب محدود گشته است .

 

زمین شناسی :

روستای کمدره از جمله روستاهای کوهپایه ای جلگه ای شهرستان آمل می باشد که در منطقه دشت سر کوههای البرز قرار دارد . دشت سر از نظر جغرافیایی حد فاصل بین کوه و دشت می باشد که با یک شیب ملایم از طرف که به طرف دشت می باشد . این روستا در ارتفاع ۱۵۰ متر از سطح دریای خزر و در ارتفاع  ۱۳۰ متر از سطح دریا ها آزاد قرار دارد.

بیشتر خاک روستا از نوع رسی می باشد که حاصل آبرفت رودخانه گرمرود و هراز می باشد .

 

پوشش گیاهی :

نوع پوشش گیاهی روستا عموما گیاهان یکساله آقطی ، سرخس و گزنه،  مرتع و چمنزار و درختان انجیلی ، ازار و … می باشد .

 

پیشینه تاریخی :

روستای کمدره بر اساس لغت نامه دهخدا به نام گت کیمره مشهور بوده که محل اسکان طوایفی از مردمان شمال کشور بود که دارای دین زرتشت بوده و از اندام تنومند برخوردار بودند ،  که بر اثر حادثه طبیعی زلزله  از روستای کمدره به دل جنگل های جنوب روستا نقل مکان نمودند. روستایی که در گذشته حدود۵۰۰ سال پیش بیش از ۲۰۰۰ نفر نفوس و دارای کارگاه های سفال گری بزرگ در سطح وسیع بوده که آثار بجا مانده آن از جمله وجود قبرستانی است که بر اساس برآورد اولیه دارای چندین هکتار مساحت بوده و اجساد در آن بصورت عمودی دفن شده که نشان دهنده زرتشتی بودن مردمان روستا بوده است . در حال حاضر دانشگاه آزاد آیت ا.. آملی بر روی خرابه های روستای قدیم گت کیمره بناء شده ، که وجود سفال های بیشمار در مراحل ساخت بناء در دانشگاه موید این نظر می باشد .

 

 

 

نام روستا :

روستای کمدره(KOMDAREH) که در زبان محلی  کیمره (KEMAREH) نامیده می شود بر اساس اقوال اهالی به اسامی گت کیمره (GAT KEMAREH) کلم دره (KLAMDAREH) کامدره (KAMDAREH) کیمه دره (KEMHDAREH) و کمدره (KOMADREH) نامیده می شود . اهالی برای هریک از اسامی روستا پیشینه و یا دلایل محیطی و یا تاریخی را عنوان می نمایند .

 

۱-       کمدره(KOMDAREH):

نام ادارای روستا می باشد که در مکاتبات ادارای با توجه به تائید ادراه ثبت و اسناد املاک شهرستان ، از آن استفاده می شود.

  

۲-       کیمره (KEMAREH) :

بر وزن سیمره می باشد که از نام های اساطیری می باشد که این دلیل بر قدمت زیاد روستا ازجهت تاریخی می باشد .

 

 

۳-       گت کیمره (GAT KEMAREH):

نام قدیمی روستا می باشد که گت (GAT)به زبان طبری به معنی بزرگ و باشکوه می باشد ، و (KEMAREH) که بر وزن سیمره می باشد از اسامی باستانی می باشد نشانن دهنده روستای بزرگ و باشکوه و قدیمی می باشد .

۴-       کلم دره (KLAMDAREH):

بر اساس اقوال بزرگان روستای کمدره به علت داشتن هوای مناسب و زمین حاصلخیر در کشت کلم و محصولات نزدیک به آن به این اسم نامیده شد.

 

۵-       کیمه دره (KEMHDAREH)

با توجه به اینکه روستای تاریخی گت کیمره به علت عوامل طبیعی در حدود ۵۰۰ سال پیش ویران گشته و ساکنین آن که دارای دین زرتشت (به زبان محلی گبری (GABRY)) بودند کشته و یا از این مکان مهاجرت نمودند. ساکنان فعلی روستای کمدره بطور کامل از روستاهای اطراف و یا شهرستان های مجاور به این مکان مهاجرت نموده به علت داشتن هوای بسیار عالی و زمین های کشاورزی و مراتع خوب و همجواری با جنگل در این مکان اسکان یافته  و با توجه به نداشتن سرپناه اقدام به ساخت سرپناهی موقت که در زبان محلی به کیمه (KEMEH) مشهور بوده اقدام نمودند . و وقتی در آن ادوار گذشته از راه دور از جانب شمال به این روستا نگاه می کردیم تعداد بسیار زیاد کیمه در ابتدای دره گرمارود را مشاهد می کردیم که اطلاق نام کیمه دره به این علت می باشد .

۶-       کامدره (KAMDAREH)

براساس قرار گرفتن روستای در دهنه  دره گرمارود به این نام مشهور گشته است

۷-     کمدره (KOMADREH): بر اساس تجربیات نگارنده و با توجه به دین غالب اهالی قدیمی روستا کلمه کمدره با تلفظ (KOMADREH) به معنی مکان آموزش موبدان زرتشی می باشد و وجود روستایی با این نام در استان کردستان شهرستان بانه که مردمان آن نیز در ادوار گذشته دارای دین زرتشت بودند این تلفظ را موجه می نماید.

 

امکانات موجود در روستا :

 

روستای کمدره دارای امکانات آب آشامیدنی ، برق ،جاده ارتباطی آسفالت ، تلفن ، دبستان ابتدایی ، مدرسه راهنمایی ، مرکز خدمات پستی ، شورای اسلامی ، دهیاری می باشد و همچنین تعریض معابر در آن بصورت ۱۰۰ درصد انجام گرفته و در دو مرحله بول تقریبی ۲۵۰۰ متر آسفالت و جدول گذاری گردیده است .

 

 مشاغل روستا :

روستای کمدره با توجه به قرار گرفتن در منطقه حایل بین کوهپایه ای و جلگه شهرستان و داشتن هوای مناسب و خاک عالی از مناطق نمونه کشاورزی شهرستان امل بوده که در آن محصولاتی از جمله برنج طارم (TAROM) ، انواع سبزیجات  از جمله جعفری(JAFRY) تربچه (TOROBCHE) شاهین (SHAHIN) اسفناج (SFENAG) و مرکبات پرتقال (PORTOGAL) نارنگی (NARENGY)، محصولات لبنی  …. حاصل می گردد. به تناسب ، شغل اغلب اهالی روستا کشاورزی ، دامداری و باغداری می باشد .

 

 

آمارهای اجتماعی روستای کمدره :

 

روستای کمدره براساس سرشماری ۱۳۸۵ بالغ بر ۱۹۹۶ نفر و ۶۷۵ خانوار می باشد . که دارایبیش از ۵۰ تیره کوچک و بزرگ می باشد که هریک از این اقوام از نقاط مختلف شهرستان آمل و یا استان مازندران به این روستا  نقل مکان نموده که ذیلا به اختصار مشخصات اقوام مهم روستا کمدره را شرح خواهم داد. (مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸)

 

 

 

بقاع و اماکن متبرکه و جاذبه های گردشگری :

روستای کمدره دارای دو مسجد به نام های مسجد امام حسن مجتبی بالامحله و مسجد پایین محله معروف به شیردار پره و حسینیه امامزاده محمد که با توجه به فرسوده بودن بناء قدیمی در حال حاضر در حال ساخت بنائ جدید آن می باشند  و در کنار آن سقاخانه ابوالفضلی به نام سقانفار موجود می باشد و همچنین وجود امامزاده عباس که از نوادگان حضرت امام موسی کاظم   می باشد باعث خیر و برکت و همچنین شفیع مردم روستا می باشد . در ادامه خلاصه ای از تاریخچه  بقاع متبرکه را در حد آگاهی نگارنده به رشته تحریر می آورم.

 

۱- مسجد امامزاده   معروف به (شیردار پره ):

۲- مسجد امام حسن مجتبی:

۳- حسینیه امامزاده محمد :

۴- امامزاده عباس :

 

 

۱- مسجد امامزاده   معروف به (شیردار پره ):

این مسجد که بناء جدید آن در سال ۱۳۶۷ به همت اهالی روستا نوسازی شده است دارای قدمت     ساله بوده است . اسم شیردار پره از دو کلمه شیر دار و پره برگرفته شده است که پره در زبان محلی به محل بیتوته گوسفندان در شب اتلاق می گرددو شیر دار کنایه از در ختی است که در کنا رآن شیر به اهالی هیدیه می کردند . بنا به اقوال اهالی در این مکان در زمان کوچ دامداران به طرف مناطق ییلاقی در اواسط فصل بهار ، دامداران طی یک مراسم آش شیر می پخته گدر بیناهالی روستا تقسیم می کردند و این مکان از آن زمان به نام شیر دار پره مشهور گردیده است .

 

۲- مسجد امام حسن مجتبی:

دومین مسجد روستا بوده که از نظر قدمت کمتر از مسجد پائین محله می باشد که با توجه به کگسترش روستا و افزایش جمعین این مسجد در بالا محل احداث گردید . ساختمان جدید مسجد با همت اهالی در سال ۱۳۸۶ و در دو طبقه و با هزینه ا.ی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان احداث گردید .

 

۳- حسینیه امامزاده محمد :

این حسینیه که نشانه اتحاد و همدلی اهالی روستا در طول زمان های مختلف می باشد در مرکز روستا و در کنار مدرسه ابتدایی روستا واقع گردیده است . بناء قدیمی راین حسینیه با همت اهالی در حدود ۴۰ سال پیش با مصالح محلی احداث گردیده است ولی در سال ۱۳۸۶ با توجه به قدمت بالا ساختمان و نداشتن استحکام کافی و عدم گنجایش تخریب گردیده و در مکان آن حسینیه جدید با سبک معماری روز و به مساحت زیربناء ۶۰۰ مت مربع در ۴ طبقه در حال احداث می باشد .

 

۴- امامزاده عباس :

در انتهای جنوبی روستا آرامگاه امامزاده ای از نوادگان امام موسی کاظم قرار دارد که همه روزه میزبان مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت می باشد . فضای زیبا ، دل انگیز و روحانی محوطه و صحن و سرای امامزاده هر بیننده ای را مجذوب خود می نماید . بناء امامزاده بر اساس نوشته های روی سر در ورودی آن به سال   می باشد .

 

اعیاد مراسمات روستا :

۱-       عید نوروز

۲-       تیر ماه ۱۳ شو

۳-       ۲۶ ارکه ماه

۴-       شو پی گری

۵-       مراسم بند اوردن باران

 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. musaaskari گفت:

    نام فرستنده: fayaz karimi
    ایمیل فرستنده: fayaz_karimi27@yahoo.com
    عنوان: سایت روستاهای ایران – ارتباط: درمورد کمدره آمل
    پیغام: سلام.کمدره دراستان کرمانشاه و۱۵کیلومتری شهرستان پاوه واقع شده است و اهالی کمدره آمل ساکنین این روستا بوده اندکه به آن جا ( آمل ) منتقل شان کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *