روستاهای شهرستان اسفراین – خراسان شمالی

روستاهای شهرستان اسفراین – استان خراسان شمالی

روستاهای دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اسفراین:

  • روستاهای دهستان آذری عبارتند از:

باباچشمه

علی ابادالو

ابری تپه

قاسم خان

کلاته سنجر

حصاری گازرانی

قهرمان اباد/الیاس

گراتی

ایزی

دولت اباد

عباس اباد

قاسم اباد

ولی اباد

دنج

کبوترخانه

فرطان کهنه

سینان

کوشکی

جوشقان

فیروزاباد

کلاته میرزارحیم

اتیمز

کلاته ممیش

سنجینی

فرطان تازه

منجینی

مهدی اباد

قهرمان اباد

کلاته الو

فرطان (پرتان)

ملمانک

گم های اسحاق

  • روستاهای دهستان دامن کوه عبارتند از:

چهاربرج

استین

چشمه خالداباد(اسکندرآباد)

حبس اباد

دهک

توی

جعفراباد

زاری

سارمران

فیروزیه

کلاته خوش

کلاته ملاعزیز

  • روستاهای دهستان زرق آباد عبارتند از:

چهل دختران

علی اباد

کلاته رضا /کلاته بچه ها

کلاته بزرگ

کلاته شور

کلاته علیمردان

مهدی اباد

درازپی

رحیم اباد

چهل حصار

اجقان

حسین ابادکردها

خیراباد

مهراباد

نقی اباد

رزق اباد

عمارت

قلعه نوانقلابی / قلعه نورئیسی

نیش کش

ادکان

گورپان

  • روستاهای دهستان روئین عبارتند از:

خوشین

بزنج

حصاری

کلاته سادات

پلنگدره

کسرق

مراغه

ایرج

فریمان

حسن ابادچنارسوخته

سست

رویین

برج

امین اباد

محمودی

باغی

حصارکردها

عراقی

گرمه خوش

کلات

حصار سارمران

مراغه

  • روستاهای دهستان میلانلو عبارتند از:

انوشیروان

برستو/پرستو

پرکانلو

سارکانلو

قزاقی

کلاته پیاله

کلاته حبیب

بیدواز

حسن آباداردغان

شوربالا

قلعه سفید

اردغان

سرچشمه

درپرچین سفلی

سرخ قلعه / سرخ قلعه ترکها

سرخ قلعه کردها/کریم اباد سفلی

کریم ابادعلیا

حسن اباد

حسن آباد

شور

روستاهای دهستانهای بخش بام و صفی‌آباد:’

  • روستاهای دهستان بام عبارتند از:

بکراباد

دهنه اجاق

جهان

چهارمست/ چهارفصل

دستجرد

کاریزدر

اغش /اقج

بیش اباد

نوده بام

قارضی کرجی

کلاته بام

اق قلعه

قوچقر

اردین

بام

زالی

عیسی باغ

کوشکندر

تارخه

غوزه زن /گیوه جان

عنبراباد

فتح اباد

کاریز در

بکراباد

اغش /اقج

بیش اباد

نوده بام

نوده بام

اق قلعه

بام

زالی

کوشکندر

جهان

چهارمست/ چهارفصل

دستجرد

قارضی کرجی

کلاته بام

قوچقر

اردین

  • روستاهای دهستان صفی‌آباد عبارتند از:

باغشجرد

راوخ

اسفید

جوزقه

قارضی

قنبرباغی

گسک -گسک علیا/کسک

زنفت

عباس اباد

دهنه شیرین

گپز

مقصوداباد

اقازاده

الست سفلی

الست علیا

دول چاه

قره چاه

منگلی علیا

اسماعیل اباد منگلی علیا

کلاته اقازاده

منبع:

fa.wikipedia.org

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *