شهرستان – رشت – گیلان

سایتها و وبلاگهای روستای شهرستان
شهرستان رشت – استان گیلان
dehyarishahrestan.persianblog.ir/

معرفی کامل روستا و اعلام موقعیت جغرافیایی

      روستای شهرستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در ۴۹ درجه و ۴۱ دقیقه طول و ۳۷ درجه و ۸ دقیقه عرض جغرافیایی واقع گردیده است.

طبق تقسیمات کشوری روستای شهرستان یکی از روستاهای دهستان حاجی بکنده از بخش خشکبیجار شهرستان رشت می باشند. این روستا از سمت شمال به روستای امین آباد از جهت شرق به شهمیرسرا از سمت جنوب به روستای نوده و از جهت غرب به روستای گیلوا محله محدود می گردد.

فاصله این روستا نسبت به مرکز دهستان ( روستای حاجی بکنده ) ۵/۱کیلومتر ، نسبت به مرکز بخش ( شهر خشکبیجار ) ۷ کیلومتر و نسبت به مرکز شهرستان و استان ( شهر رشت ) ۱۷ کیلومتر است .

آمار های بدست امده از سرشماره عمومی نفوس مسکن که در سالهای ۴۵، ۵۵ ، ۶۵ و ۷۵ تعدا جمعیت روستای شهرستان به ترتیب ۱۱۸۱ ۱۱۹۲- ۱۳۱۱ و ۱۰۵۳ نفر بوده است و نرخ رشد جمعیت روستا هم در دهه های ۵۵ ۴۵ ، ۶۵-۵۵ و ۷۵-۶۵  به ترتیب برابر ۲/۵ ، ۷/۴ و ۱۷/۲ درصد بدست آمده است .مقایسه نرخ رشد جمعیت روستای شهرستان  17/2-  درصد می باشد .

طبق  آمار  نفوس  مسکن   سال   1390   جمعیت   روستا     950    نفر  و   300    خانوار   در   روستا   ساکن   می باشند   که ۴۹۰ نفر مرد و    460   نفر زن می باشند     و  75 %   مردم   باسواد  هستن د.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *