روستاهای شهرستان گیلانغرب – کرمانشاه

روستاهای شهرستان گیلانغرب – استان کرمانشاه

دهستان چله :

ایل شیرزادی – قمراعلی – کلاه داز سفلی – چشمه مورینه – تازه آباد بطی – وارگه سفلی – چشمه پهن رشید – زینل خان – کلاه دراز علیا-کلاه دراز وسطی-کلاه دراز سفلی – هوشیار چله – اکبر جعفر – تازه آباد صید علی – چشمه نظامی – سنگ چین صالح – چشمه پهن فریدون – کاسه کران – عبدالعزیز – سراب – سنگ کرمو شیرزادی – چشمه پهن علیشاه – بان میدان عبدالله – پشته سماوات – تازه آباد حیدربیگی – وارگه علیا – چشمه سنگی روتوند – چشمه کبود – چشمه گلینه – خیرویس – دربند خیزان – زاغه علی کرم – بشیر آباد بطی – طایفه شاعران – کولسوند – طایفه همت حسن پور – طایفه حضرت سلیمان – کلاه دراز وسطی – میرزا آباد – طایفه شیرزادی

حومه:

پشته مهدی قلی خان – پلکین – جابر سفلی – کله پای قاسم – گاومخل ایوانی – گورسفید – مرجان بابا مراد – مرجان قیطول – مرجان گمار – میرابه – میر صفی – دارتوت صیادی – مودراز حسین – به آباد صالح – بینه گرد – دندانه – کله جوب علیا – گاو میش چران عرب – گرازان سفلی – گرازان علیا – گراویان سفلی – کله جوب علیا دو – دار بلوط – علیخان آباد – آوزین فریدون – به آباد قباسیان – پشت تنگ کورک – تپه میر حسن – توران شهر – سر تیتان – سیاه گل – شیخ سرخ الدین سفلی – شیخ سرخ الدین علیا – علیرضا وندی – قاسم آباد – کله جوب اسفندیاری – کله جوب سفلی – دارتوت رحیم – محمدرضا کیانی – مناف آباد – رویبان بزرگ – رویبان کوچک – کله جوب کرمی – علی آباد – محمد کسانی نژاد

دهستان ویژنان:

باونمکر – پشته کبود علی میرزا – سرحال شیرزادی – قروتگ – قشقه – قیلان – درویش – گزین – مورت سبز – میر میراب علیا – میه مز – نیان – چم سورک وسطی – پنجعلی – داربید حسین علی – داربید علی اکبر – داربید نظر علی – سرپلک یوسفی – شاوگه – سیاه سیاه – آهنگران – سیروله – میان راه – میر میراب سفلی – چم سورک سفلی – چم سورک علیا – گل خیرک علیا – مورت هادی – فالوشن – گل خیرک سفلی

 

گواور:

بیگ رضایی – سید محمدی – باسکله چشمه سفید – باسکله در انبار – طایفه رجب – لته چقا صیادیان – میرمنگان علیا – طایفه قوچی – کلک – ژاومرگ علیا – چشمه غلامی – چشمه حاجگه جعفری – داربادام – صالحگه – قلعه رمن – کرکول کسان – تولگ – چشمه بطال – چشمه عیسی – شیخ جبرئیل – درگه – باسکله بورویم – باسکله وسط – چشمه جادر – گرماب محمدرضاوندی – میرمنگان سفلی – وارگه – هفت چشمه جهانشاه – چشمه سفید وسین – انجیر در میان – بره گینه – چال سیاه – چشمه خانی – زرور – پیکوله – میان رود – باقری – سید نازه – شیرزادی – طایفه خیدان – علیرضا وندی – ژاومرگ محمد مراد – ژاومرگ سفلی – احمد کشته داربادام – باسکله خان میرزا – بهرام بیگ – باپیر سفلی – چشمه سفید روتوند – سراب قنبر – کمره – چشمه حاجگه شیرزادی

دهستان دیره:

بطیار احمد – چمن گلین – شهرک جوب باغان – گلوزی – میان رود – نجار گلین – نساردیره – افشار آباد – امامقلی – انجاورود – تنگ لانه بان صفر نیازی – جویباغان سفلی – جویباغان علیا – دارابی – داروند۱ – داروند۲ – داروند۳ – سنگ در میان سفلی – سنگ در میان علیا – شاهمار – شنقال خالدی – شیشه راه – نسار دیره سفلی – گلوزی داود – علیجان – شلین – گلین اله مراد

دهستان حیدریه :

بهرام وند – کل کش – سوخور کرمی – سوخور مروتی – قلی قلی – قیطول – سوخور نامدار عبدی – سوخور شهباز شیری – سوخور کهزاد – کاظم خانی سفلی – کاظم خانی علیا – محمدی سفلی – محمدی علیا – بابا رستم – سوخور خوش اقبال – سوخور شهباز نجفی – سوخور علی محمد گل محمدی – سوخور نامدار میرزاپور – سوخور رشید – سوخور الهی – سوخور حاجی مراد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *