مالمیر – شازند – مرکزی

سایتها و وبلاگهای روستای مالمیر

شهرستان شازند – استان مرکزی

malmirman.blogfa.com/

malemir.blogfa.com

این آبادی در سرشماری سال ۱۳۸۵ از توابع دهستان مالمیر بخش سربند شهرستان شازند بوده است و جمعیت آن ۶۹۰ نفر گزارش شده است که از این تعداد ۴۶۷ نفر با سواد و ۱۸۶ نفر بیسواد هستند.

روستای مالمیر  در سال ۱۳۷۵ جزء دهستان مالمیر بخش هندودر شهرستان سربند (شازند) بوده است و در سرشماری سال ۱۳۷۵ دارای ۱۰۳۹ نفر جمعیت ،در سرشماری سال ۱۳۶۵ دارای ۱۲۷۵ نفر جمعیت ،در سرشماری سال ۱۳۵۵ دارای ۱۱۵۹ نفر جمعیت و در سرشماری سال ۱۳۴۵ دارای ۱۳۲۲ نفر جمعیت بوده است.

فرهنگ جغرافیایی  ایران از انتشارات دایره جغرافیایی ارتش درباره وضعیت این آبادی در سال ۱۳۲۸ شمسی آورده است:«دهی است جزء دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان اراک واقع در ۳۶ کیلومتری جنوب غربی آستانه.منابع آب روستا چند رشته قنات است.شغل مردم زراعت،قالی بافی و کارگری است.

اغلب مردان برای کارگری به تهران می روند،شغل اکثر آن ها کارگری در حمام هاست.

محصولات روستا غلات،بنشن،پنبه،میوه جات و قلمستان است.قالیچه های آن معروف و در کوه های آن کانی نسوز دیده شده است»

***************

 نوشتن تاریخچه یعنی گرد آوری و پردازش وتدوین و ثبت اطلاعات و اخبار و یا آنچه که در گذشته های دور برسر نسلهای قبل از ما و موجودات زنده آن دوران آمده وحوادثی که در مکانها و زمانهایی  که ما درآن حضور نداشته ایم رخ داده ونیجه گیری از آنها برای شناخت بیشترو تجزیه وتحلیل امور جاری براساس آن شناختها.

اما شما هم با من هم عقیده هستید که اینکار بدون داشتن کوچکترین مرجع مکتوب تاریخی و یامدرک و سند ی که بتوان آنرا پایه واساس تحقیق و تفحص قرارداد تا علامتی ‘نشانی ویا امارتی  رخ نماید‘ کاری بسیار دشوارو حتی غیر ممکن است مخصوصا اگر احساس تعلق ودینی هم به آن موضوع داشته باشی و این احساس شما را یک لحظه رها نکند.

بناچار باید خودرامحدود به یک سری علایم –نشانه –آثار وامارات ‘بناهای موجود یا مخروبه وحتی یک تکه سنگ یا چوب ویا نقل قول وروایات  قدما نمود و با مطالعه ‘بررسی ‘تجزیه و تحلیل  آنها به نتایج قابل قبولی رسید.اما باید امیدوار بود که این اولین قدم و فتح بابی باشد تا با بررسی بقایای ابنیه و سنگ نوشته ها و آثار مکتوب  بجا مانده از  قدما وگذشتگان وبه کمک محققان و کسانی که اثری یا نشانی در دست دارند حقایق بیشتری روشن شود.

 بااین حساب نمیتوان نام این نوشته را تاریخچه گذاشت بلکه نقبی به گذشته وبررسی ریشه ها انگیزه اصلی ما ست وعنوان " یادداشتی بر تاریخچه مالمیر" زیبنده  تراست.

اما روستای مالمیربعنوان قسمت ازاین سر زمین کهن قطعا دارای تاریخی نانوشته ومکتوم دردل خویش است  و این یک ادعا نیست بلکه آثار و شواهد بسیارروشنی وجوددارد که مارا به گفتن این حرف وا می دارد و مصمم میکند این راه رابه همت همدیگر ادامه دهیم و مسولیت خود را که همانا کشف ‘ جمع آوری وتدوین یک تاریخ معتبر و مستند است  برای نسل امروز و آینده بجا بگذاریم تا با شناخت بهتر به مالمیرو زادگاه آبا و اجدادی خود ببالند .

 مالمیر نامی برگرفته واحتمالاخلاصه شده وترکیبی از "مال امیر" یا " مال میر"  یا شاید هم" مال امیر المومنین" میباشد که نشان ازمالکیت این روستا  توسط شخصی بنام امیر یا میر( و یا اینکه عارفی ‘سیدی و یا شخصیتی روحانی دراین محل بوده  واز باب تبرک و تعظیم آن شخص این روستارابه او منتسب کرده اند ) ولی از نظر اینکه این نامگذاری ریشه عربی دارد ‘ باید بعد از آمدن اسلام به این خطه انجام شده باشد وقبل از آن فعلا بر ماپوشیده است و کسی نمیداند شاید روزی سنگ  مقبره ای یا نشانی از"میر" مالمیر پیداشود . دراینموردمتاسفانه هیچگونه سند یا مدرک معتبروقابل استنادی وجودنداردوتاآنجاییکه راقم این سطور جستجوو کنکاش کرده است ‘ غیراز نقل قولهای شفاهی و غیر قابل استناد چیزدیگری بدست نیامد.

                

متاسفانه حتی بزرگان ما نیز در این مقوله اطلاعات قابل ذکری ارایه نمیدادند .من باب مثال بنده وقتی از پدر مرحومم (حسین یزدانی که از با سوادها و مطلعین واهل مطالعه بود) راجع به موضوع سوال کردم ‘ آنمرحوم گفت این سوال را او نیز از  پدرش (تقی نورمحمد یا به گویش محلی تقی نیر مد  )وایشان نیز ازپدرانشان (نیر مد) واونیز از پدرش  یار محمد پرسیده اند و همگی یک جواب مشترک داشته اند و آن جواب این بوده : "  تا مایادمان می آید به همین صورت بوده است" .

 

کمترین چیزی که  میتوان ازبحث  فوق بدست آورداینست که بادرنظرگرفتن واقعیت طول عمر اجدادونیاکانمان که متوسط ۱۲۰ سال را داشته اند  ونیز۵۰ سال میانگین سالی که نسل قبلی و بعدی با هم زندگی میکرده اند ‘ میتوان به سابقه تاریخی  قطعی حدودا ۳۰۰ ساله (بیشتراز سابقه تاریخ کشف واستقلال ایالات متحده آمریکاوبسیاری از کشورهای جهان)در مورد مالمیرفعلی رسید.

اما ما سند محکمتر و روشنتری در دست داریم و آن وجود حمام روستا با معماری منحصر بفرد خود (که چندسال قبل بطورناجوانمردانه ای بدست افراد نا آگاه ویران گشت ) است که خودبه تنهای دال برسابقه ای بیش از ۵۰۰ سال قدمت تاریخی است زیراکه سبک معماری فوق العاده شگفت انگیزاسلامی آن و مصالحی که در ساخت آن بکار رفته بود موید رواج کامل این نوع سبک معماری در آن زمان بوده است یعنی سبک معماری اسلامی دوره صفویه و این یعنی کم وبیش ۷۰۰ سال ازتاریخ احداث حمام گذشته بود.

 

 از نظر موقعیت جغرافیایی ‘ مالمیر دربخش هندودر از شهرستان سربند  از توابع استان مرکزی قراردارد وفاصله آن ازمرکزشهرستان  45 کیلومتراست .

مختصات جغرافیایی آن :طول۰۷ دقیقه و۴۹ درجه وعرض ۴۵ دقیقه و ۳۳درجه   جغرافیایی میباشد که محصور است از غرب توسط کوه کارگاه و منقطه کله جو و روستای خلج- از شمال توسط منطقه سرنجه وگردنگاه-از شرق توسط خنادره و گل زرد -از جنوب توسط دره رودخانه و روستای بن گنبد.(نقشه ای که با دست کشیده مربوط به حدود ۶۰ سال پیش ضمیمه این یادداشت میباشد و فقط برای آشنایی نسل امروز تهیه شده  ).

ا زنظر آب و هوا گرچه در همسایگی استان معتدل لرستان ومنطقه نسبتا گرم  سیلاخور( یا بقول مالمیری ها سولاخور) قرار گرفته است ولی بخاطر ارتفاع زیاداز سطح دریا (۲۰۸۵ متر)‘ دارای آب و هوای نسبتا  خشک  با تابستانهای معتدل و زمستانهای سرد میباشد.

 

بهر حال مطالعه درموردقدمت وتاریخ مالمیر همچنان ادامه دارد وتاکنون نیز به نتایج بسیار ارزشمندی نیز رسیده ایم که انشا… بعدازبررسیهای کارشناسانه مجدد وطی کردن مراحل باستانشناسی ومیراث فرهنگی دردسترس هم ولایتی ها ی علاقمند قرارخواهدگرفت. فقط اشاره میکنم که بابررسی های انجام شده وکشف مدارک بسیار معتبروغیر قابل انکار ثابت شده است که قدمت روستای مالمیر(ویا شاید تحت نامی دیگر دراین نقطه اززمین )خیلی بیشتر از حدس و گمان ما میباشد و به دوره ای از تاریخ  بشری بازمیگردد که انسانهای آن عصرغارنشین بوده آثاروسنگ نوشته های بسیارمهمی ازنظر باستانشناسی ومردمشناسی و باارزش ازنظرتاریخی و زیبایی شناسی از خود به جا گذاشته اند  که نشان از ۶۰۰۰ سال تاریخ این روستا دارد.

 علاو براین ‘مطالعه وبررسی آثار زندگی و اسکلتهای کشف شده در تپه نووه در منطقه کارگاه که اخیرا درفهرست آثار باستانی حفاظت شده سازمان میراث فرهنگی نیز قرار گرفته است میتواند  بازکننده رموز و بازگوینده بسیاری از اسرار روستای مالمیرباشد.

این موضوع بایدهرچه سریعتر دردستور کار اداره میراث فرهنگی اراک قرار گیرد. 

 

وجود کارگاه روغن کشی از دانه های روغنی برای مصارف خوراکی –دامی و روشنایی-و صنعتی  در غرب مالمیر که به همین دلیل آنجا را منطقه کار گاه و کوه روبروی آن را کوه کارگاه مینامند دلیل بر رونق صنعتی و مرکزیت روستا طی قرون متمادی بوده وهم اکنون یکی از سنگهای عصارخانه یا کارگاه روغن کشی درکنار استخر(اسل نووه) موجود میباشد .

وجود سه دستگاه آسیاب آبی (بنامهای آسیاب پایین –آسیاب بالا و آسیاب اوس قربون  ) با آن فناوری ساده ودر عین حال کارآمد  برای تولیدآرد موید این نکته است که جمعیت روستا و تولید  گندم آنها(به گندمزارهای اطراف مالمیر در نقشه دقت نامیید) درسطح بالایی قرار داشته است (میدانیم که بعضی از روستاهای اطراف حتی یک آسیاب آبی هم نداشتند وبرای تهیه آردبه مالمیر می آمدند .)

وجود برج و باروهای مختلف در اطراف مالمیر قدیم و دروازههای بزرگ ورودی به روستا (مثل دروازه پایین – دروازه بالا – دروازه غرب و جنوب) نشان ازآبادانی  ‘و شکوفایی ورونق اقتصادی-دامپروری و وفورنعمت داشته که جهت امنیت وحفاظت ازافراد‘ املاک  و احشام آنها در مقابل راهزنان و غارتگران بر پا شده بودند و حتی امروزه آثاری از برجهای منطقه کارگاه(معروف به برج حلیمه)-برج دیده بانی بالای دروازه پایین ودر منطقه باغ نظر (برج شکرا…) ودیگربرجها ودیده بانها وجوددارد که با تاسف در حال ویرانی و اضمحلال هستند.

 تمام دروازه های روستا  قبل از تاریکی هوا بسته میشد وتمام  رفت و آمدها از نظر امنیتی تحت کنترل قرارمیگرفت.علاوه براینها شبکه ای از کانالهای حفر شده زیر زمینی(زاغه) که بطور استادانه ای کل روستا را در زیر زمین بهم متصل میکرد که هم  کاربرد امنیتی در مواقع خطر وحمله غارتگران داشته و هم درمواقع امنیت محل نگهداری احشام  و سوخت و هیزم مخصوصا در زمستان بوده است.

 اینها فقط بخشی از اقدامات امنیتی و تدارکاتی هوشمندانه ساکنین این روستا بوده است.

موقعیت صنعتی وتجاری:

به جرئت میتوان گفت که مالمیر مرکزیت صنعتی-تجاری  تام در کل منطقه داشته است.طرحها و گلبوته های  قالی و قالیچه های دست باف مالمیراز شهرت جهانی بر خوردار بوده وهست.(بنده خودم شاهد درخشندگی و زینت بخشی فرشهای مالمیری درهتلها و رستورانها و تالارهای معروف چندین کشور اروپایی بوده واز این بابت بخود بالیده ام).شاید بیاد داشته باشید که حدود ۴۰ سال پیش عده ای خارجی بعنوان توریست آمدند مالمیر و تنها کاری که کردند فیلم برداری و عکسبرداری از کارگاههای قالی بافی مالمیر بود(شاید برای تدریس در دانشگاههای آمریکا فیلمبرداری میکردند)  

در آنزمان که زیاد هم دورنیست شاهد بودیم که  درطی روز آمدو رفت فروشندگان وخریداران در کوچه مرکزی روستا که بیشتر مغازه ها  و دکانها در آنجا قرار داشت چه جنب و جوش و رونقی به راه می انداخت و چه قلقله ای درمرکزروستا بر پابود. همیشه تعداد زیادی  از روستاهای اطراف جهت داد وستد به اینمحل مراجعه ومایحتاج خود راتامیین میکردند. وجود دهها کارگاه فرش بافی ‘نجاری و آهنگری برای تولید ابزارآلات ووسایل کشاورزی و دامپروری اهالی و نیز روستاهای مجاور و همچنین صنایع دستی مانند جوال دوزی – جاجیم بافی –دوخت شراع و چله ‘ خورجین بافی -دوخت پالان وساخت زین وبرگ اسب-دوخت گیوه ‘ازدیگر صنایعی بوده که اکنون دیگرجودخارجی ندارند.

با توجه به سنگ قبر های موجودو نیز سنگهای تراشیده  مورداستفاده درکارگاه روغن کشی احتمالا صنعت سنگتراشی نیز رونق داشته است.

 

 

 

موقعیت فرهنگی واجتماعی :

 شواهد نشان میدهد که اولین مکتب خانه در منطقه در مالمیر تاسیس شده است کمااینکه اولین مدرسه به سبک امروز حدود ۷۰ سال پیش بنام دبستان سهم الملک بیات با ۶ کلاس درس درمالمیر تاسیس شدکه علاوه بر بچه های مالمیر از روستا های مجاور نیز جهت تحصیل به آنجا می آمدند ).دوره تحصیل دراین مکتب خانه ها با تدریس عم جز قرآن شروع ‘وبعدبا تعلیم کل قرآن در کنارآن شاهنامه وبوستان و گلستان و حسین کرد شبستر و غیره ادامه میافت و نهایت اشخصی با سواد وملا فارغ التحصیل میکرد. بیشترین درصد با سوادی مکتبی وحتی کلاسیک امروزی رابین ۵۰روستای اطراف داشته و دارد وشاید اولین روستا بوده که دفتر ثبت ازدواج و طلاق داشته  واز روستاهای اطراف نیز برای تحصیل ‘ ازدواج وطلاق ‘حل و فصل اختلافات به روحانیون مالمیر (مرحوم شیخ مرتضی راهنوزبیادداریم ) مراجعه میکردند.

بدلیل وجودتعداد نسبتازیاد باسوادهای روستا ‘دربیشتر خانه ها علاوه بر قرآن و کتب ادعیه ‘مقاتل و نسخه های تعزیه خوانی ‘ کتانهای داستانی دیگر مثل موش و گربه عبید زاکانی ‘کلیله و دمنه ‘ سلامان و ابسال ‘حسین کرد شبستری  ‘ بوستان و گلستان و صد البته شاهنامه  به صورت منثور یا منظوم وجودداشت که در شبهای سرد زمستان گرمی بخش محافلشان بوده اند.

زبان مالمیری  زبان مخصوص خودش است .مالمیر بین حدودا۵۰روستای شهرستان سربند (که اکثرا به ترکی تکلم میکنند )تنها روستایی ایست که اهالی آن زبان مخصوص خودراکه ترکیبی از فارسی دری متمایل به لهجه لری است تکلم میکنند.

اگر چه مالمیردر آن زمان بعنوان قطب مهاجر پذیر هم بوده و خانواده های زیادی از دهات دورو نزدیک  به این روستا مهاجرت کرده ساکن شده و به زبان خودشان تکلم میکنند.

 

موقعیت جغرافیایی ممتازو امکانات با لقوه  :

-نزدیکی به مرکز استان (اراک)و مرکزاستان لرستان (خرم آباد وشهر بروجرد)

-وجود معادن بکر سنگ آهن ومعادن سنگ چینی دررشته کوههای اطراف روستا و نیز معادن بالقوه دیگر

-گذر خطوط انتقال گازطبیعی‘ نفت خام ‘خط پر قدرت ۶۳ کیلووات نیرو ازمجاورت روستا(که با کمال تاسف تا کنون هیچکدام از اینها جز آلودگی محیط زیست روستا چیزی برای اهالی به ارمغان نیاورده اتد).

– قرار گرفتن در مسیر جاده ترانزیت شمال –جنوب کشور

 

-قرارگرفتن درمسیر طرح راه آهن غرب کشور که از شازند شروع ودر مرزمهران به راه آهن کشور عراق و سوریه ونهایتا  به دریای مدیترانه واروپا متصل خواهدشد .

 

– موقعیت بسیار عالی آب و هوای  دره رودخانه وباغ تخت برای برداشت میوه  وسردرختی

-منطقه کوهستانی وصخره ای تنگ و دوشق  که محل تلاقی دو رودخانه اطراف روستا بوده و بهترین محل برای احداث سد میباشد

– برخورداری از دشتهای وسیع و بکر برای احیای زمین وایجاد کشاورزی مدرن

– باغات میوه وانگور بسیارزیاد مجاور روستا که هرساله علاوه بر تامیین نیاز اهالی مقدارزیادی صادر وشایدبهمان میزان تلف میشود.

بطورخلاصه امکانات و پتانسیلهای ناشناخته زیادی در این روستا وجوددارد که با صرف هزینه مناسب و توجه کارشناسانه به آنها میتوان آنرا به یک قطب اقتصادی و حتی توریستی تبدیل کرد.

 

موقعیت مذهبی و سیاسی:

در شمالغربی مالمیربالای باغهای سرنجه ( یعنی سنجد بخاطروجودتعدادزیادی درخت سنجدکه بیشتر برای علامتگذاری مرزی باغات و زمینهای کشاورزی استفاده میشد تا مصارف خوراکی گرچه جزئی از آجیل شب چله هم بود)‘ یک رشته کوه بنام قره گینی وجوددارد که دارای سنگهای بزرگ آهنی ومقداری سنگ میکا یا طلق میباشد.

بین این سنگها سنگهای قره گینی یک مجموعه ای از سنگها طوری کنار و رویهم قرار گرفته اند که چندتا اطاقک سرپوشیده تشکیل شده و نیز چندتا حفره بر اثر رعدوبرق و فعل وانفعالات شیمیایی در نزدیکی آنها ایجاد  شده که هنگام بارندگی پراز آب میشوند.

این مجموعه موسوم به "حیدر دوکانی" است وعتقاد بر اینست  که او شخصی عارف و مبارز  بوده که بخاطرعدم اطاعت و درافتادن با حاکم وقت به این محل پناهنده شده وخداوند تمام وسایل موردنیاز او را در همین جا برایش فراهم کرده است حتی ظرف آب که از سنگ درست شده و تااواسط تابستان پر از آب است.

جالب است که این مکان درشهریور ۱۳۲۰ یکبار دیگر بخاطر اهداف سیاسی  چندین شبانه روزمورداستفاده ناراضیان از دستگاه قرار گرفت و این افراد با پناه گرفتن در حیدر دوکانی از تعقیب  ماموران نجات یافتند.

جالب است که اکثر با سواد های مالمیرافکار سیاسی داشته و حزب بازی ویارگیری در زمان انتخابات گرما بخش محافل و نشست هایشان مالمیربود.

بهر حال صحت و سقم این قصه یا ماجرا مهم نیست ‘آنچه که مهم است  رنگ و بوی سیاسی و مذهبی  است که در ورای این موضوع وجوددارد واز دل   اساطیر بیرون آمده تا نشانی باشد از باورهای دینی وظلم ستیزی مردم این خطه در آن دوره .

راقم این سطور خود چندین بار بتنهایی وارداین مجموعه شده و از پنجره اطاق حیدر دوکانی  همراه نسیم خنکی که بدرون میوزدصحرای پایین دست را به تماشا نشسته و حالتی خوش راتجربه کرده ام.

متاسفانه بخاطر گسستگی بین افراد و نسلها حال و گذشته ‘ما قادر نیستیم از بزرگان ‘علما‘عرفا‘نویسندگان‘ادبا و نامداران مالمیر کسی را شناسایی و معرفی کنیم و این خلا ای  درد آوربرای نسل ماست . فقط تعداد انگشت شماری از بزرگان گذشته مانند صابر علیشاه عارفی که صاحب کرامات بوده ونیز مرحوم سید حسین (که شخصا به ایشان ارادت دارم ) و درویش کربلایی نعمت الله نورایی و مرحوم  شیخ مرتضی سرادقی و مرحوم لطفعلی خان ‘ وفرزندانمرحومش  میرزا حسن و حیدر خان رستمی ومرحوم آقا سید جلیل موسوی و چند بزرگوار دیگرکه هرکدام بتنهایی مخزن اسرارو گنجینه ای از وقایع تلخ و شیرین تاریخی مالمیربودند  قابل ذکر هستند که قدر آنهاراهم ندانستیم وتابخود بیاییم ازدست رفتند.

 

اینجانب اطمینان دارم  که بسیاری از فرزندان مالمیراکنون بدرجات عالی علمی  نایل گشته وهماکنون در گوشه و کنار این آب و خاک بخدمت ویااشتغالات مورد علاقه خود مشغول هستند و یا افراد سالمندی هنور در قید حیات هستند که میتوان از آنها بعنوان تاریخ زنده کسب فیض کرد .

بنابر این استدعادارم این حقیررا از زیارت وجود خود و فیض علوم خود محروم  نفرمایند تا به کمک شما دین خود را ادا نماییم .

باتوجه به تاریخ تقریبی احداث حمام مالمیر ‘بنظر میرسد که مالمیریها از نخستین گروندگان به اسلام و شیعه در خطه عراق عجم بوده اند زیرا این روستا در مسیرعبورسپاهیان خلیفه به ایران و بعداز آن هم مسیرگذر امامان وامام  زادگان از عراق و عربستان بسوی طبرستان(مرکزحکومت علویان) ونهایتا  توس به تبع امام رضا(ع) بوده و اکنون مقبره امامزاده زین العابدین(از نوادگان امارضا (ع))در کنار روستای کوچکی  بنام گوشه درچند کیلومتری مالمیر قرار دارد.

در جنوب مالمیر مکانی بعداز زمینهای باغ نظروجوددارد (چه اسم قشنگی انسانرابه یادبیتی از غزل حافظ می اندازد آن جاکه میگوید :

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر            چمن آرای جهان بهتر از این غنچه نبست

 

این مکان مصلای مالمیراست .شما وقتی دراین مصلا روبه قبله می ایستید دشتی وسیع درجلوی خود میبینید که با شیبی ملایم از جلو پای شما شروع میشود و انتهای آن در غباری  ناپیدا روح شمارا تا کعبه میکشاند و اگر اذان بگویید ‘صدای شما تا انتهای دره سماخلی و باغ تخت میرسد .مخصوصا اگر وقت نیایش عصرگاهی باشد وآفتاب درحال افول مغرب باشد. من فکرمیکنم بدلیل همین جذبه روحانی محل بوده که اینجارابعنوان مصلا انتخاب کرده اند زیرا هنگام نماز ‘کل روستا پشت سرشما قرار میگیرد.

جالب استکه هر ساله مراسم بسیار جالب وشاد و دیدنی در روزهای  سیزدهم و چهاردهم فروردین ماه درمحل مصلابرگزار میشود که بسیار خاطره انگیزاست. 

برگزاری آیین ها و مراسم مذهبی مانند عزاداری های با شکوه دهه اول محرم مخصوصا درروزهای  تاسوعا وعاشورا  –تعزیه خوانی بمدت ده روز از اول محرم تا روز عاشورا –مراسم باشکوه شبهای قدردر مساجد ‘ برگزاری اعیاد قربان ونمازعید فطردر مصلای مالمیربه بهترین نحو انجام میشود که زبانزد همگان است و در این ایام مسجد نو-وسطی و مسجد پایین و تکیه های سید جعفرو مشهدی صادق  در حسینیه از مومنین وعزاداران خالی نبوده ونیست و طنین شهید حسین –مظلوم حسین و ابوالفضل خوانی ملا ولی ا.. هنوز گوش جان و ذهن  نهان همه مارانوازش میدهد.

 

باز هم با شما خواهم گفت

 

غلامرضا یزدانی – تهران ۱۴/۱۱/۱۳۸۵


مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. داودبشیری گفت:

    با تشکر و قدر دانی از سرور گرامی آقای غلامرضا یزدانی باعث خرسندی فراوان است این تعصب و مسئولیت پذیری موفقیت شما عزیز دراین راه آرزوی قلبی ماست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *