فتح آباد – کمیجان – مرکزی

سایتها و وبلاگهای روستای فتح آباد
شهرستان کمیجان – استان مرکزی
fathabad200012.blogfa.com/

فتح آباد دهی است جزوه دهستان بزچلو بخش کمیجان شهرستان اراک واقع در ۴کیلو متری مشرق کمیجان کوهستانی وسردسیر ۵۴۲تن سکنه .قنات .محصولات غلات .بنشن .پنبه. شغل زراعت .

خوانین فتح آباد

آقای مهندس محمودخان بهادری که فرزند هنرمند برجسته مرحوم عیسی خان بهادری و برادر دکتر اکبرخان بهادری میباشد و در حال حاضر ساکن آمریکا می باشد ، با دست خود اقدام به ترسیم شجره نامه زیبایی برای خاندان بهادری ها نموده است و ترسیم و تدوین آنرا در سال۱۳۶۹ بپایان رسانده است .

این شجره نامه که در بازه زمانی ۸۲۰ شمسی تا زمان ترسیم را در بر گرفته بزرگان و آباء و اجداد خوانین کمیجان و بزچلو را بنمایش در آورده است .

به موجب همین شجره نامه ، که من خلاصه ای از آنرا در صفحات بعد ارائه کرده ام ، مرتضی خان نامی در سال ۸۲۰ شمسی رئیس ایل برچلو یا بزچلو بوده است و پسری بنام آدوربادورخان داشته است که تا سال ۸۷۸ زندگی میکرده است .

این فرد یعنی آدوربادورخان همانکسی است که در جریان جنگ شاه اسماعیل با شیبک خان ازبک ، از خود شجاعت نشانداده و موجب هلاک شیبک خان ازبک گردید و در ازای خدمتی که به شاه اسماعیل نمود ، منطقه برچلو را بعنوان تیول خود گرفت .

معروفست که نام خانوادگی بهادری نیز از نام آدوربادورخان گرفته شده است و قبلاً از قول مرحوم عیسی خان هم نقل کردم که گفته بود : چون شاه اسماعیل ضمن اشاره به سر بریده خان ازبک ، به زبان ترکی گفته بود “ بو چوخ باهادور “ لذا این نام خانوادگی بهادری ها از آنجا گرفته شد .

 اگرچه این نام را در زمان صدور شناسنامه در سال ۱۳۰۶ خیلی از بیگ ها که با قلعه اربابی خوانین رفت و آمد و حشر و نشر داشتند ، برای خود انتخاب و خود و اعقاب خود را بدان نام مسمی کردند .

آدوربادور را پس از مرگ در باغی در خیابان اصلی کمیجان دفن کردند و عزیز الله خان را نیز درکنار قبر (برادرش یا جدش؟) آدوربادورخان دفن نمودند و زمینهای اطراف محل قبر آندو بعداً دراختیارمرحوم حاج اسد یزدی قرار گرفت که آندو قبردر داخل باغچه ای قرار گرفته بود و اکنون هم احتمال دارد که در باغچه پشت بانک ملی شعبه مرکزی کمیجان قرار داشته باشد .

بعد از آدور بادور خان ، عیسی خلیفه یا عیسی خان ( بدلیل ناخوانا بودن شجره نامه تردید از من است ) تا سال ۹۶۵ بر ایل ریاست کرده و پس از او نوربیک تا سال ۹۹۰ هجری شمسی ، ریاست ایل را بعهده داشته و سپس پسرش اظهری بیک تا سال ۱۰۴۰ شمسی علم ریاست ایل را بدوش کشیده و سپس به پسرش اوستا بیک سپرده که او نیز تا سال ۱۰۶۵ شمسی آنرا حفظ کرده و به پسرش حسینعلی خان سپرده است .

حسینعلیخان تا سال ۱۰۸۰ و سپس دوستان خان تا ۱۱۰۷ و علیقلیخان تا سال ۱۱۲۵ و کریم قلیخان تا ۱۱۷۰ شمسی و کلبعلیخان تا ۱۱۹۰ شمسی ریاست ایل بزرگ بزچلو را بعهده داشته است .

کلبعلیخان سه پسر داشت که بنامهای فتحعلیخان تا سال ۱۲۳۲ زیست (خوانین فتح آباد از اولاد و احفاد اویند )

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *