روستاهای شهرستان بهار – استان همدان

روستاهای شهرستان بهار – استان همدان

دیم کاران

سمینه رود

سفالگران

اکبراباد

چایان

تازه کند

پرلوک

حسین آبادبهار

جمشیداباد

خوشاب علیا

نورابادسیمینه

دیناراباد

حسن قشلاق

زاغه

چپق لو

میهمله علیا

رباط زعفرانی

گنج تپه

حسن ابدال

وهنان

گنبدان

حسین اباد

حصارقره باغی

دهنجرد

خوشاب سفلی

سیمین زاغه

ساری قمیش

گوگ تپه

گوشلان

میرزاحصاری

لک

حیدره دارامام

هارون اباد

جعفراباد

فسیجان

مهاجران

دربند

ابرومند

مهاجران

دولت اباد

اب باریک

دستجرد

قره اغاج

رسول ابادسفلی

لتگاه

میهمله سفلی

رسول ابادعلیا

شیخی جان

قیدلی بلاغ

اختاچی

کوشک اباد

صالح اباد

ابرومند

سلیمان اباد

مالک اشتر

چشمه کبود

اقبلاغ لتگاه

جهاداباد

روان

حسین ابادلتکا

همه کسی

گنده جین

رایگان سفلی

باباعلی

چوتاش

رایگان علیا

کریم اباد

ده نو

 

خلیل کرد

سنگ سفید

 

پهنه بر

 

 

قشلاق همه کسی

 

 

اق کهریز

 

 

ساربانلر

 

 

گموش بلاغ

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *