روستای زرنان / ازنا / لرستان

سایتها و وبلاگهای روستای زرنان
شهرستان ازنا – استان لرستان
korivand.blogfa.com/

zarnan.blogfa.com/

روستای زردنان یا زرنان یکی از روستاهای شهرستان ازنا میباشد که بخاطر پخت نان باشیر، نانی زردرنگ داشته و به آن زردنان میگفتند

اگرچه دهخدا پیرامون این روستای زرخیز مینویسد:

زرنان

زرنان . [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان سیلاخور است که در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع است و ۱۵۲۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶).

اماباید افزود که این روستا امروزه چنین جمعیتی نداردو زرنان نام دوروستای دیگر در استانهای تهران و زنجان نیز میباشد

مطالب مرتبط

۴ دیدگاه‌

 1. ناشناس گفت:

  ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﻭﺑﻼﮔﻬﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ
  ﺯﺭﻧﺎﻥ
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯﻧﺎ – ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ
  Zarnan.blogfa.com/
  ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺯﺭﺩﻧﺎﻥ ﯾﺎ ﺯﺭﻧﺎﻥ ﯾﮑﯽ
  ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯﻧﺎ
  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻥ
  ﺑﺎﺷﯿﺮ، ﻧﺎﻧﯽ ﺯﺭﺩﺭﻧﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ
  ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﺭﺩﻧﺎﻥ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ
  ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﯾﻦ
  ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺯﺭﺧﯿﺰ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
  ﺯﺭﻧﺎﻥ
  ﺯﺭﻧﺎﻥ . [ ﺯَ [ )ﺍِﺥ ( ﺩﻫﯽ ﺍﺯ
  ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺳﯿﻼﺧﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ
  ﺑﺨﺶ ﺍﻟﯿﮕﻮﺩﺭﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
  ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ۱۵۲۹ ﺗﻦ
  ﺳﮑﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ. )ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺝ۶).
  ﺍﻣﺎﺑﺎﯾﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ
  ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩﻭ
  ﺯﺭﻧﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ
  ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﻧﯿﺰ
  ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
  ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﻱ : ﺳﺎﻳﺘﻬﺎ

 2. ناشناس گفت:

  روستای زردنان یا زرنان یکی از روستاهای شهرستان ازنا میباشد که بخاطر پخت نان باشیر، نانی زردرنگ داشته و به آن زردنان میگفتنداگرچهدهخداپیرامون این روستای زرخیز مینویسد:زرنانزرنان. ]زَ [ )اِخ ( دهیاز دهستانسیلاخور استکهدر بخشالیگودرز شهرستانبروجرد واقع استو۱۵۲۹تنسکنهدارد. )از فرهنگجغرافیاییایرانج۶(.اماباید افزود که این روستا امروزه چنین جمعیتی نداردو زرنان نام دوروستای دیگر در استانهای تهران و زنجان نیز میباشد

 3. ناشناس گفت:

  روستای زرنان
  سایت و وبلاگ اختصاصی روستای زرنان به آدرس زیر بروید.
  http://www.zarnan.blogfa.com

 4. ناشناس گفت:

  روستای زرنان
  سایت و وبلاگ اختصاصی روستای زرنان به آدرس زیر بروید.
  http://www.zarnan.blogfa.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *