روستای استارم / بهشهر / مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای استارم
شهرستان بهشهر – استان مازندران
estaram.blogfa.com/

estaram-46.blogfa.com

بهشهر یکی از شهر های شرقی استان مازندران می باشد که از شرق به گلوگاه و از غرب به نکا و از شمال به خلیج میانکاله و از جنوب به مناطق کوهستانی معروف به هزار جریب متصل می باشد . شهرستان بهشهر دارای چندین بخش است که یکی از این بخش ها ، بخش یانه سر می باشد . مرکز این بخش روستای بیشه بِنه است . این بخش به دو دهستان تقسیم می شود :

الف – دهستان عَشرستاق . ب – دهستان شهدا .

دهستان عشرستاق : این دهستان با وسعت ۷/۲۴۳ کیلو مترمربع ( ۹/۳۱ درصد از وسعت بخش ) به مرکزیت روستای بیشه بنه در قسمت جنوب وجنوب غربی بخش یانه سر قرار دارد . فاصله ی مرکز دهستان تا شهر گلوگاه ۴۰ کیلو متر وتا شهر بهشهر ۶۳ کیلو متر می باشد . با آنکه این دهستان خیلی کمتر از نصف ( حدود ۳۲ درصد) مساحت بخش را به خود اختصاص داده است لیکن چون مرکز بخش دراین دهستان قرار دارد ، از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 دهستان شهدا : این دهستان با وسعت ۵/۵۱۹ کیلو متر (۱/۶۸ درصد از وسعت بخش ) به مرکزیت روستای سفید چاه در قسمت شرقی وشمال شرقی بخش یانه سر قرار دارد . فاصله ی مرکز دهستان ( روستای سفید چاه ) تا مرکز بخش ( روستای بیشه بنه ) ۱۲ کیلو متر وتا شهر گلوگاه ۳۸ کیلو متر وتا شهرستان بهشهر ۶۱ کیلو متر وتا شهر دامغان ۱۰۲ کیلو متر می باشد . روستای سفید چاه درمسیر راه ارتباطی گلوگاه – دامغان قرار دارد .   

روستای استارم ( Estaram  ) یکی از ۳۵ روستای بخش یانه سر می باشد .

مشخصات جغرافیایی روستای استارم :

نام روستا

نام لاتین

کد آبادی

ارتفاع

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

استارم

Estaram

۰۱۷۷۰۱

۱۴۲۰

۵۴ – 53

۳۴ – 36

 

بلند ترین وکوتاه ترین روستا های دهستان عشرستاق از نظر ارتفاع از سطح دریا :

سطح ارتفاع

نام روستا

نام لاتین

کد آبادی

ارتفاع

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

کوتاه ترین

پر کلا

Per-kola

۰۱۷۷۸۳

۱۰۵۰

۴۳ – 53

۳۳ – 36

بلند ترین

عیدین

Idin

۰۱۹۲۶۰

۱۸۰۰

۴۹ – 53

۳۰ – 36

 

وضعیت طبیعی ، نوع راه ، وضع سکونت و جمعیت روستای استارم :

نام روستا

کد آبادی

وضع طبیعی

نوع راه

دارای سکنه

محل نیازمندی ها

خانوار

جمعیت

استارم

۰۱۷۷۰۱

کوهستانی

شوسه

دایمی

بهشهر وگلوگاه

۳۶

۱۲۸

 

امکانات موجود آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در روستا ی استارم :

نام روستا

دبستان

راهنمایی پسرانه

راهنمایی دخترانه

راهنمایی مختلط

دبیرستان پسرانه

دبیرستان دخترانه

کتابخانه عمومی

مکان ورزشی

استارم

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 

امکانات موجود مذهبی در روستا ی استارم :

نام روستا

مسجد *

امام زاده

دیگر اماکن مذهبی مسلمانان

اماکن مذهبی دیگر ادیان

استارم

دارد 

ندارد

ندارد

ندارد

*درحدایده آل وبیش از نیاز مردم روستا .

 

امکانات موجود سیاسی واداری در روستا ی استارم :

نام روستا

شورای اسلامی

مرکز خدمات جهاد کشاورزی

شرکت تعاونی روستایی

استارم

دارد

ندارد

ندارد

 

امکانات موجود برق ، گاز وآب در روستا ی استارم :

نام روستا

برق

گاز لوله کشی

آب لوله کشی  *

سیستم تصفیه آب

استارم

دارد

ندارد

دارد

ندارد

*لوله کشی آب دارد لیکن خود آب را ندارد .

 

امکانات موجود بهداشتی ودرمانی در روستا ی استارم :

نام روستا

حمام عمومی

*

مرکز بهداشتی درمانی

دارو خانه

خانه بهداشت

مرکز تسهیلات زایمانی

پزشک

استارم

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

*حمام مشکل آب دارد وبه خاطر بافت فرسوده ی آن در حال تخریب است . البته به تازگی تصمیم گرفته شد که مشکل کم آبی روستا طی اجرای یک پروژه آبرسانی از ناحیه شغال دره که در شرق روستا واقع است ، برطرف شود اما این مهم چه وقت اجرایی می شود خدا داند !!!

 

امکانات موجود مخابراتی وارتباطاتی در روستا ی استارم :

نام روستا

صندوق پست

دفتر پست

دفتر مخابرات

دسترسی عمومی به

دسترسی به وسیله نقلیه عمومی *

دسترسی به روزنامه و مجله

تلفن

 اینترنت

استارم

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

*منظور وسیله ی نقلیه ای است که خود اهالی برای خویش فراهم کرده اند .

راه های رسیدن به استارم :

از استان مازندران :

اگر از شهرستان بهشهر راه بیفتی ، باید ۲۲ کیلومتر را بگذرانی تا به شهر گلوگاه برسی وبا افتادن در کمربندی هزار جریب به سوی جنوب حرکت کنی ، دیری نمی پاید که به جنگل های سرسبز وزیبا می رسی واز این جا می توانی جانی تازه کنی واز سروصدا وهیاهوی شهر دور شوی وبه دل جنگل بزنی وهمین راه را باید همچنان ادامه دهی تا به روستای سفید چاه برسی . البته این جاده آسفالته است نه آن آسفالتی که تو فکر می کنی! برد میان گلوگاه تا سفید چاه ۳۸ کیلو متر است .  بهتر است این راه را آرام وآهسته طی کنی تا از طبیعت بکر وزیبای منطقه لذت ببری . در این مسیر به جا هایی می رسی که چشمه های آب خنک وگوارایی دارند و می توانی از ماشین پیاده شوی واز آب آن چشمه ها نوش جان کنی ؛ همچون :  ریگ چشمه ، حسن چشمه و توسکا چشمه و … از آن پس ، جنگل به پایان می رسد وبه زمین های هموار می رسی که آن جا روستایی به نام نیالا است . وقتی به نیالا می رسی اگر نگاهت را به دوردست بیندازی برخی از روستاها را از بلندای روستای نیالا می توانی ببینی ، همچون : گرنام ، بیشه بنه ، کیاسر ، کفتر کار . به نیالا که برسی جاده سرازیری می شود تا به نخستین دره این مسیر برسی که رودخانه ای نیز ازآن می گذرد که به آن لِجی دره گویند . اندکی جلوتر به دره ای هموار میان دو رشته کوه می رسی که به آن روبار گویند  . این منطقه ، خشک وگرم است وخاکی سفید رنگ دارد ودرختانی کوتاه واندک و استپی زمین را پوشانده است . این مسیر تا روستای سفید چاه صاف وهموار است . در سمت راست تو زمین های شالیزاری قرار دارند ودر سمت چپت کوه ها وتپه های سفید رنگ خالی از سبزه ودرخت .  

همین که جاده هموار گشت واندکی پیش رفتی ، به دو راهی می رسی ؛ یک راه که به سمت راست می رود پس از طی سه کیلومتر دو شاخه می شود : شاخه ی راست به سوی روستاهایی همچون : کیاسر ، بیشه بنه ، گرنام و … می رود واین شاخه آسفالته می باشد وشاخه ی چپ به سوی روستاهایی همچون کفتر کار ، ونشید و استارم منتهی می شود و این جاده از دو راهی تا مسافت حدودا ده کیلومتر به تازکی آسفالت شده است لیکن باقی جاده خاکی است . راه دویم که راست به پیش می رود با طی طریق به سفید چاه می رسد . روستای کوچکی که مرکز دهستان شهدا است . اما اگر برای نخستین بار به این روستا رفته باشی ، با صحنه ای شگفت روبرو می شوی وآن صحنه ی شگفت قبرستان سفید چاه است که به وسعت یک شهر خودنمایی می کند . بیشتر مردم روستاهای منطقه و از جمله اهالی گلوگاه ، مردگان خویش را از گذشته های دور تاکنون این جا به خاک  می سپردند و می سپارند . همچنین مزار بسیاری از شهیدان روستاهای این منطقه نیز در سفید چاه قرار دارد . نقل است که قبر سه امام زاده نیز در این روستا قرار دارد و گنبدی با بنایی نو نیز برایشان ساخته اند .

دو کیلومتر که روستا را پشت سر بگذاری ، راه دوشاخه می گردد : شاخه ی نخست به سمت راست می رود که جاده از درون رودخانه می گذرد و در فصل بارندگی گذشتن از این رودخانه کار دشواری است وهنوز هم برای گذشتن از این رودخانه پلی زده نشده است !! این راه حدود دو کیلومتر جلوتر دو شعبه می شود : شعبه راست که به روستای فتکش و ونشید و استارم می رود وشعبه ی دویم از کناره زمین های شالیزاری می گذرد ودر پایان به استارم منتهی می شود که به آن جاده ی روبار گویند ، این راه البته پرخطر است به ویژه در فصل بارندگی ؛ چون پرتگاهی بلند دارد .  هر دو شعبه ی این راه خاکی است !!  

 شاخه ی دیگر این راه ، راست به پیش می رود ودر مسیر خود به تنگه شمشیر بُر ، وروستاهایی همچون : پیته نو ، کُلیا و سرخ گریه و … تا در نهایت به استان سمنان وشهر دامغان می رسد .  

از استان گلستان :

۱- از شهرستان بندر گز ، با طی مسیری جنگلی  و گذشتن از روستاهایی همچون : وتنا و آغوزدره به سفید چاه می رسی وازآن جا به استارم در می آیی .

۲- از شهر نوکنده ، با گذشتن از مسیری جنگلی وگذشتن از روستای وِزوار به سفید چاه می رسی وازآن جا به استارم در می آیی .  

از استان سمنان :

با طی کردن راهی دراز وپشت سر گذاشتن روستاهایی همچون : آستانه ، چشمه علی ، چهارده ، تویه ، سرخ گریه ، عبداللهی ، کینوا ، پیته نو ودر نهایت به سفید چاه می رسی واز آن جا به استارم در می آیی ؛ البته این راه کویری بوده لیکن آسفالته می باشد .   

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *