روستاهای شهرستانهای گرمسار و آرادان – سمنان

روستاهای شهرستانهای گرمسار و آرادان – استان سمنان

لجران

حومه

ایوانکی

ساروزن پایین

سنرد

احمداباد/گل تپه

کوشک خالصه بالا

ارجلان پایین

بهشت اباد

لجران

سعداباد

بهورد

نوده خالصه

سیدصادق خان

پنبه لق

همت اباد

قندرقه اربابی

جنت اباد

بنی ادمی

کردوان

حسین ابادکروس

فسکان

گهریه

سنگاب

قصربهرام

محمداباد

شورقاضی

مرزی اباد

محموداباداسدی

کرک

ملک اباد

محمودابادجعفری

کروس بالا

ابه نو

مندولک

چنداب /گنداب

حصارک

باقراباد

زوراباد

شاهبلاغ بالا(شاهبداغ )

پنج تن

مراداباد

فرور

تقی رستم

کهن اباد

کرند

شه سفید

ابسرک

کوشک خالصه پائین

نورالدین اباد

احمداباد

نوحصار

محمودابادخانها

اسماعیل طلائی

نوده اربابی

چهارقشلاق

قلعه اکبراباد

الله وردی اباد

کهک

امام زاده جعفر

بنکوه

جواداباد

باغستان

حاجی اباداتشگاه

رشمه

پاده

ناروهه

ریکان

پنجهزاری

سه برار

قاطول

جلیل اباد

کوشک اربابی

قشلاق نفر

چهارطاق پائین

غیاث اباد

محمودابادبهادری

چشمه ملک

محله باغ بالا

ملیجان پائین

حسین اباد

ویفرسبوس

ملیجان بالا

خلخالیه

محله باغ جدید

حسن ابادموقوفه

ده قاضی

یاتری

سلمان

رامه بالا

امامزاده ذوالفقار

قشلاق اقااسماعیل

رامه پائین

چهارطاقی

محمودابادموقوفه

رمضان قره

حسین ابادسهراب خانی

مگس تپه

شترچشمه

حسین ابادکردها

محمودابادکردها

عباس اباد

داوراباد

 

عبدالصمد

دولت اباد

 

قلعه خرابه /اسلام اباد

ده پیران

 

کهن اباد

هاشم اباد

 

قهرمانی

هفت چشمه

 

محمداباد

کبوتراباد

 

حاجی اباد

هشت اباد

 

هادی اباد

الوئک

 

سرابرود

تقی اباد

 

ارجنه

ده سلطان

 

اب برجینه

سوداغلان

 

طاق بستانک

کویراباد

 

امامزاده خلیل الله

یاتری پائین

 

چهارطاق بالا

یاتری بالا

 

کهنه ده

امیراباد

 

کهن تل

رستم اباد

 

لزوره

عدل اباد

 

مراداباد

 

 

قاسم اباد

 

 

ده سراب

 

 

ده نمک

 

 

فروان

 

 

قالیباف

 

 

کندقلیخان

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *