روستاهای شهرستانهای شاهرود و میامی – سمنان

روستاهای شهرستانهای شاهرود و میامی – استان سمنان

 

خوارتوران

کلاته های غربی

خرقان

احمداباد

حسین اباد

نصیراباد

اسبکشان

حسین ابادگورخان

اکبراباد

برم

خیج

ترنی

تلخاب

گورخان بالا

چشمه عیسی

رضااباد

همت اباد

دره کی گو

زمان اباد

سودخری

دهانه سلیمان

سوهلک

جیلان

دهنه کلاته

شیخ اباد

گورخان پائین

دهی

شیربها/شیروا

مزج

رضوان اباد

صالح اباد

بیارجمند

روان اباد

عشقوان

زماهه

سرخ دره

فرینوپائین

پهنادرازو

قاسم ابادحاج اسماعیل خان

پژگرد

تلخاب

شوراب

یکه ریگ

غزازان

مجیداباد

فتح اباد

خانخودی

میقان

ابوالحسنی

دستجرد

نمدمال

امین اباد

شیخ اباد

کشتو

تغمر

ماجراد

تجر

تجور

هوژده

گوش هاجر

توچال

دزیان

اریس چال

جعفراباد

گیور

چری

باغستان

یزدو

سرچمن

حجاج

حومه

سنگ سله

درازو

رویان

اسکه دری

رباطزنگ

دیزج

کمچال

زیور

بدشت

شهنستان

سلمرود

تقی اباد

خانه سردار

فریدر

تل

حلاجل

فرینوبالا

قربان بیک

خواجه عبدل

کاریز

مغان

سیاه کمر

گرماب بالا

یونس اباد

بندخرپا

گرماب پائین

فرح اباد

گوره چاله

کلاغ زیلی

وادی السلام

تیغ رعنا

مری

اردیان

تغرچال

ناهر

تپه دوقی

فرش چال

نور

جعفراباد

حسن اباد

نووه

حسین ابادساغری

چهارطاق پائین

ده ملا

خیراباد

میان اباد

خوریان

سعداباد

تقی اباد

دهملا

کلاه اباد

ابرسیج

راهنجان

طرود

پرو

صالح اباد

ابگاره

ابر

عباس اباد

ابوالحسنی

گنده پلی

علی اباد

استانه امروز

چهارطاق بالا

بیدک

اسلام اباد

حسین ابادزنده

فرومد

بن اب

کلامو

فرومد

پوسیده

تاش علیا

استربند

تنوره

ده خیر

اسکندراباد

توتو

علی اباد

امجدیه

تودهان

قاسم ابادخانلرخان

باشتاباز

جوزبان

گرمن

چهارتیب

حسین اباد

یوسف اباد

حسین اباد

دست مشک

امیریه

خرتیزون

زردابیه

دولت اباد

خرم اباد

سرتخت

زرگر

سلطان اباد

سنجوطباطبایی

شرف اباد

سیداباد

شاه علیا

علی کاهی

فیروزابادبالا

شش پائین

قاسم ابادمیرهاشم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *