آسیابسر – بهشهر – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای آسیابسر

شهرستان بهشهر – استان مازندران 

http://asiabsar.blogfa.com/

http://asiabsar-tourist.blogfa.com/

http://asiabsar-pic.blogfa.com/

http://asiabsar.com/

موقعیت عمومی روستای آسیابسر

آسیابسر در موقعیت ۵۳درجه و ۲۸ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۱ دقیقه عرض جغرافیایی در ۴ کیلومتری باختر شهرستان بهشهر و۱۷ کیلومتری خـــا ورشهرستان نکاقرار دارد که از طـــرف شمال وصل به جـــاده سراسری بهشهر و نکا و منتهی به زمین های کشاورزی و از ســوی جنوب وصل به سلسله جبال البـــرز و از طـــرف شرق وصل به روستای کوهستان و ازســوی  غرب وصل به  روستای  گرجی محله می باشد …

ویژگی های طبیعی

 الف: ناهمواری ها:

شکل نا هموار ی های روستا بگونه ای است کـه به روشنی می توان آن را به دو قسمت جلگه ای و کوهستانی تقسیم کرد . امتداد و جهت رشته کوه البرز به صورت دیواری در مسافتی تقریبی به طول ۷۰۰ متر ناحیه ی جنوبی روستا را با ناحیه ی شمالی آن که به صورت جلگه ای می باشد  تقسیم می کند بدین علت تقریبا در سراسر روستا ( ازجنوب به سمت شمال ) شیب زمین کاهش می یابد . شایان ذکر است در فاصله ی ۱۶۰۰ متر از جاده (بهشهر ـ نکا ) به سمت جنوب روستا ، زمین قسمت غربی روستا دارای شیب می باشد که منازل مسکونی روستائیان در بالای ارتفاعات منظره زیبایی را بوجود آورده است .

ب) کوه ها:

کوه های روستا متعلق به رشته کوه البرز است و بر اثر کوهزایی آلپی دوره سنوزوئیک ( ترشیاری ) تشکیل شده است و از دل کوههای این روسنا چندین چشمه  می جوشد که کوسان رود را پدید آورده است که این رود موجب جدایی دو روستای آسیابسر و کوهستان گردیده است . همچنین در پیدایش و گسترش قسمت شمالی ( جلگه ای ) روستا عواملی از قبیل میزان آب کوسان رود ، و سعت حوضه کوسان رود ، شیب بستر کوسان رود ، مقاومت سنگ  ها و در نهایت عمق دریای خزر موثر بوده است .

ج) پوشش گیاهی :

تنوع پوشش گیاهی ، بویژه در قسمت جنگل در سطح اراضی روستا کاملا مشهود می باشد . البته در گذشته فلمرو جنگل روستا ، وسیع تر از امروز بوده است ولی استفاده بی رویه و قطع در ختان توسط مردم جهت احداث بنا و سوخت ، در زمانی که منابع سوختی مانند نفت و…. براحتی در دسترس نبوده است و در زمانی  که روستا از نعمت گاز محروم بوده است و قطع درختان توسط شرکت ها مانند نکا چوب و …. از وسعت جنگل کاسته است و  حواشی شمالی جنگل بعضا توسط برخی از اهالی تصرف شده و به کشت انواع محصولات و ایجاد باغ ها اختصاص یافته است . وبا توجه به ارتفاع زمین ،در جنگل روستا ، در ختان پهن برگ و سوزنی برگ ازقبیل آزاد، ازگیل، افرا، انجیلی،اوجا ، مازو ، تمشک ، راش و توسکا فراوان دیده می شود .

د) ژئو مرفولوژی:

شرایط جغرافیایی روستای آسیابسر به تبعیت از عمل نیرو های داخلی و خارجی زمین ، پسروی دریا و فرسایش ، امکان تشکیل رسوبات تمام دوران های زمین شناسی را فراهم کرده است . قدیمی ترین سنگ های زمین روستا از نوع سنگ هاتی شیستی دوران پرکامبرین است و رسوبات دوران پالئوزوئیک که بیشتر از نوع آهکی هستند در ارتفاعات این روستا گسترش دارند همچنین رسوبات دوران مزوزوئیک که عمدتا از نوع آهکی لار ، ماسه سنگ و شیل شمشک تشکیل شده اند به صورت نوار پیوسته ای شرقی ـ غربی کسترش دارند . همچنین در این روستا رسوبات دوران سنوزوئیک (ترشیاری ) که بصورت رسوبات آهکی هستند و مر بوط به رسوبات دوره نئوژن دریای مازندران میباشد وجود دارد و وجود آبرفت های رودخانه ای رسوباتی را بوجود آورده است که به صورت نسبی موجب حاصلخیزی خاک ها گردیده است که اکثر این رسوبات متعلق به دوران کواترنر می باشد که به رسوبات کواترنری معروف می باشد .

 

ه) آب و هوا :

روستای آسیابسر آب و هوای معتدل خزری دارد و به سبب نزدیکی با دریای خزر ، دیوار کوهستانی البرز و کمی فاصله بین کوه و دریا ، دمایی معتدل و رطوبتی  دارد به طوری که میزان بارندگی آن همانند دیگر مناطق شهرستان قابل توجه می باشد و توزیع فصلی باران متناسب و دوره خشکی کوتاه است و به علت رطوبت نسبی بالا و پوشش ابری مداوم آسمان و کمی ارتفاع ، دمای هوا معتدل و دامنه ی گرمای آن محدود است و تابستان های گرم و  مرطوب ( شرجی) و زمستان هایی معتدل و مرطوب دارد و یخبندان به ندرت اتفاق می افتد .

 

و) بـــاد :

از وضعیت جغرافیایی این منطقه روشن است از آنجایی که این منطقه تحت تاثیر توده هوای سیبری می باشد باد های خوبی می وزد و جهت باد در روز اکثرا بصورت شمال غربی به سمت جنوب شرقی و در شب اکثرا به صورت جنوب به سمت شمال می باشد . که وزش باد در شب بویژه در فصل تابستان خنکای مطبوعی را برای آن دسته از ساکنینی که ساختمان آن ها دارای درب و پنجره جنوبی می باشد به ارمغان می آورد .

وجــه تسمیه

همانگونه که در قسمت کوه ها بیان شد روستای آسیابسر در جوار کوسان رود  قرار دارد که این رودخانه مرز مشترک دو روستای آسیابسر و کوهستان می باشد که قرار گرفتن در کنار چنین رودخانه ای و عوارض طبیعی مناسب زمین موجب گردید که این روستا مکان مناسبی برای تاسیس آسیاب های آبی گردد که اهالی معدود این منطقه از فرصت استفاده کرده با احداث ۱۸آسیاب آبی در مسیر رودخانه علاوه بر آسیاب گندم و شالی مصرفی خود ، به دلیل عــدم چنین آسیاب هایی در منطقه با آسیاب گندم و شالی روستاهای اطراف، از این طـــریق زندگی را سپری می نمودند لذا عزیمت افراد منطقه جهت آسیاب محصولات در این مکان ،با عنایت به لهجه ی طبری گذاشتن پسوند (سر ) به آخــر اسم ( آسیاب ) در واقع نشان اسم مکان بوده است که در ادبیات قدیم به ویژه در ادبیات مازندرانــی رایج و مرسوم بوده است بدین جهت محل مذکور آسیابسر ( محل آسیاب کردن ) نامیده شد .که هم اکنون نیز پس از گذشت ده ها سال آثار بجا مانده از آن آسیاب های آبی بصورت مخروبه در حواشی رودخانه و نهر ی که آسِـــرو (آسیاب رو) نامیده میشود به چشم می خورد. شایان ذکر است به قول بعضی از قدما تعداد آسیاب های آبی که قدمت آن ها قریب چهار قرن بوده است ۴۰ آسیاب بوده است که پس از گذشت زمان تعداد آن ها به ۱۷ آسیاب تقلیل یافته است .

سوابق تاریخـی

در خصوص سوابق تاریخی روستای آسیابسر که دقیقا به این مکان اشاره نماید ، چیزی در منابع تاریخی یافت نمی شود ولی آنچه را که «رابینو» نویسنده و مورخ و همچنین مورخ دیگری به نام ابـن اسفندیار در خصوص پیشینه ی روستای کوهستان ( روستای مجاور) اشاره می نماید ، تمام آن آثار تاریخی  و مقبره  سادات بابلکانی  به نام های میر کمال الدین و میر جمال الدین بابلکانی که در قرون هشتم و نهم هجری در طوسان (کوهستان فعلی )به قتل رسیده یا فوت نموده اند و آتشکده کیوس بن قباد برادر انوشیروان همگی در ملک آسیابسر قرار دارد که  این موارد نشانگر این است که قدمت تاریخی روستای آسیابسر از روستای کوهستان کمتر است ولی آنچه که از تحقیقات محلی و پرس و جو هایی که از افراد مسن و تکیه به قرائن و شواهد به عمل آمده  بیانگر این است کـه بافت قومی روستا از مهاجرانی تشکیل شده است که در سال ۱۰۲۳هجری قمری از ایلات گرجستان ( شوروی سابق) به این نواحی عزیمت نموده و همراه با بومی هایی از نژاد طپور ها در این نواحی زندگی می کردند که لازم به ذکـــر است این مهاجران از چهار طایفه بوده اند که سه طایفه ی آن در روستای گرجی محله در ۳ منطقه به نام های بروخیل در قسمت غربی روستای ، و محمد تسکی در وسط روستای  و میانده در قسمت شرقی روستا سکنی گزیده اند و یک طایفه ی آن جهت نزدیکـی به آب و فراهم نمودن امکانات معیشتی بهتر ( احداث آسیاب و بعضا کارگری در آسیاب ها در این مکان ( آسیابسر ) سکونت نموده اند کــه داشتن پسوند «گرجی » در پایان نام های خانوادگی اکثر ساکنین این روستا این ادعا را تایید می نماید.

 

ویژگی های انسانی

 جمعیت:

 جمعیت روستا تا سال ۱۳۵۰متشکل از ۱۹۵ خانوار به تعداد ۱۰۸۲ نفر بوده اند که برابر سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۶۵ تعداد خانوار به ۳۶۰ خانوار و آمار جمعیت به ۱۷۵۰ نفر رسید . همچنین برابر سر شماری سال ۱۳۷۵ تعداد خانوار به۳۹۶ رسید و آمار جمعیت نیز به ۱۷۷۸ رسید لذا جمعیت فعلی روستا           408خانوار بوده که تعداد ۱۹۲۱نفر را در بر می گیرد. همچنین فامیلی های موجود روستا عبارتند از :

نوروزی گرجی ـ معصومی گرجی به انضمام فامیلی های تغییر کرده این طایفه (معصومی نژاد ، امام قلی زاده و رنجبر) ـ حیدریان گرجی به انضمام فامیلی های تغییر کرده این طایفه (حیدری ، عامری ، حیدر صفت و حیدر دخت)  ـ   ـ مرادیان گرجی به انضمام فامیلی تغییر کرده این طایفه (مرادی گرجی ) خالقی گرجی ـ کرمی گرجی به انضمام فامیلی های تغییر کرده این طایفه ( کریمی گرجی ، کرم پور کوهستانی و مرادیان گرجی) ـ آهنگری گرجی به انضمام فامیلی های تغییر کرده این طایفه ( آهنگران گرجی و مسلمی گرجی ) ـ آزموده گرجی ـ الیاسی گرجی به انضمام فایلی تغییر کرده این طایفه ( الیاس پور گرجی) ـ عوضی گرجی به انضمام فامیلی های تغییر کرده این طایفه (عیوضی گرجی ،موحدی گرجی، میثمی و گرجی) ـ علی نیا گرجی به انضمام فامیلی تغییر کرده این طایفه (علی پناه) ـ الله وردی گرجی ـ هاشمی نسب گرجی ـ معلمیان گرجی ـ صیامیان گرجی ـ موسی پور گرجی ـ میلادی گرجی ـ محمد نژاد گرجی ـ  حسینیان گرجی ـ حسین نیا  ـ سادات نژاد گرجی ـ  آذری ـ نوایی ـ فغانی گرجی  ـ عالمی ـ افشار ـ اکبر زاده گرجی  ـ عقیلی کوهستانی ـ اصانلو کوهستانی ـ  محمودی کوهستانی ـ  حسینی کوهستانی ـ جدیدی کوهستانی ـ کوهستانی ـ نیری کوهستانی ـ منتظری ـ ولی پور ـ غلامی کوهستانی ـ سلیمان نژاد ـ سهرابی قره تپه ـ جمشیدی شهمیری به انضمام فامیلی تغییر کرده این طایفه ( جمشیدی گرجی) ـ  میثاقی ـ ابراهیمیان ـ اخوان رستمی ـ بدوی رستمی ـ حمیدی ـ رسولی ـ یوسفی ـ محمدی ـ تا سا ـ عمویی ـ کاردگرـ برمال ـ بقایی

شایان ذکر است برخی از خانواده ها به صورت سلیقه ای پسوند فامیلی ها را با مجوز اداره ثبت احوال حذف نموده اند. همچنین در ثبت فامیلی های ساکنین ، بعضی از فامیلی های تغییر کرده ی طایفه کرمی گرجی مانند (صدری) و طایفه ی عوضی گرجی مانند (سامــانی ) و از فامیلی ای به نام بربر با انضمام ( سعادت نیا) ،  ساداتی و خویی ، از آنجایی که این خانواده ها هم اکنون بصورت مستقل در این روستا سکونت ندارند صرف نظر شده است .

 

اماکن آموزشی و فرهنگی ورفاهی

۱ـ  دبستان شهید هاشمی نسب :

این مرکز آموزشی با نام مدرسه ابتدایی صفوی آسیابسر حدود سال ۱۳۴۰ در روستای آسیابسر دایر گردیده که چند سالی را به سبب عدم فضای آموزشی در منزل اهالی دایر بوده و پس از ساخت فضای آموزشی در قسمت جنوبی قبرستان روستای آسیابسر شروع به کار نموده است که تا قبل از انقلاب دانش آموزان روستا ی کوهستان نیز از آن استفاده می نمودند که به صورت مختلط ( پسر + دختر ) دایر بوده است که به علت فرسودگی ساختمان مدرسه در سال ۱۳۵۸درجای دیگر  احداث بنا گردیده و پس از شهادت اولین شهدای روستای آسیابسر در جنگ تحمیلی ( ابوالحسن هاشمی نسب ، محمد ابراهیم افشار ، مهدی الله وردی در سال ۱۳۶۱ ) که پس از بیرون آمدن از حالت مختلط پسرانه آن به نام شهید ابوالحسن هاشمی نسب تغییر نام داده و دخترانه آن با نام شهید محمد ابراهیم افشار  در همین مکان بصورت شیفت مخالف آغاز به کار نموده است .

۲ـ مدرسه  راهنمایی دخترانه بنیاد ۱۵ خرداد آسیابسر :

پس از فرسودگی دبستان صفوی آسیابسر در قسمت جنوبی قبرستان آسیابسر ، با همت اهالی و آموزش و پرورش شهرستان و با مساعدت بنیاد ۱۵ خرداد استان مازندران  در سال ۱۳۷۲مدرسه ای جدیدی احداث بنا گردیده که نام آن را مدرسه راهنمایی بنیاد ۱۵ خرداد روستای آسیابسر نهادند . که دختران مقطع راهنمایی روستای کوهستان نیزهمزمان  از آن استفاده می نمایند  .

۳ـ تکیه شهدای آسیابسر:

این تکیه در محل کنونی آن در فضایی بسیار کوچکتر  در قسمت شمال شرقی آن احداث گردیده بود که به سبب قدمت قریب ۱۰۰ ساله ی آن در سال ۱۳۶۰  با همت اهالی روستا با زیر بنایی به مساحت ۴۰۰ متر مربع احداث گردیده که مساحت کلی آن با احتساب  همکف و طبقه اول بیش ۱ز ۸۰۰ متر مربع می باشد که طبقه همکف علاوه بر این که  دارای انبار ظروف و امکانات آشپزی و شستشو ی ظرف می باشد جایگاه عزاداری و سوگواری خواهران نیز می باشد .

۴ـ  مسجد مهدیه روستای آسیابسر :

این مسجد که به قول اهالی دارای قدمت زیادی بوده است در سال ۱۳۵۲ تجدید بنا شده است که در قسمت جنوبی قبرستان روستای آسیابسر احداث گردیده است . شایان ذکر است مسجد مذکور در سال ۱۳۸۰ توسعه داده شد تا نمازگزاران بیشتری بتوانند از این مکان بویژه در ایام ماه مبارک رمضان استفاده نمایند.

۵ـ مسجد سجادیه روستای آسیابسر :

 این مسجد که با توجه به قرار داشتن در قسمت جنوبی روستا به نام مسجد بالا معروف بوده است بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشته است که به سبب قدمت زیاد و فضای کوچک آن در سال ۱۳۷۷ به اراده مرحوم حضرت آیت الله حاج سید آقا هاشمی نسب و همت اهالی روستا تجدید بنا گردیده که به شکل بسیار زیبایی احداث گردیده است . شایان ذکر است با توجه به تعبیه انبار ظروف و امکانات آشپزی و سرویس شستشوی ظرف در قسمت شمال شرقی حیاط مسجد بعضی از اهالی مراسم مذهبی و مجالس در گذشتگان خود را در این مکان بر گزار می نمایند.

۶ـ گرمابه ی عمومی روستای آسیابسر :

این گرمابه که قدمت ده ها ساله داشته است مالکین مختلفی داشته است که  در سال ۱۳۴۳  بصورت مجزا ( مردانه و زنانه )توسط دوتن از اهالی بنام های آقایان  حاجی ذبیح الله وحاجی نعمت الله جمشیدی  شهمیری تجدید بنا  گردیده بود که ابتدا بصورت خزانه بوده است که در اوایل انقلاب در جهت رعایت بهداشت ، خزانه ها را از بین برده و برای هریک ( مردانه و زنانه ) سه واحد دوش بنا نموده اند  که پس از انثلاب آقای حاجی  ذبیح الله   سه دانگ خود را وقف نموده و سه دانگ دیگر آن توسط هیات امنای تکیه از آقای حاجی نعمت الله  خریداری گردیه بود .شایان ذکر است آب مصرفی حمام از آب لوله کشی  محل ( آشامیدنی ) تامین می شود ودر آمد شش دانگ حمام فعلی با نظارت هبات امکنای تکیه شهدای آسیابسر هزینه می گردد . ضمنا در گذشته های دور قریب یک صد سال پیش  مردم برای استحمام از گرمابه ای عمومی که آثار آن از بین رفته است واقع در قسمت غربی مسجد مهدیه آسیابسر که چهار دانگ آن را پدر مرحوم حضرت آیت الله هاشمی نسب از فردی بنام احمد آقا خریداری نموده بود و دو دانگ دیگر آن که مدعیان مالکیت متعددی داشت  استفاده می کردند توضیح بیشتر اینکه حضرت آیت الله هاشمی نسب با استعلام و کسب اجازه از مرجع تقلید حضرت آیت الله گلپایگانی مقدار چهار دانگ خود را از کل جدا نموده بود و دو دانگ دیگر آن را رها نموده بود که هم اکنون نیز بصورت مخروبه ای بلا استفاده به چشم می خورد . لازم به ذکر است چهار دانگ حضرت آیت الله هاشمی نسب را فرزندش بنام سید حسین هاشمی نسب احداث بنای مسکونی نموده که ایشان نیز آن را به فردی به نام محمدرضا ( هوشنگ) معصومی فروخته اند و فعلا سکونت دارند وهمچنین در آستانه پیروزی انقلاب و قبل از آن  کاهی اوقات مردم برای استحمام  از گر مابه های خصوصی  خانگی دیگران که ظرفیتی حدود ۱۰ نفر داشت   استفاده می کردند .

۷ـ خانه بهداشت روستای آسیابسر :

 این واحد بهداشتی در سال ۱۳۵۵ افتتاح گردیده است که تا چند سالی پس از انقلاب با حضور پزشک دائمی به  اهالی روستا و حتی روستا های مجاور خدمات دهی می نمود ولی پس از آن بر اساس تصمیمات مسئولین مرکز بهداشت و شبکه بهداشت و درمان ،حضور پزشک در این واحد به یک روز در هفته محدود گردیده که  متاسفانه از حالت مرکز در مانی خارج شده و خدمات دهی آن نیز به تزریقات و پانسمان و کلینیک مادر و کودک و در اختیار قراردادن امکانات جهت کاهش جمعیت محدود گردیده است . و تلاش زیادی برای برگرداندن موقعیت سابق به عمل آمده که متاسفانه نتیجه ای در بر نداشته است .

۸ـ صندوق قرض الحسنه علوی روستای آسیابسر:

این صندوق در سال ۱۳۶۳ افتتاح گردیده است که با دادن وام های بیماری ، ازدوج ، بدهکاری ، و خرید اقساطی و دادن وام های اقساطی برای رفاه عمومی مانند آسفالت ، ساخت تکیه و مساجد و غیره و همچنین کمک بلاعوض به امورات فرهنگی و عام المنفعه خدمات ارزندهای را به  مراجعین( اهالی آسیابسر و کوهستان ) بویژه به اهالی آسیابسر ارزانی داشته است .

 

امکانات روستا

۱ـ  آب :  

آب روستا از دو چشمه بنام های شمشیر بُر و میان چشمه  تامین می گردد که لوله کشی اولیه آن در سال ۱۳۴۹   انجام گردیده بود و منبع ذخیره آن ۶۰۰۰۰لیتریبوده است  که به سبب ازدیاد جمعیت و توسعه ی روستا ، مردم سخت با مشکل کمبود آب شرب مواجه بوده اند که در این راستا در سال ۱۳۷۲ لوله کشی آب تر میم شده و توسعه داده شد و نبعی با ظرفیت ۲۰۰۰۰۰لیتر احداث گردید هم اکنون منبع مذکور به سیستم تصفیه خانه مجهز می باشد که با همت مسئولین ، در ایام بارندگی که آب چشمه گل آلود می باشد آب شرب مصرفی مردم صاف یا حد اقل آلودگی کمتری دارد .

۲ـ برق:

برق روستا تا قبل از سال ۱۳۵۵ از موتور برق ۳۰ کیلو واتی که خصوصی ( متعلق به مرحوم حاجی آقا صیامیان گرجی مشهور به حاجی صیامی )بوده است تامین می گردید که اهالی از ساعت ۵ غروب تا ساعت ۱۱ شب از این امکان بر خوردار بوده اند . ولی از سال ۱۳۵۵ برق روستا  به شبکه سراسری پیوست .

۳ـ گاز :

گازرسانی به روستای آسیابسر از سال ۱۳۷۳ آغاز گردیده که در  سال ۱۳۷۴ بهره برداری شده است و هم اکنون همه ی اهالی از این نعمت بزرگ برخوردار می باشند .

۴ـ تلفن :

تلفن روستا بصورت یک شماره ی واحد بوده که در یکی از مغازه های موقوفی روستا دایر بوده که اهالی با مراجعه به آن مکان  ازاین امکان ارتباطی استفاده می نمودند ولی از سال ۱۳۷۸ با ساخت ساختمان مخابرات در روستای کوهستان و سیم کشی هوایی معابر ، اهالی توانستند با خرید امتیاز تلفن از امکانات  شبکه مخابراتی کشور استفاده نمایند . ضمنا از اواخر سال ۱۳۸۰ امکانات تماس بین الملل مهیا گردید.

 

بررسی چگونگی مالکیت روستا

نوع مالکیت اهالی معمولا در این روستا به دو صورت خصوصی و عمومی می باشد مالکیت خصوصی شامل اراضی ، باغات، مکان های مسکونی و تجاری و مالکیت عمومی از جمله مساجد ، حسینیه ، چشمه ، پایگاه مقاومت، خانه بهداشت ، مدارس ، شرکت نفت و حمام هستند که نوع مالکیت خصوصی معمولا بصورت دستارمی و گاهی هم ثبتی می باشد

کیفیت بناهای روستا :

با توجه به اینکه روستا در حاشیه ی جنگل بنا شده بود در قدیم از مصالح ساختمانی همچون خشت خام ، چینه ، چوب و ساقه ی بعضی از گیاهان که بصورت خودکفا تهیه می شد بناهای مسکونی خود را می ساختند که بر خلاف امروز بناهایی با مصالحی همچون گچ و سیمان ، آهن، آجر ، بلوک . کاشی ، سرامیک و سنگ ساخته می شود کیفیت مناسبی از نظر استحکام نداشت .

شبکه ی ارتباطی :

راه اصلی درجه یک : این راه از ابتدای ورودی روستا تا مسافت ۸۰۰ متری در مکانی بنام سه راه گرجی محله با عرض ۲۵ متر و  20 مترپیشنهاد شده است .      راه اصلی درجه ی دو: این راه از سه راهی گرجی محله تا گورستان روستا به طول ۴۰۰ متر و با عرض ۱۲ متر پیشنهاد شده است .

فرعی درجه ی یک: این راه از ابتدای گورستان روستا تا تکیه ی شهدا که عموماً بصورت یک رینگ امتداد دارد .

فرعی درجه ی دو : از تکیه ی شهدا تا انتهای روستا در امتداد همان راه فرعی که کوچه های فرعی نیز عمود بر این راه می باشند.

آ ب آشامیدنی:

آب آشامیدنی مردم روستا از آب چشمه می باشد که منبع های ذخیره با گنجایش ۲۰۰۰۰۰ لیتر برای این امر احداث و با لوله کشی آب دو چشمه را در آن هدایت کرده و از سال ۱۳۷۲ با ترمیم لوله کشی روستا ، آب آشامیدنی مردم تامین شده است .

برق:

برق روستا در سال ۱۳۵۵ به شبکه سراسری پیوسته که از طریق یک ترانس ۱۰۰ کیلو واتی و دو ترانس ۵۰ کیلو واتی روستا را تغذیه می کند .

فاضـــلاب :

با توجه به اینکه رودخانه در کنار روستا واقع شده و شیب روستا نیز بگونه ای است ، اکثر خانوارها فاضلاب ها را با لوله کشی به طرف رودخانه هدایت کرده اند.

آب های سطحی:

آب های سطحی که اکثراً از ریزش نزولات جوی می باشد به نوعی به طرف خیابان و از آنجا به طرف رودخانه هدایت می شود.

مصالح ساختمانی :

مصالح ساختمانی در قدیم چوب ، خشت و سنگ که اغلب مصالح محلی بوده ولی امروز مصالحی چون تیر آهن. آجر، کاشی ، گچ، و…. در ساختن بنا ها بکار می رود.

معماری و ترکیب فضاهای مسکونی

معماری قدیم در روستا معمولا بناهای مسکونی بصورت خطی یعنی چند اتاق در کنار یکدیگر که دارای یک تراس طولی و در کنار حیاط مکان هایی برای نگهداری دام و ماکیان ساخته می شد . اما امروز ساختمان ها دارای سرویس کامل بصورت مکعب های مربع از جمله اتاق های پذیرایی، خواب ، سرویس بهداشتی ، آشپزخانه و …. می باشند.

خدمات معین :

روستا به علت نداشتن ایستگاه مسافر بری و فضای سبز از میدان دور گورستان برای پارکینگ ماشین ها و توقف مسافـرین استفاده می کنند پیشنهاد می شود زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع برای احداث ایستگاه مسافر بری و ۲۰۰۰ متر مربع برای فضای سبز اختصاص داده شود.

پارک بازی :

علاوه بر گورستان روستا که دارای فضای سبز نامناسب می باشد هیچ پارک یا فضای سبز خاص برای بازی کودکان و استراحت خانواده ها وجود ندارد پیشنهاد زمینی به مساحت ۲۸۰۰ متر مربع برای این امر داده می شود .

نقشه ی معابر :

معابر روستا از ابتدای ورودی با عرض ۲۵ متری تا سه راه گرجی محله و از آنجا تا گورستان با عرض ۱۲ متر در نظر گرفته شد معابر کوچه ها با طول کمتر از ۵۰ متر به عرض ۶ متر و با طول بالای ۵۰ متر به عرض ۸ متر طراحی شده است.

منابع و ماخذ:

۱ـ جغرافیای مازندران

۲ـ جغرافیای سیمای هزار جریب

۳ـ طرح هادی مناطق محروم روستا های آسیابسر و کوهستان

۴ـ شورای اسلامی روستای آسیابسر

۵ـ تحقیق روستای آسیابسر اثر علی سهرابی

۶ـ خانه بهداشت روستای آسیابسر

به قلم :جناب آقای علی سهرابی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *