سرتخت – صحنه – کرمانشاه

سایتها و وبلاگهای روستای سرتخت
شهرستان صحنه – استان کرمانشاه
sartakhtdinavar.blogfa.com/

۱-    شناسایی روستا

۱-۱   موقعییت نسبی ;  VELATIVE  LOCATION

روستای سرتخت یکی از روستا ه های  دهستان حر ازبخش دینورشهرستان صحنه در استان کرمانشاه است .فاصله آن تا مرکز بخش (میانراهان) ۳۸ کیلومتر وتا مرکز شهرستان (صحنه) حدود ۶۰ کیلومتر است  که تماما" آسفالت می باشد.

۱-۲    موقعیت طبیعی وجغرافیایی ;   PHYSICAL-GEOGRAPHY LOCATION

روستای سرتخت از نظر طبیعی کوهستانی است وبافت فیزیکی متمرکز دارد . این روستا در طول شرقی ۴۷ درجه و۱۰ دقیقه وعرض شمالی ۳۴ درجه و۴۷ دقیقه قرار گرفته است . وارتفاع آن از سطح دریا ۲۰۳۰متر است . از شمال به کوه حوله واز جنوب در فاصله ۲ کیلومتری وپس از زمینهای کشاورزی وباغات به کوه شیخ میرزا واز غرب به کوه باباگرگر محدود است .روستا ی سه قولان در شمال روستا ی قلعه لان در غرب وروستا ی سنگ سفید در شرق آن واقع شده اند.

۲-   تاریخچه روستا ;   EMERGENCE

در زمینه پیدایش وشکل گیری روستای سرتخت منبع مکتوبی در دست نیست . اما بر اساس گفته بزرگان روستا زمان شکل گیری آن به دوره صفویه یعنی ۳۰۰ سال پیش بر میگردد که با کوچ عده ای از مردم شهر زور عراق کنونی به این منطقه و ساکن شدن چند خانوار از آنان به همراه کسانی از ایل کلیایی به روستای سربرزه آمده ودر سپس در سرتخت ساکن شدند روستای سرتخت در موقعییت کنونی شکل میگیرد.

۳-   وجه تسمیه

در مورد نام روستا منبع مکتوبی وجود ندارد اما به  نظر میرسد به دلیل وجود زمینی هموار در ارتفاعات غرب اطراف روستا این مکان سرتخت نام میگیرد

۵- ویژگیهای فرهنگی

اهالی روستابه زبان کردی با لهجه کلیایی صحبت می کنند ومذهب شیعه دوازده امامی دارند.

مراسمات عزاداری عاشورا وتاسوعا وایام محرم در این روستا باحضور کلیه اهالی برگزار می گردد.

 مراسمات مجالس (عزاوشادی ) باحضور چشمگیر وکمک اهالی روستا انجام می گردد واز تمامی دوستان وآشنایان دور ونزدیک دعوت بعمل می آید.

درزمان گذشته حدود بیست سال پیش که هنوز روستا برق رسانی نشده بود فرهنگ کاملا" متفاوتی داشته بازیهای کودکان و نوجوانان بیشتر بازی های محلی ولی اکنون فوتبال جای تمامی آنها را گرفته است.

مردم روستا در زمان گذشته بعد از کار روزمره شبها دور هم جمع شده ودید وبازدیدهای شبانه با قصه ها وپندها وخاطرات ومثل های قدیمی از  بزرگان شب را سپری میکردند صمیمیت بیشتری بین افراد دیده میشد اما اکنون بیشتر سریالهای تلویزیون جای خود را به شب نشینیهای گذشته داده است

۶ – ویژگیهای اقتصادی

الگوی غالب فعالیت اقتصادی روستا کشاورزی است که در سه بخش زراعت ودامداری ودامپروری و باغداری انجام میشود

۶ – 1   زراعت

 بر اساس آمار جهاد کشاورزی  شهرستان صحنه در مجموع ۲۴۲ هکتار زمین زراعی در روستا وجود دارد که ۱۶۷ هکتار آن دیم و۷۵ هکتار آبی است که از ۱۶۷ هکتار زمین دیم نیز ۱۰۰ هکتار گندم وجو وبقیه سایر اقلام است; از ۷۵ هککتار زمین ابی نیز ۶۰ هکتار گندم وجو ونخود وبقیه سایر اقلام است . بنابراین وجه غالب زراعت روستا گندم دیم است .

۶ – 2  دامداری ودامپروری

دامداری ودامپروری در روستا رایج است  وروستا حدود ۱۱۸۵ راس گوسفند وبز و۷۵ راس گاو وگوساله و ۲۰۰ قطعه مرغ وخروس وجود دارد در نتیجه وجه غالب دامداری روستا پرورش گوسفند وبز است.

۶ -۳  باغداری

در کل روستا ۲۷۳ هکتار باغ وجود دارد که ۲۶۵ هکتار آبی و۸ هکتار دیم است .

۸۵درصد باغها را انگور وسیب و۱۵ درصد بقیه را گردو وهلو وغیره تشکیل میدهد . بنابراین محصولات باغی عمده آن سیب وانگور است.

۶ -۴  وضغیت کلی اشتغال

بر اساس تحقیقات میدانی وگفته اهالی در کل روستا حدود ۱۵ خانوار خوش نشین بوده وبه فعالیتهای غیر کشاورزی مانند کارگری مشغولند۱۵ خانوار باغدار و۸۵خانوار بطور مشترک به دامداری ودامپروری وباغداری وزراعت مشغولند

۷کیفیت ابنیه

کیفیت ابنیه روستا در جدول زیر ارائه شده داست

جدول کیفیت ابنیه روستا (منبع:برداشت میدانی )

 

نوساز

مرمتی

تخریبی

مجموع

مساحت

۱۳۷۵

۲۳۳۹۵

۱۳۱۵

۲۶۰۸۵

درصد

۲۷/۵

۶۸/۸۹

۰۵/۵

۱۰۰

همانگونه که دیده میشود الگوی غالب ابنیه روستا مرمتی است

 ۸ -ویژگیهای جمعیتی

 8-1روندجمعیتی

جدول جمعیت وخانوار وبعدخانوار ونرخ رشد مطلق روستای سرتخت در طول دوره ۴۵-۸۳ (منبع : فرهنگ آبادیها وخانه بهداشت سرتخت)

 

سال

۱۳۴۵

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱

جمعیت

۶۶۷

۶۲۳

۵۱۲

۵۲۹

۵۵۰

۲

خانوار

۱۲۱

۱۰۷

۸۲

۹۸

۱۱۵

۳

بعد خانوار

۵/۵

۸/۵

۲۴/۶

۴۶/۵

۷۸/۴

۴

نرخ رشد

۶۸/.-%

۹۴/۱-%

۳۳/.%

۳۹/۰%

 

   ۹ -میزان سواد

میزان سواد جمعیت ۶سال وبالاتر سرتخت به تفکیک مردوزن در جدول زیر آمده است (منبع : خانه بهداشت سرتخت )

مقطع تحصیلی

مردان باسواد

زنان باسواد

کل باسوادان

درصداز کل باسوادان

درصد زنان باسواد

کارشناسی

۲

۲

۵%

۰

کاردانی

۲

۲

۵/%

۰

دیپلم

۷

۱

۸

۳/۲

۵/۱۲

راهنمایی

۳۴

۸

۴۲

۱۲

۱۹

ابتدایی

۲۳۰

۶۵

۲۹۵

۷/۸۴

۲۲

جمع کل

۲۷۵

۷۴

۳۴۹

۲/۲۱

 

حدود۸۵% کل باسوادان در حد ابتدایی و۱۲% در حد راهنمایی سواد دارند که بیانگر سطح پایین سواد در کل  روستاست و باسوادان زن نیز با کمی بیش از ۲۱% با سوادان  کل روستا نشان دهنده فاصله زیاد میان زنان ومردان باسواد است .

 درصد باسوادی کل روستا با توجه به جمعیت ۵۰۰ نفری بالای شش سال آن ۸/۶۹ % است که در مقایسه با شهرستان (۵۶/۷۶%) پایین تر است

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *