روستاهای شهرستان قوچان – خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان قوچان – خراسان رضوی۱

دولتخانه

اربند

جوزان

شیخکانلو

قاچکانلو

قاطرچی

صفکانلو

امامقلی

اینچه سابلاغ

رهورد

کوه متین

بردر

شاهرگ

یادگار

ابجهان

اسلام اباد / امام وردیخان

اینچه کیکانلو

قریه شرف

دربادام

شمخال

دولت خانه

شیرزن

قره چه

حمزه کانلو

قرجقه

اسیبلاغ

اینچه شهباز

پاکتل

چوینلی

دوغائی

اطارچی / آتارچی

بیگ نظر

تقی اباد

سراسیاب

سفیدجان

شالباف

میراباد

ابکوه

پس حصار

ترقز

توپدرخت

چهل بازه

حسین اباد

سمنگان

سوریان

شفیع

گرمجان

گلابه

کورچشمه

یان چشمه

نوبهار / چشمه نوبهار

الماجق

دوغائی

مقصوداباد

خیراباد

مومن اباد

سهل اباد

بش اغاج

گلمیم

یساقی

بنیابید

زمان پوط

شغل اباد

یکه لنگه

برسلان

رضاابادشرقی

شورچه

چنبرغربال

عراقی

قره چای

گورخر

خیرابادشرقی

دوست اباد

یزدان ابادشرقی

ابراهیم اباداب دیوانه

الاتمان

اندرزی

بهارکشت /برکیش

چهارباغ

چهارسوق

حصار

گلشن اباد

لالو

توکل باغ

گل مخاران


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *