روستاهای شهرستان قوچان – خراسان رضوی۲

روستاهای شهرستان قوچان – خراسان رضوی۲

قوچان عتیق

شهرکهنه

سعداباد

شالباف

فاضل اباد

نوروزی

کلوخی

محمدابادعلیا

اقالطفعلی

برج زیدانلو

کهنه فرود

قره شاهوردی/ احمداباد

یزدان ابادسفلی

اتراباد

زیدانلو

عسکریه/ نصرت اباد

داغیان

یوسف اباد

حسن اباد

گزل اباد

فیروزاباد

جرتوده

عسگراباد

ارته چشمه

بیگلر

محمودی

گوجه

محب سراج

چیتگر

فیلاب

محمدابادسفلی

نیت

سراب

جعفرابادعلیا

گنبدحق

جنیداباد

فتح اباد

زادک

نسیم اباد

تقی اباد

حاجی کاهو

سعادت قلی سفلی

سعادت قلی علیا

سلیم اباد

دربندی

محمدابادعلیا

یزدان ابادعلیا

شیرین دره

مزرج

کورچشمه

قیطاقی

همت ابادچالاکی

اقکاریز

یدک

خمارتاش

الهیان

فخراباد

هی هی

یعقوب اباد

سالانقوچ

بادخور

شورک توپکانلو

کردکانلو

یوسف خان

پری اباد

پیرانلو

پیش باغان

تبریک

زوباران

زوخانو

شورک حاجی

اب برگ

برج قارداش

جانان

چالاکی

چران

سرزو

طویل

قلعه کمر

گل احمدبیک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


سودلانه

ددانلو

عمارت

مرتضی اباد

امین اباد

طاسخانه

علی اباد

مستوفی زاده

ناوخ

فرخان سفلی

زال اباد

داودلی

کچلانلو

دیزادیز

شعبان اباد

قره جقه

اسلام اباد/ گبراباد

جعفرابادعلیا/ جعفرابادشرقی

فرخان علیا

خلکانلو

دیزاوند

کلر

ابشوری

ابگرگ

دولو

قاسم اباد

قشلاق

گوگانلو

محمدابادشرقی

علاقه جنبان

فرخان شاهرا

فرخان کهنه

کتلر


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *