روستای کُلِت / نکا / مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای کُلِت

شهرستان نکا – استان مازندران

kolet.ir/

pkolet.blogfa.com/

روستای کلت از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا واقع در دهستان مهروان در استان مازندران می باشد که:از شمال به روستای حسین آباد .ازجنوب به جاده سراسری ساری-گرگان . از شرق به شهر رستم کلا و از غرب به روستای  خانه سر محدود می باشد. قدمت این روستا۷۰۰۰ ساله می باشد و از نظر مورفولوژی در تیپ مناطق پست و جلگه ا ی واقع شده و دارای شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب خزری می باشد.

 براساس عامل ارتفاعی از ۳ محله ۱- بالا محله ۲- وسط محله ۳-پایین محله تشکیل شده که مرکز آنها به ترتیب چهار راه بالا محله،سه راه وسط محله و جلوی حسینیه روستا می باشد. بیشترین واحدها ی تجاری در حاشیه میدان مرکزی روستا مستقر میباشد این واحدها شامل نانوایی،بقالی،آرایشگاه و… میباشد. سطوح اختصاص یافته به این کاربری ۱۰۱۵ متر مربع است که با سرانه یک متر مربع ۵۵/۰ درصد از بافت روستا را تشکیل داده است . فضای آموزشی روستا در وضع موجود شامل یک باب مدرسه ابتدایی پسرانه ودخترانه می باشدو سطح این فضا ۲۸۳۷ متر مربع است که با سرانه ۹/۲ متر مربع ۵/۱ درصد از روستا را در اختیار دارد. فضای بهداشتی ،درمانی روستا شامل یک مرکز بهداشت و یک فضای خانه بهداشت است. فضای اختصاص یافته به این کار ۱۰۴۶ متر مربع است که با سرانه یک متر مربع ۵۶/. در صد از بافت روستا را تشکیل داده است.فضای فرهنگی و مذهبی روستا شامل یک مسجد و یک حسنیه است . فضای اختصاص یافته به این کاربری ۱۴۸۲ متر مربع است که با سرانه ۵/۱ متر مربع ۸/۰ درصد از بافت روستا را در اختیار دارد.

  روستای کلت دارای شرایط اقلیمی معتدل و مر طوب خزری می باشد که شرایط مناسبی چه از نظر حاصلخیز بودن زمین و چه از نظر شرایط اقلیمی برای امر کشاورزی است و از این روست که محصولات زراعی در زمینهای اطراف این روستا مهمترین منابع طبیعی آن را تشکیل می دهد. اراضی کشاورزی روستای کلت از شمال به اراضی روستای حسین آباد به عمق ۳ کیلو متر کشیده شده از جنوب به جاده سراسری ساری – گرگان به فاصلهحدود ۲-۱ کیلو متر محدود می شود.از شرق به اراضی رستم کلا به فاصله حدود یک کیلو متر و از غرب به اراضی روستای خانه سر بفاصله کمتر از یک کیلو متر کشیده شده است.

 – بررسی منابع آب آشامیدنی و کشاورزی روستا :

-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=–

 یکی از مهمترین عناصر طبیعت آب می باشد و باید به این نکته توجه داشت که هر کجا آب است آبادانی هم به وجود می آید آب یکی از عوامل مهم در امر زراعت و کشاورزی و همچنین تامین بهداشت و مایه حیات انسان است از این رو بررسی منا بع آب آشامیدنی و کشاورزی روستا امری لازم و ضروریست. بهطور کلی آب آشامیدنی روستای کلت توسط یک حلقه چاه عمیق که بوسیله یک توربین استحصال می شودتامین میگردد که پس از انجام کلر زنی و بهداشتی کردن آن توسط سیستم لوله کشی وارد منازل می شود لازم بذکر است که این روستا در طول ۲۴ ساعته با مشکل آب مواجه است ، برای رفع این مشکل علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب ، باید به دنبال منابع جدید آب زیر زمینی در سطح روستا و حفر چاه و استخراج آن بوده ویا وصل آب شرب روستا به شبکه آب شرب نکا به بهشهربود، با توجه به اینکه جمعیت روستا روبه افزایش است توجه به این مساله امر یست ضروری. روستا علاوه بر تامین آب شرب برای نیاز روزمره به آب برای کشاورزی نیز نیاز دارد ،که این امر با توجه به اینکه اقتصاد روستابه کشاورزی متکی است قابل توجه است. روستای کلت در مجموع حدود ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی دارد که از این مقدار ۲۰۰ هکتار اراضی آبی ۲۵۰ هکتار اراضی دیم و ۵۰ هکتار آن باغ و مرکبات است .۳۰ هکتار از اراضی شالیزاری این روستا توسط آب رودخانه نکا مشروب می شودوآب ۱۵۰هکتار از اراضی شالیزاری آن توسط ۴۰ حلقه چاه به عمق ۷۰-۳۰ متر تامین می شود.

 – بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا :

 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 براساس سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ روستای کلت دارای ۸۲۶ نفر جمعیت در قالب ۱۷۹ خانوار بوده که بعد خانواری ۸/۴ نفر را نشان می دهد به طور کلی تحولات جمعیتی روستای کلت طی سالهای ۱۳۵۵تا ۱۳۸۴ به شرح جدول ذیل میباشد.  

 جدول تحولات جمعیتی روستای کلت طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴

 

   سال

  تعداد جمعیت

 تعداد خانوار

  بعد خانوار

  نرخ رشد به درصد

     1355

      651

       104

      6/3

        —–

   1365

       827   

      146

      5/7

         2/4 

   1375

       862

      179

      4/8

         0/41

   1384

       976

       236

      4/2  

          1/8

 

آموزش و سواد:

 در روستای کلت بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال۱۳۷۵ از مجموع کل جمعیت روستا تعداد۷۵۷ نفر بالای ۶ سال بوده اند که از این میزان تعداد ۵۹۶ نفر و یا به عبارتی ۷/۷۸ درصد با سواد بوده اند که از کل باسوادان ۳۸ درصد مردها و ۷/۴۰ در صد زنان با سواد بوده اند.     بر اساس اطلاعات بدست آمده از دهیاری کلت در سال ۸۴ حدود ۹۷۶ نفر در قالب ۲۳۱ خانوار زندگی میکنندکه از این تعداد۸۳۰ نفر بالای ده سال و ۱۴۶نفر زیر ده سال می باشند. از کل جمعیت بالا ده سال حدود ۲۱۴نفر شاغل در بخشهای مختلف کشاورزی ،خدمات و صنعت بوده اندکه نحوه پراکندگی این ۲۱۴ نفر شاغل در بخشهای مختلف به شرح جدول زیر می باشد.

جدول توزیع تعداد و درصد شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در روستای کلت

        شرح

        تعداد

            درصد

         کشاورزی

           60

             28/78

        خدمات

          132

             61/68

         صنعت

          22

             10/28

         جمع

         214

              100

   از جدول بالا نتیجه می شود که بیشترین میزان فعالیت در بخش خدمات است که این بیانگر و نشان دهنده بالا بودن سطح آگاهی و فرهنگ و بینش مردم و وارد شدن به چرخه اقتصادی پولی در روستای کلت می باشد.

 بررسی میزان درآمد حاصله از بخش های مختلف فعالیت اقتصادی در سطح روستا و تعیین سرانه ها :

 در روستای کلت درآمد زایی حاصل از کشت محصولات زراعی معادل ۰۰۰/۸۸۰/۱۸۱/۲ ریال می باشد که با احتساب میزان درآمد خالص حاصل از فعالیت دامداری این رقم به حدود ۲۰۰/۸۰۷/۳۵۱/۲ریال خواهد رسید که اگر این میزان را بر تعداد۶۰ بهره بردار روستا تقسیم کنیم سرانه در آمدی معادل ۷۸۶/۱۹۶/۳۹ ریال بدست خواهد آمد. همچنین تعداد ۱۳۲ نفر در بخش خدمات فعالیت دارند که در آمد حاصله از فعالیت آنان رقمی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۶/۲ریال را نشان می دهد ، تعداد ۲۲ نفر دیگر از اهالی این روستا در بخش صنعت مشغول به کارند که در آمد حاصله از فعالیت اقتصادی آنان رقمی معادل۰۰۰/۰۰۰/۳۹۶ریال میباشد ، اگر رقم حاصله را به درآمد بخش خدمات بیفزاییم رقمی معادل۰۰۰/۰۰۰/۲۲۷/۲ریال بدست می آید که با درآمدزایی حاصل از فعالیت ساکنین در بخش کشاورزی کل درآمد ساکنین این روستا رقمی معادل۰۰۲/۷۰۸/۳۲۱/۵ ریال بدست خواهد که اگر بر تعداد جمعیت این روستا تقسیم نماییم، سرانه آن حدود ۵/۹۴۲/۲۰۸ ریال خواهد بود. باتوجه به بعد خانوار ۲/۴ نفری اگر سرانه بدست آمده را در آن ۲ضرب نماییم ،رقم ۸۶۱/۹۴۰/۲۲ریال حاصل خواهد شد که با توجه به میزان تورم موجود در جامعه رقم نسبتا مناسبی می باشد. از آنجایی که کمتر از نیمی از درآمد (۹/۴۵درصد) ساکنین این روستا از بخش کشاورزی میباشد، بنابراین برای تحول در این بخش که به شکلی کاملا سنتی انجام میگیرد پیشنهاداتی بدین شرح ارایه می گردد:

 ـ اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی در زمینه بهزراعی محصولات کشاورزی

 ـ حمایت مالی و اعتباری از کشاورزان با کمک بانکها و مؤسسات مالی

ـ تسریع اجرای عملیات یکپارچهسازی اراضی کشاورزان در جهت کاهش هزینههای تولید و انجام کشت های مجدد و افزایش راندمان تولید

  ـ تامین به موقع نهاده های کشاورزی به کشاورزان  

 

مطالب مرتبط

۲ دیدگاه‌

  1. ناشناس گفت:

    ضمن تشکر اطلاعات کارشناسی کامل از وضعیت کلت ارائه نمودید.

  2. ذاکر شهرام حسین گفت:

    سلام روزگاری تابلوی قدیمی ترین روستای جهان در ورودی این روستا وجود داشت که تاییدیه آن توسط توسط باستان شناسان خارجی صادر شده بود . اما اکنون هیچ نام و نشانی از آن موجود نیست. باستان شناسان معتقد بودند که انسان نئوناندرتالال از غارهای بهشهر این روستا را بنا نهادند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *