گل خیل – نکا – مازندران

سایتها و وبلاگهای روستای گل خیل

شهرستان نکا – استان مازندران

http://zs5631.blogfa.com/

http://www.golkheil.blogfa.com/

 شناسایی حوزه نفوذ:

روستای گل خیل۱ یکی از روستاهای دهستان مهروان از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا می باشد. با بررسی های به عمل آمده از سوی مشاور روستای گل خیل دارای سه روستای حوزه نفوذ شامل دورآب۲ ، اسگاردین۳ و ملیج گاله۴ می باشد. در تعیین حوزه نفوذ یک سکونتگاه اعم از شهری و روستایی از روشهای مختلفی می توان استفاده کرد که یکی از این روشها، روش تحلیل جریانهاست. این جریانها شامل فعالیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی ـ درمانی، خدماتی و… می باشد.

بدین ترتیب در تعیین حوزه نفوذ روستای گل خیل از میان شاخصهای مختلف، شاخص تأسیسات و تجهیزات و بهداشتی – درمانی مورد توجه قرار گرفت که در این میان روستاهای دورآب، اسگاردین و ملیج گاله از امکانات و خدمات تأسیسات و تجهیزات (شرکت تعاونی) و مرکز بهداشتی- درمانی روستای گل خیل استفاده می کنند. بنابراین روستای گل خیل با برخورداری از امکانات و خدماتی که ذکر گردید به روستاهای حوزه نفوذ خود خدمات دهی می نماید.

شناسائی روستـا:

روستای گل خیل با ارتفاع ۳۰ متر از سطح آبهای دریای آزاد در موقعیت جغرافیایی
/ ۲۰ –  0۵۳ طول شرقی و / ۴۱ –  0۳۶ عرض شمالی و در ضلع شمال شرقی شهرستان نکا واقع شده است.

از نظر تقسیمات سیاسی جزء دهستان مهروان از توابع بخش مرکزی شهرستان نکا می باشد.

از لحاظ توپوگرافی، روستای مذکور در منطقه جلگه ای واقع شده که شیب عمومی آن از جنوب به سمت شمال می باشد.

روستای گل خیل از شمال به روستاهای دور آب و درزی محله، از جنوب به محور نکا – بهشهر، از شرق به روستاهای شورآب سر و گمیشان و از غرب به روستاهای میان گاله و جناربن محدود می گردد.

          بررسی کالبدی این روستا نشان می دهد که روستای گل خیل فاقد محلات بوده و از نظر قومی و فرهنگی از دو نوع فرهنگ برخوردار می باشند:

الف) ساکنان اصلی روستا دارای فرهنگی بومی مازندرانی می باشند.

ب) دیگر ساکنان روستا را مهاجران سیستانی تشکیل می دهند که طی ۳۰ الی ۳۵ سال گذشته در این روستا سکونت گزیدند و دارای آداب و رسوم خاص خود می باشند.

راه دسترسی به این روستا از طریق محور نکا- بهشهر بوده و فاصله آن با شهر نکا ۵ کیلومتر
می باشد.

شبکه ارتباطی روستا در وضع موجود به انواع راههای اصلی، فرعی و دسترسی ها تقسیم بندی
می گردد.

آب آشامیدنی روستای گل خیل از طریق چاه عمیق (به عمق ۸۰ متر) واقع در روستای چناربن تأمین می گردد که پس از پمپاژ به درون منبع هوایی توسط سیستم لوله کشی به مصرف روستائیان
می رسد. قابل ذکر است که این آب از لحاظ کیفی بهداشتی بوده و از نظر کمی روستائیان با کمبود آب مواجه نمی باشند.

آب مصرفی بخش کشاورزی روستا از طریق چاههای عمیق و نیمه عمیق تأمین می گردد.

نحوه دفع فاضلاب از طریق چاههای جذبی صورت می گیرد. 

زباله های خانگی روستا به صورت بهداشتی با هماهنگی شورا توسط شهرداری به محل دفن زباله دفع می گردد که بابت این فعالیت ماهیانه ۳۰۰۰ ریال از هر خانوار دریافت می گردد.

از نظر امکانات و خدمات در وضع موجود روستای گل خیل دارای آب، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت، مرکز بهداشت، حمام عمومی، شرکت نفت، شرکت تعاونی، مدرسه ابتدایی، مسجد، حسینیه، خوار و بار فروشی و… میباشد.

از نظر کیفیت ابنیه تعداد ۱۹۶ واحد معادل ۵۸/۴۵ درصد ساختمان ها نوساز، ۶۵ واحد معادل ۱۲/۱۵درصد قابل نگهداری، ۵۶ واحد معادل ۰۲/۱۳ درصد مرمتی و ۱۱۳ واحد معادل ۲۸/۲۶ درصد تخریبی می باشد.

 

وجه تسمیه:

بر اساس اظهارات مسئولان محلی ساکنان اولیه این روستا اکثراً از ارتفاعات اطراف شهرستان نکا به این مکان مهاجرت نمودند. شرایط خوب آب و هوایی و قرارگیری در منطقه جلگه ای حاشیه ارتفاعات مکان مناسبی را برای رویش گلها و گیاهان وحشی دارویی فراهم آورد که بعد از سکونت اهالی در میان این گلزارها به گل خیل شهرت یافت و گل خیل به معنی گروهی از مردم می باشد که در میان گلزارها زندگی می کنند.

ویژگیهای جمعیتی روستـا:

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵روستای گل خیل دارای ۳۲۴ نفر جمعیت در قالب ۵۷ خانوار بوده است. این رقم در سال ۱۳۶۵ به ۴۹۶  نفر در قالب ۸۸ خانوار رسیده که نشان دهنده نرخ رشد ۳۵/۴ درصد می باشد. دلیل افزایش ۱۷  نفر جمعیت در این دهه ناشی از اثرات پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش خدمات زیربنایی در روستا و افزایش موالید می باشد.

بر اساس آمار سال ۱۳۷۵ جمعیت این روستا به ۶۵۴ نفر در قالب ۱۳۰ خانوار و نرخ رشد ۸۰/۲ درصد رسیده است. از کل جمعیت روستا در سال ۱۳۷۵ تعداد ۲۷۵ نفر معادل ۰۵/۴۲ درصد گروه سنی ۱۴-۰ ساله، ۳۶۰ نفر معادل ۰۵/۵۵ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵ ساله و ۱۹ نفر معادل ۹۰/۲ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته اند.

توزیع وضع سواد روستائیان نشان می دهد که از مجموع ۵۵۰ نفر جمعیت ۶ ساله و بیشتر در سال ۱۳۷۵ تعداد ۴۳۹ نفر معادل ۸۲/۷۹ درصد باسواد می باشند که نسبت به کل جمعیت ۱۳/۶۷ درصد باسواد بوده اند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از خانه بهداشت روستای گل خیل، در سال ۱۳۸۳ جمعیت روستا به ۷۶۹ نفر در قالب ۱۸۵ خانوار رسیده است که بعد خانوار آن ۱۶/۴ نفر و نرخ رشد در فاصله سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵ برابر با ۰۵/۲ درصد محاسبه گردیده است.

جدول شماره (۵) روند تحولات جمعیتی روستای گل خیل را طی سال های۱۳۸۳-۱۳۵۵ نشان
می دهد.

 

 

جدول شماره (۵): روند تحولات جمعیتی روستای گل خیل طی سال های ۱۳۸۳-۱۳۵۵

ســال

جمعیت

خانوار

بعدخانوار

نرخ رشد

       v         1355

۳۲۴

۵۷

۶۸/۵

       v         1365

۴۹۶

۸۸

۶۴/۵

۳۵/۴

       v         1375

۶۵۴

۱۳۰

۰۳/۵

۸۰/۲

       ×          1383

۷۶۹

۱۸۵

۱۶/۴

۰۵/۲

 

         v           مأخذ: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران، فرهنگ آبادیهای شهرستان نکا سالهای ۱۳۵۵،۱۳۶۵و ۱۳۷۵ 

        ×           خانه بهداشت روستای گل خیل

اقتصاد روستا:

بر اساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ از کل ۶۵۴ نفر جمعیت روستای گل خیل تعداد ۴۷۷ نفر را جمعیت ده ساله و بیشتر تشکیل می دهند. از این تعداد ۱۴۴ نفر معادل ۱۹/۳۰ درصد را شاغلان تشکیل می دهند که ۱۳۸ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده اند. با محاسبه های انجام گرفته بار تکفل این روستا معادل ۵۴/۳ نفر را نشان می دهد. به عبارت دیگر هر نفر شاغل علاوه بر خود عهده دار تأمین مخارج حدود چهار نفر دیگر نیز می باشد.

 با اطلاعات بدست آمده از خانه بهداشت روستای گل خیل در سال ۱۳۸۳ تعداد ۶۲۴ نفر از جمعیت روستا در سنین بالای ده سال قرار داشته اند که از این تعداد ۲۱۵ نفر آن شاغل هستند. از آنجا که تعداد شاغلان روستا در سال ۱۳۶۵، ۱۱۶ (۱)  نفر می باشد. بنابراین نرخ رشد جمعیت شاغل طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۶۵، ۱۹/۲ درصد و سال های ۱۳۸۳-۱۳۷۵، ۱۴/۵ درصد بوده است.

توزیع جمعیت روستا به تفکیک نوع فعالیت نشان می دهد که تعداد ۸۵ نفر معادل ۵۳/۳۹ درصد از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و دامداری، ۱۲۶ نفر معادل ۶۱/۵۸ درصد در بخش خدمات و ۴ نفر معادل ۸۶/۱ درصد در بخش صنایع کارگاهی مشغول به فعالیت می باشند.

جهاد کشاورزی شهرستان نکا میزان اراضی کشاورزی روستا را ۱۷۲ هکتار اعلام نموده که از این میزان ۹۵ هکتار برنج، ۹ هکتار گندم، ۸ هکتار سویا، ۳ هکتار مرکبات، ۱۵ هکتار جو و ۴۲ هکتار را سایر محصولات شامل می شود. همچنین این روستا دارای ۶۰ رأس گاو و ۲۵۰ رأس گوسفند می باشد.

جدول های شماره (۷و۸) درآمد و محاسبه ریالی بخش کشاورزی و دامداری روستای گل خیل را به تفکیک نوع محصول و دام نشان می دهد.

 مأخذ (۱): سالنامه آماری سال۱۳۸۲ استان مازندران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، معاونت آمار و اطلاعات 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *