روستاهای شهرستان کاشمر -خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان کاشمر -خراسان رضوی۱

بررود

طرق

احمداباد

اسمان

ایزوئی

برادران

بیدستان

بیدسیر

پای چنار

پشت زو

پلنگ گیر

پیچوک

پیچینگ کلاغ

تک جنگلدار

تک دریاچنار

تک سرگدار

تک سنجد

تک علی خو

تنگل پائین ده

تنگل چاه

تنگل قلعه

تنگل گرمک

جوزحقان

چاهوک

حسین اباد

حسین جلال

حلحلو

خرسره

حسین اباد

پشت توت

بندقرا

خرو

قراچه

تجرود

خشک کاتوک

خوی نه

دربنا

دره نی

دلاکها

ده نو

رودخابون

رودزربالا

زنگاری

سخت جوزا

سرچشمه

سرخ بونی

سردچال

سرنی

سمبها

سنگ رف

سوراخ کمر

سه بیک

سیاه چشمه

سیردره

سیرزار

طبلکی

عزیزاباد

قائینی

قال بابو

قطارچنار

قلم نی

قلندر

قوزستان

کاهوبم

کربلائی حسن

کریز

گچ کوه

گدارسیاه

گرم اب

گرماب

گودال گز

گودالوش

لوشاب

مومیائی

مهدمهر

میر

نقل

یخدان

یورت دوغی

بالاولایت

فدافن

رزق اباد

قوژد

اسماعیل اباد

اسماعیل بلوچ

امین اباد

باقراباد

بقی

تک سیاه

تویک

حاجبی

حاجی منو

حجت اباد

حسین اباد

حاج رجب

حاج علی

رضاییه

ریخته ابوالقاسمی

سفیدمر

شکراباد

شیخ حسن

طاهراباد

طوقان

عباس اباد

علی اباد

فرح اباد

فلسطین

فیض اباد

قلندراباد

مهدی اباد

نخعی

فرگ

گندبر

بهاریه

فروتقه

طاهراباد

عارف اباد

تربقان

تل اباد

فرشه

کاج غونه

نای

اسحاق اباد

جردوی

قوچ پلنگ

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *