روستاهای شهرستان بجستان – خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان بجستان – خراسان رضوی۱

بجستان

اب باریک پایین

اب باریک بالا

احمداباد

احمداباد

احمداباد

اسلام اباد

اسلام اباد

اسلام اباد

اسلامیه

اکبراباد

البان اباد

انارستانک

اوبی

ایسی/ خار تیرو

باغ سلیم

بلوچی

بلاباد

بهاباد

بید

پشته زو

تپه سیاه

تک دوراهی

تک درگزبالا

تک مشکوه بالا

تلخ اوند

پدینستان

تنگل سید

جرف

جیدو/ خار تیدو

چاهوک

چکه اب

چناران

حاجی اباد

حاجی اباد

حاجی اباد

حجت اباد

حسن اباد

حسن اباد

حسن ابادهفت مرق

حسین ابادسفیدوک

خارتیدو

خرم اباد

دراس

درچاق

درگاوان

دروازه گگ

دل دل اباد

رودگزسفلی

رودگزعلیا

ریخاوند

زاغاب سفلی

زاغاب علیا

زاغاب وسطی

زنگویی سفلی

زنگویی علیا

سبروق

سرخاوک

سرخو

سرنگ

سفیدوک

سوخته

سوسناری سفلی / سوسناری پائین

شاطراباد

عباس اباد

عباس اباد

عباس اباد

عباس اباد

عبدالهی

عرب اباد

علیدوستی

علی اباد

علی اباد

علی اباد

علی ابادحصارک

علی ابادصفایی

قوچان

کال قنر

کرکسو

گریگ بم

کلوت

سم

گرگاب

گرگاوان گرگاوو

لیرم

مجنگان

محمداباد

محمداباد

محمداباد

محمدابادهفت مرق

میدر

مهدی اباد

میراباد

نوبهار

نیزاربالا

نیزارپائین

نیک

هادی اباد

هلالی

قاسم اباد

مهدی اباد

یورت سبحان

علی بلوچ

همت اباد

حجت اباد

کوهک

زو

سدگریگ بم

مهاباد

یورت معینی

عباس اباد

حسین اباد

خارفیروزی

درزاب

سنجتک

صلح اباد

کامه

مهرابادقدس

نیان

مطراباد

یونسی

سه فرسخ

فخراباد

منصوری

نصراباد

اسماعیل اباد

دوحوضی

ماراندیز

جیز

سردق

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *