روستاهای شهرستان گناباد – خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان گناباد – خراسان رضوی۱

پس کلوت

روشناوند

بندعلی شفیع

توکل اباد

تپه اروک

حسین اباد

حصار

زین اباد

سراجوی سفلی

سراجوی علیا

سراجوی میان

سلطانیه

سنجری

سیاه دره بالا / سیاه دره علیا

سیاه دره میان / سیاه دره وسطی

علی اباد

قسطنی /نوده پشتک /نوده پشنگ

کوثر

گل اقا

گل اقچه

لاری سفلی

لاری علیا

محسن اباد/نوده پشتک /نوده پشنگ

نقر

نوده پشتک /نوده پشنگ

نهد/نهند/نوده پشتک /نوده پشنگ

همتیه بالا

همتیه پائین

الحبیب

برقیو

برگزبالا

برگزپائین

علی اباد

قلعه حاجی رضا

یکه ریگ

عباس حسنک

قلعه زیارت

اسماعیل اباد

حاجی اخوند

سیاه دره سفلی / سیاه دره پائین

سمعلی

خانه یوسف

صالح اباد

بندسخت

حاجی اباد

بیمرغ

گیسورنوسازی

شوراب نوسازی

اروک

اسوجدید

جعفراباد

عبادیه جدید

حومه

بیلند /بیلوند

قنبراباد

سیداباد

میراباد

نوده گناباد

بهشت قاسم

سیدمراد

حسین اباد

شمس اباد

خیبری

قوژد

مارکوهک

حسین اباد

بندشریعت

مالاب

عباس اباد

عزیزاباد

دولوئی

دیزاباد

سمویی

بهاباد

ریاب

مند

رهن

زیبد

بغوزی

سنو

شیرازاباد

عباس اباد

کم چنار

گنبتوک

ورورک

بیهود

زیبد

رضویه

محمداباد لب رود

سقی

روچی

هراونج

خاتومه

رقاصان / گوهردشت

زیرجان

سراسیاب

فودنجان

موسیرز

چهاردانگ

خوش منزل

درصوفه

نوده میرمحراب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *