معرفی شهدای گنجان – رابر – استان کرمان

معرفی شهدای گنجان – رابر – استان کرمان
نام نام خانوادگی پدر ت.تولد محل تولد ت.شهادت محل شهادت محل دفن
احمد ستوبر صحبتعلی ۱۳۳۵ مناطق عشایری ۱۳۵۷ اسلام اباد مفقودالاثر
امیدعلی شمس الدینی حاجی ۱۳۴۵ لاله زار
زبیدات مفقودالاثر
تیمور شمس الدینی سیف الله ۱۳۴۳ گنجان ۱۶/۸/۱۳۶۲ والفجر۴ گنجان
جانمراد شمس الدینی مرید ۱۳۴۳ منطقه عشایری ۴/۱۰/۱۳۶۵ جزیره ام الرصاص گنجان
جعفر شمس الدینی محبعلی ۱۳۶۰ زهمکان ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ سیرچ گنجان
حبیب الله شمس الدینی مراد ۱۳۴۳ منطقه عشایری ۱۳۶۵ کانال ماهی گنجان
حسن شمس الدینی اقارحیم ۱۳۳۷ منطقه عشایری ۱۳۶۰ ثامن الائمه گنجان
حسن شمس الدینی ببرعلی ۱۳۴۴ منطقه عشایری ۱۰/۲/۱۳۶۱ بیت المقدس گنجان
حمدالله شمس الدینی یدالله ۱۳۴۵ ماران ۹/۱۲/۱۳۷۴ سیرجان گنجان
اکبر شمس الدینی دیدارعلی ۱۳۲۲ ابدر ۲۱/۱۱/۱۳۶۴ والفجر۸ گنجان
دادمولا شمس الدینی اسدالله ۱۳۳۹ منطقه عشایری ۲/۱/۱۳۶۱ فتح المبین گنجان
درویش شمس الدینی مقصودعلی ۱۳۴۰ منطقه عشایری ۲/۱/۱۳۶۱ فتح المبین گنجان
رحمان شمس الدینی حمزه ۱۳۳۷ منطقه عشایری ۸/۹/۱۳۶۰ ابادان گنجان(تهران)
زمان الله ستوبر احمد ۱۳۵۷ گنجان ۳۰/۱۱/۸۱ سیرچ گنجان
سبزعلی شمس الدینی عزت الله ۱۳۳۹ ابدر ۱۳۶۴ کربلای۱۰ گنجان
سلیمان شمس الدینی مصیب ۱۳۴۳ منطقه عشایری ۲۵/۱۱/۱۳۶۲ سیستان وبلوچستان گنجان
سهراب شمس الدینی خانجان ۵/۵/۱۳۶۴ منطقه عشایری ۲۰/۲/۱۳۶۶
گنجان
شهدوست شمس الدینی مصیب ۱۳۴۳ منطقه عشایری ۲۶/۱۰/۱۳۵۹ کردستان گنجان
عباس شمس الدینی حاجی ۱۳۴۵ باب گلوئیه ۱۳۷۴ رابر گنجان
علی شمس الدینی محمدحسن ۱۳۴۳ منطقه عشایری ۱۷/۱/۱۳۶۶
گنجان
علی شمس الدینی احمد ۸/۸/۱۳۴۷ کرمان ۱۵/۴/۱۳۶۵ قلاویزان گنجان
علیرضا شمس الدینی احمد ۱۳۵۶ منطقه عشایری ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ سیرچ گنجان
عیسی شمس الدینی نادعلی ۱۳۵۳ زهمکان ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ سیرچ گنجان
فرج الله زمزم حسن ۱۳۳۶ جواران ۸/۹/۱۳۶۰
گنجان
قربانعلی شمس الدینی همت الله ۱/۱/۱۳۳۲ ابدر ۴/۲/۱۳۶۶ ماووت گنجان
 کرامت شمس الدینی حسین ۱۳۳۹ منطقه عشایری ۷/۵/۱۳۶۰ ابادان گنجان
کرامت شمس الدینی خانجان ۱۳۲۸ منطقه عشایری ۸/۹/۱۳۶۰ بستان گنجان
  لطفعلی سپیده دم جان الله ۵/۲/۱۳۴۴ اسفندقه ۲۷/۱۰/۱۳۶۰ کرخه نور گنجان
محمد شمس الدینی عبدالکریم ۵/۲/۱۳۴۷ گنجان ۴/۲/۱۳۶۰ والفجر۸ گنجان
محمدحسین شمس الدینی حسین ۱۳۴۳ ابدر ۱۹/۱۱/۱۳۶۷ والفجر۸ گنجان
محمد ستوبر عزت الله ۱۳۴۵ منطقه عشایری ۱۳۶۸ جزیره ام الرصاص گنجان
منوچهر شمس الدینی حسین ۱۳۴۳ گنجان ۲/۱۲/۱۳۶۴ والفجر۸ گنجان
مهدی ستوبر محیا ۱۳۳۲ گشکین ۵/۵/۱۳۶۷ شلمچه گنجان
مهدی شمس الدینی حسن ۱۳۴۶ منطقه عشایری ۴/۲/۱۳۶۲ شلمچه گنجان
مهدی شمس الدینی زیادعلی ۱۳۴۲ هفت دانگان ۱۳۶۴ کربلای۴ گنجان
موسی پس دست یاراحمد ۱۳۴۵ منطقه عشایری ۱۴/۲/۱۳۶۴ بیمارستان گنجان
نصرت الله شمس الدینی حسین ۱۳۳۸ اسفندقه ۱۳۶۳ بدر گنجان
قربانعلی نوازی یارالله ۱۳۴۶ گنجان ۱۴/۲/۱۳۶۶ فاو گنجان
یاسر شمس الدینی محمود ۱۳۶۴ گنجان ۱۱/۵/۱۳۸۴ نفت شهر گنجان
یحیی شمس الدینی
۱۰/۲/۱۳۵۰ گنجان ۳۰/۱۱/۱۳۸۱

قسمت دوم معرفی شهدای کنجان به زودی منتشر می گردد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *