روستاهای شهرستان سبزوار -خراسان رضوی۱

روستاهای شهرستان سبزوار -خراسان رضوی۱
بخش مرکزی

قصبه شرقی

هندوارگ /هند وارک

ایزی

حسین اباد

دلقند

باغجر

سنگ سفید

عشرت اباد

دولت اباد

صالح ابادکوچک

سدید

صومعه

علی ابادشور

حیدراباد

سلیمانیه

سعداباد

باغان

خیراباد

رازقند

قصبه غربی

تاجور

جنت اباد

دهقاناباد

عیسائی

قیاس اباد

گوداسیا

مرتضی اباد

بازگهره /بازکهره

جرجک

سمل قو

فسنقر

قدیم اباد

گودعاقل

یزداباد

خسروجرد

حارث اباد/مسلم اباد

قلعه نو

استیر

کسکن

سمعه

برزو

حسین ابادگنجی

ابارش

سیدابادکلوت

عفیر

علی اباد

فریزی

قلعه نو

هاشم اباد

کریم اباد

رباط

چنارستان

دهنه

فضل اباد

کالالی

اب باریک

توتستانک

جلین

حسن اباد

خلوری

خنجراباد

دره پیر

دهنوحاجی

رباطسرپوش

زعفرانیه

کریم اباد

کربلائی عزیز

گل چشمه

چشمه چنار

حاجی شمسا

قره قلی

نزل اباد

سنگ کلیدر /دهنه ارباب

ازادمنجیر

اولر /ربیعه

زمان اباد

عوض

محمدابادفیض

نجم اباد

هاشم اباد

زیداباد

صالح ابادبزرگ

علی ابادکال خونی

کراب

افچنگ

پارف

دلبر

زیربابا/زیراب سفلی

کراب

نوده صرصره

برزو

بلاش اباد

قز

بینق

شاره

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *